Nakit Akışı, Gelir ve Kâr Arasındaki Fark

Nakit akışı, gelir ve kâr, bir işletmenin başarısını değerlendirmek için kullanılan üç temel finansal terimdir, ancak genellikle birbirleriyle karıştırılırlar. Bu blog yazımızda ilgili terimlerin aralarındaki farkı, formülleri ve hesaplamalarının nasıl yapılacağını, işletmeniz için önemini ele alacağız.

Nakit Akışı Nedir?

Nakit akışı, belirli bir süre boyunca bir işletmeye giren ve çıkan para miktarıdır. Bir işletmenin günlük operasyonları, yatırımları ve finansman faaliyetleri için kullanabileceği para miktarını temsil eder. Pozitif nakit akışı, işletmenin harcadığından daha fazla para ürettiği anlamına gelirken, negatif nakit akışı ise işletmenin ürettiğinden daha fazla para harcadığı anlamına gelir.

Nakit Akışı Formülü ve Hesaplaması

Nakit akışı formülü basittir. Tüm girişlerin toplamı eksi tüm çıkışların toplamıdır. Başka bir deyişle, nakit akışı nakit girişleri eksi nakit çıkışlarına eşittir.

Nakit Girişi Örnekleri:

- Satış geliri

- Alınan Krediler

- Yatırım geliri

- Sermaye katkıları

Nakit Çıkışı Örnekleri:

- Giderler

- Maaşlar

- Kredi ödemeleri

- Vergiler

- Varlıkların satın alınması


Nakit Akışı Türleri: İşletme, Yatırım ve Finansman

İşletme nakit akışı, satış gelirleri ve giderleri gibi işletmenin birincil faaliyetleriyle ilgili nakit giriş ve çıkışlarını içerir.

Yatırım nakit akışı, maddi duran varlıklar gibi varlıkların alımı ve satımı ile ilgili nakit giriş ve çıkışlarını içerir.

Finansman nakit akışı, krediler, temettüler ve sermaye katkıları gibi işletmenin finansman faaliyetleriyle ilgili nakit giriş ve çıkışlarını içerir.

Nakit Akışının Önemi

Nakit akışı, bir işletmenin günlük operasyonları için çok önemlidir. İşletmenin giderlerini ödemesini, yeni fırsatlara yatırım yapmasını ve yatırımcılarına para iade etmesini sağlar. Pozitif nakit akışı bir işletmenin finansal yükümlülüklerini yerine getirebileceği anlamına gelirken, negatif nakit akışı finansal sıkıntıya yol açabilir.

Bir e-ticaret pazaryeri satıcısı olarak nakit akışını iyileştirmenin birkaç yolu vardır:

- Borç ve/veya öz sermaye finansmanı elde etmek,

- Eğer bulunduğunuz pazaryeri imkân sağlıyorsa erken ödeme alma sistemini kullanmak, 

- Müşteri talebini karşılamak için yeterli stoğa sahip olmak ve bu doğrultuda fazla stoklamadan kaçınmak,

- Yavaş dönemlerde aşırı harcamadan kaçınmak için giderleri gelir modelleriyle uyumlu hale getirmek,

- Potansiyel eksiklikleri öngörmek ve buna göre plan yapmak için nakit akışınızı tahmin etmek.

Bu yöntemler bir yandan işletmenizin nakit akışını iyileştirirken bir yandan da maalesef negatif etkisi olan unsurları da kendi içinde barındırıyor. Örneğin, e-ticaret işletmeniz için sadece kişisel sermayenizi ortaya koymak, devamlılığı sağlanmadığı sürece kısmen yeterli bir seçenektir. Pazaryerlerinin sunmuş olduğu erken ödeme sistemi belirli bir komisyon ödemesi gibi ek bir maliyet doğurmaktadır. Pazaryerlerinde satışlarınızı ve müşteri sayınızı artırmak için en önemli kriterlerden birisi olan güçlü stoğa sahip olmayı, nakit biriktirmek için ikinci plana atmak doğal olarak e-ticarette büyümenizi yavaşlatmaktadır.

WorqCompany olarak, e-ticaret pazaryeri ekosisteminde karşılaştığınız bu problemlerin farkındayız ve gelir paylaşımlı E-Ticaret Finansmanı modelimiz ile bu sorunlara ve daha fazlasına çözüm sunuyoruz. Sizin yerinize ürünlerinizi tedarikçinizden toptan olarak satın aldığımız bu finansman modeli ile kendi sermayenizin sizde kalmasını sağlıyoruz. Nakit akışınızı ürün stoğuna yönlendirmek yerine depo, lojistik, reklam, personel ve operasyonel giderler gibi ürün harici giderlere yönlendirebilir, işletmenizin büyümesine katkı sağlayabilirsiniz.

