Gümrük Müdürlüğünün Talimatı’nın Mikro İhracata Etkisi

Amazon ve Etsy gibi yurtdışı pazaryerleri üzerinden e-ticaret yapan satıcıları telaş sardı. Gümrük Müdürlüğü’nün yayınladığı talimat!

Amazon ve Etsy gibi yurtdışı pazaryerleri üzerinden e-ticaret yapan satıcıları telaş sardı. Gümrük Müdürlüğü’nün yayınladığı talimat! Bu yazımızda talimatın ne demek istediğinden, kanuni arka plandan ve nelerin değişeceğinden bahsedeceğiz. 

Gümrük Müdürlüğünün Talimatı 

Öncelikle talimatta yazanları kısaca listeleyelim:

 • İhracatta proforma fatura kesinlikle kabul edilmeyecektir
 • Bedelsiz numune de olsa maliye onaylı fatura istenecektir.
 • Göndericisi şahıs olan hediye mahiyetindeki eşya ile analiz için laboratuvara gönderilen kan numunelerinde proforma kabul edilebilir.
 • El işi küpe, bileklik vb. ürünleri evde yapıp yurtdışına satanların dahi uluslararası ticaret yaptıkları için fatura kesmeleri gerekmektedir.
 • İhracatta faturasız yabancı menşeili eşya çıkması halinde, ithalat beyanı verilerek yurda girişi görünmemesi halinde kaçakçılık kanununa istinaden işlem yapılacaktır.
 • Bedelsiz ETGB (E-ticaret Gümrük Beyannamesi) gönderileri muayene memurlarınca kontrol edilerek işlemleri devam ettirilecektir.

Talimatın Satıcılar Üzerindeki Etkileri

Talimat hali hazırda faturasız satışı yasaklayan mevzuat hükümlerine rağmen uygulamada bu mevzuat hükümlerine uygun yapılmayan satış işlemlerini hedeflemektedir. Aşağıda kanun hükmünden ayrıca bahsedilecektir. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, mikro ihracat kavramının ülkemizdeki gelişim şeklidir. Bildiğimiz gibi mikro ihracat kavramı henüz yeni bir kavram olma özelliğini korumaktadır. 

Keza bu kavramın ortaya çıkışı ile pandemi sürecinin dünyayı ve tabii ülkemizi etkilemesi süreçlerinin üst üste gelmesi, kavramın uygulanması aşamasında çeşitli uygulama farklılıklarına sebep olmuştur. Bunlardan biri de yazımızın konusunu oluşturan proforma fatura ve yasal fatura farklılığıdır. 

Yasal Durum

Vergi Usul Kanunu’nun 232. Maddesine göre;

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler ile defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

 • Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara,
 • Serbest meslek erbabına,
 • Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara,
 • Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere,
 • Vergiden muaf esnafa

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek, bunlara da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler. Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 2.000 TL’yi geçmesi veya bedeli 2.000 TL’den az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir. Ayrıca fatura vermenin zorunlu olmadığı durumlarda ise perakende satış vesikası (yani fiş) kullanımı zorunludur.

Bu maddeden anlaşılması gereken, yazımızın konusunu oluşturan ticarette yasal fatura kesmek hali hazırda zorunludur. Yani bir anlamda Gümrük Müdürlüğü’nün talimatı uygulamanın mevzuata uygun hale getirilmesine ilişkindir.

Esnaf Muafiyeti Bulunanların Durumu

Yazının bu kısmına kadar talimatın içeriğini anlatmaya çalıştık. Ancak talimatta ayrıca, sonradan geliştirileceğini tahmin ettiğim bir kavram bulunuyor: Esnaf muafiyeti kavramı. Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. Maddesi’nin ilgili bentlerinde kısaca aşağıdaki hükümler yer almaktadır:

 • 6. Bent: Evde kullanıma uygun makine ve/veya aletlerle ve işçi çalıştırmaksızın, oturduğu evde ürettiği ürünleri bir işyeri açmaksızın satanlar ile bu ürünleri asgari ücretin yıllık brüt tutarından (2022 için 77.652 TL) fazla olmamak üzere internet üzerinden satanlar.
 • 10. Bent: Evde kullanıma uygun makine ve/veya aletlerle oturduğu evde ürettiği ürünleri bir işyeri açmaksızın satanlardan, yıllık satış miktarı 320.000 TL’ye kadar olanlar bir ticari banka hesabı açtırarak kazançlarını bu hesap aracılığıyla tahsil etmeleri şarttır. Bankalar ilgili hesaptan %4 (işçi çalıştırıyorsa %2) vergi kesintisi yapacaktır.

Bu bentlere göre evde ürettikleri ürünleri internet üzerinden satanlara tacirlere uygulanan hükümler uygulanmamakta ve bu kişiler farklı vergi avantajlarından faydalanmaktadırlar. Bu avantajlardan bir tanesi de fatura kesmek zorunda olmayışlarıdır. Fatura kesme zorunluluğunun olmayışına ilişkin bir diğer yasal dayanak, “314 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği”dir. Bu tebliğin 6. Maddesi’nin ilgili bentlerinde ise yine kısaca aşağıda sıralanan hükümler bulunmaktadır;

 • 1. Bent: Esnaf muaflığından faydalananların mükellefiyet tesisi, belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme gibi yükümlülükleri olmayacaktır. 
 • 4. Bent: İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlarda, ürünün satışının teşvik edilmesi, güvenli bir şekilde taşınması ve alıcıya ulaşması için onaylı esnaf vergi muafiyeti belgesi örneğinin (fotokopisinin) alt kısmında boş olarak yer alan ürün satışına ilişkin bölümün vergiden muaf esnaf tarafından doldurulması ve ürünle birlikte gönderilmesi mümkündür.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere esnaf muafiyetine sahip olanların fatura düzenleme zorunlulukları yasal olarak yoktur. Dolayısıyla Gümrük Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu talimatta bu anlamda bir düzeltmenin zorunlu olduğu çıkarımı yapılamamaktadır.

Detaylı bilgi için konuyla ilgili videomuzu izleyebilirsiniz. E-ticaret finansmanınından yararlanmak istiyorsanız ya da şirketiniz büyürken stokunuz geride kalıyorsa WorqCompany E-Ticaret Finansman hizmetine başvurun, anında uzmanlarımız sizinle iletişime geçsin! Yukarıda bulunan “Hemen Başvurun” butonuna tıklayarak saniyeler içerisinde başvurunuzu yapabilirsiniz. Pazaryerleri e-ticaret gelire dayalı finansman ile işinizi büyütün!

E-ticaret konusunda da aklınıza takılan tüm soru ve sorunlar için WorqCompany ile iletişime geçin. Mutlaka sizin için de bir çözümümüz vardır. Hemen Başvurun butonuna tıklayarak E-ticaret finansmanı ve şirket kuruluşu hakkında bilgi alabilir, saniyeler içerisinde başvurunuzu yapabilirsiniz. Pazaryerleri e-ticaret gelire dayalı finansman ile işinizi büyütün!

E-Tİcaret Fİnansmanı

Siz de E-Ticaret Finansmanı ile İşini Büyütenler Arasında Yerinizi Alın