Genel
Posted in

6183 Sayılı Kanun Nedir? Verginizi Ödemezseniz Ne Olur?

Posted in

Ödeme emri

Mükelleflerin vergi borçlarını vadesinde ödememeleri halinde kendilerine borcun ödenmesi veya mal beyanında bulunulmasının bildirildiği ödeme emri gönderilir. Mükellef bu belgeye karşı 15 gün içinde itiraz edebilir. Eğer süresi içerisinde ödeme, mal beyanı veya itirazda bulunulmazsa 3 aylık hapis cezası uygulanabilir.

Ödeme emrine karşı sadece, borcun ödendiğine dair ya da zamanaşımının dolması sebepleriyle dava açılabilir. Dava kaybedilirse borç %10 zamlı ödenir. 

Haciz; Vergi borcunun ödenememesinin sonuçlarından biri ve belkide en ağırı haciz uygulamasıdır. Devlet mükellefin beyaz eşyaları, televizyonu, mutfak eşyaları gibi zaruri malları dışındaki mallarına el koyabilmektedir. Zaruri mallardan birden fazla olması halinde bunlara da haciz uygulanabilmektedir.

Ücret, emekli maaşı, nafaka gibi gelirlerin en az ¼’ü en fazla 1/3’ü haczedilebilmektedir.

Aciz hali; Vergi borcunu ödemeyen mükellefin haczedilebilecek malı olmadığı veya bulunan malların satış bedelinin ilgili borcu karşılamaması haline aciz hali denmektedir. Bu durumda borçludan teminat istenmeksizin ve borca faiz uygulanmaksızın 36 aylık bir erteleme uygulanır.

Tahsil Zaman Aşımı (Devletin vergiyi doğuran olaydan haberi var) Vadeyi takip eden yılın başından itibaren 5 yıldır. Örn: 05.08.2020 Dönemli vergiyi doğuran olayda tahsil zaman aşımı; 31.12.2026’da dolar. 

Doğal afetler sebebiyle terkin; yangın, deprem, sel, gibi doğal afetler sebebiyle mükellefin mal varlığında veya mahsullerinde üçte bir oranında azalma olursa afet ödemesi gereken ve afetin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili olan vergi borçları silinir. Bu durumda terkin başvurusu 6 ay içinde yapılmalıdır.

Amme alacaklarını korumaya yönelik önlemler;

  • Şahsi Kefalet
  • Teminat
  • İhtiyati Tahakkuk
  • Rüçhan Hakkı
  • İhtiyati Haciz
  • Tasarrufun iptali
  • Teminat Hükmünde Eşya 

6183 Sayılı Kanun’a dair detaylı bilgi almak için YouTube videomuza göz atabilirsiniz.