WorqCompany gelir paylaşımlı E-Ticaret Finansmanı’mıza başvurmak için tıklayın.

Gelir nedir?

Gelir, bir işletmenin belirli bir dönem boyunca mal veya hizmet satışından kazandığı toplam para miktarıdır. Satış veya ciro olarak da adlandırılır. Gelir, bir işletmenin başarısını değerlendirmek için kullanılan önemli bir performans göstergesidir.

Bir işletmenin ürün, hizmet ve abonelik satışı gibi birden fazla gelir akışı olabilir. Yeni büyüme fırsatlarının belirlenmesine yardımcı olabileceğinden, farklı gelir akışlarını anlamak çok önemlidir.

Gelir formülü; satılan birim sayısı ile birim başına fiyatın çarpımıdır.

Gelir = Satılan Birim Sayısı x Birim Başına Fiyat

Örneğin, bir işletme bir üründen tanesi 50 dolardan 100 adet satarsa, toplam geliri 5.000 dolar olacaktır

Kâr nedir?

Kâr, bir işletmenin gelirinden tüm giderler düşüldükten sonra kazandığı para miktarıdır. Net gelir veya kazanç olarak da adlandırılır. Kâr, bir işletmenin finansal sağlığını değerlendirmek için kullanılan kritik bir finansal ölçüttür.

Kâr formülü; gelir ve giderler arasındaki farktır.

Kâr = Gelir - Giderler

Örneğin, bir işletmenin 10.000 $ geliri ve 8.000 $ gideri varsa, karı 2.000 $ olacaktır.

Kâr Türleri

İki tür kâr vardır: brüt kâr ve net kâr. Brüt kâr, satılan malların maliyeti düşüldükten sonra bir işletme tarafından kazanılan para miktarıdır. Gelirden satılan malların maliyetinin çıkarılmasıyla hesaplanır. Net kâr, satılan malların maliyeti de dahil olmak üzere tüm giderler gelirden düşüldükten sonra bir işletme tarafından kazanılan para miktarıdır.

Nakit Akışı vs Gelir vs Kâr

Nakit akışı, bir işletmenin kullanabileceği para miktarı, gelir, mal veya hizmet satışından kazanılan para miktarı ve kâr, gelirden tüm giderler düşüldükten sonra kazanılan para miktarıdır.

Bu şekilde düşünün: Nakit akışı, kâr ve gelir, bir kişinin geliri, tasarrufları ve harcamalarıyla karşılaştırılabilir.

Gelir, bir işletmenin satışlardan kazandığı toplam para miktarını temsil ettiği için bir kişinin geliri gibidir. Tıpkı bir kişinin gelirinin mali durumu için başlangıç noktası olması gibi, gelir de bir işletmenin mali durumu için başlangıç noktasıdır.

Kâr, bir işletmenin gelirden tüm giderleri düştükten sonra kalan para miktarını temsil ettiği için bir kişinin tasarrufları gibidir. Tıpkı bir kişinin tasarruflarının finansal sağlığının bir ölçüsü olması gibi, kâr da bir işletmenin finansal sağlığının bir ölçüsüdür.

Nakit akışı, paranın bir işletmeye giriş ve çıkış hareketini temsil ettiğinden, bir kişinin harcamaları gibidir. Tıpkı bir kişinin harcama alışkanlıklarının finansal sağlığını etkileyebilmesi gibi, bir işletmenin nakit akışı da finansal sağlığını etkileyebilir.

Nakit akışı, gelir ve kâr, her işletme sahibinin anlaması ve bilmesi gereken çok önemli finansal ölçütlerdir. Bu, günlük operasyonlarınız, yatırımlarınız ve finansman faaliyetleriniz hakkında bilinçli kararlar almanızı sağlar. İşletme sahipleri, aralarındaki farkı anlayarak işletmelerinin finansal sağlığını koruyabilir ve iyileştirme alanlarını ve potansiyel büyüme fırsatlarını belirleyebilir.

Kaynak:

Clear Co

E-Tİcaret Fİnansmanı

Siz de E-Ticaret Finansmanı ile İşini Büyütenler Arasında Yerinizi Alın