Genel
Posted in

e-Ticaret Devlet Destekleri Nelerdir?

Posted in

Ülkemizde pek çok iş kolunda farklı devlet destekleri bulunmakta, bu yazımızda özellikle e-ticaret yapanlara hangi teşvikler var ve başvuru şartları nelerdir konularını işleyeceğiz. Siz de e-ticaret yapmayı planlıyorsanız ve maliyetlerden çekiniyorsanız bu yazımız tam size göre.

e-Ticaret Şirketleri Hangi Devlet Desteklerinden Faydalanabilirler?

e-ticaret yani internet üzerinden alım satım yapmak günümüzün popüler iş kollarından biri oldu. Insanlar gerek sadece bu işe odaklanarak gerekse var olan işlerine ek olarak e-ticaret yapmakta. Ancak her türlü iş kolunda olduğu gibi e-Ticaret yapmak içinde çeşitli maliyetlere katlanmak gerekmekte.

e-Ticaret yapmak için bir şirket kurmak zorunludur, kuracağınız şirketin türüne göre değişken kuruluş maliyetleri bulunmaktadır. Örneğin şahıs firması kurduğunuzda hiç iş yapmasanız dahi yıllık olarak ödemeniz gereken vergiler, BAĞKUR primi, muhasebe ücreti gibi maliyetleriniz oluşacaktır. Limited veya anonim şirket kurduğunuzda maliyetler bir miktar daha artış göstermektedir.

Bütün bunların yanında satacağınız ürünün alış maliyeti, kargo maliyeti, eğer bir Pazar yeri aracılığıyla satış yapıyorsanız komisyon maliyeti gibi çeşitli maliyetlerde göz önüne alınmalıdır.

Dolayısıyla tüm bu maliyet kalemleri insanların ticaret yapmasını zorlaştırmaktadır. Bunun için devlet desteklerini araştırmak ve varsa size uygun desteklerden faydalanmak mantıklı olacaktır.

Ülkemizde sağlanan devlet destekleri arasında KOSGEB destekleri, Ticaret Bakanlığı destekleri, esnaf muafiyeti sayılabilir.

KOSGEB e-Ticaret Destekleri Nelerdir ve Kimler Faydalanabilir?

“Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı” yani KOSGEB web sitesinde de belirtildiği gibi çeşitli faaliyet kollarına destek sağlamaktadır. Desteklenen sektörler listesine linkten ulaşabilirsiniz.

KOSGEB’in sağladığı desteklere bakacak olursak:

 • Kuruluş desteği, şahıs firmaları için 5.000 TL, sermaye şirketleri için 10.000 TL
 • Perfosrmans desteği, 5.000 TL ile 20.000 TL arası
 • Sertifika desteği, 5.000 TL’dir.

E-ticaret işleri bu listede yer almaktadır yani dilerseniz ve şartları taşıyorsanız sizde bu destekten faydalanabilirsiniz. Peki nedir bu şartlar?

 • Öncelikle bir işte SGK’lı olarak çalışmıyor olmanız gerekmektedir.
 • Online eğitimi tamamlayan ortağın (girişimci) en az %50 ortaklığının olması
 • Bir diğer şart, desteğe başvurmadan önce KOSGEB’in vermiş olduğu online eğitimleri tamamlamış olmanız gerekmekte
 • İlgili eğitim tamamlanıp sertifikası alındıktan sonra şirket kuruluşunun yapılması gerekmektedir.
 • Destek alındıktan itibaren bir yıl boyunca faaliyetin sürdürülmesi de bir diğer şarttır.

KOSGEB eğitimlerini tamamladıktan sonra şirket kuruluşunuzu WorqCompany ile hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Şirketinizi kurmak için linke tıklayın.

e-Ticaret Kadın Girişimci Desteği Nedir?

Kadın girişimciler için örneğin KOSGEB normalde sağladığı desteklere ek olarak belirli oranlarda artış yapmaktadır. Mesela yukarıda bahsettiğimiz performans desteği için girişimcinin kadın olması halinde 5.000 TL ek destek sağlanmaktadır.

KOSGEB dışında aşağıdaki kurumlarda kadın girişimciler için çeşitli destekler sağlamaktadır;

KOSGEB dışında kadınlara teşvik veren devlet kurum ve kuruluşları ise şunlardır:

 • Sosyal Yardımlaşma Vakfı: Vakıf kaymakamlıklara bağlıdır ve kaymakamlıklar tarafından  teşvik amaçlı ev hanımlarına kadın destek kredisi verilmektedir,
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından girişimci kadınları desteklemek adına 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz 15.000 TL destek kredisi sağlanmaktadır,
 • İŞKUR tarafından da kadın girişimcilere istihdam desteği sağlanmaktadır.

e-Ticaret Vergi Muafiyeti Hangi Durumlarda Geçerli?

E-ticaret vergi muafiyeti yasada “esnaf muafiyeti” olarak tanımlanmıştır. Gelir vergisi kanununun 9. Maddesinde açıklandığı üzere, çeşitli şartlarda muafiyetler sağlanmaktadır. Yazımızın konusu olan e-ticaret konusu ise ilgili maddenin 6. Ve 10. Bentlerinde açıklanmıştır.

6. bende göre kısaca; evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, çorap, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, fırça, yapma çiçek, boncuk işleme, tığ örgü işleri, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından (2022 için yaklaşık 60.000 TL) fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar.

10. bende göre ise yine kısaca; ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satarak yıllık 2022 için 320.000 TL’ye kadar kazanç elde edenler muafiyetten faydalanabilirler. Bu bent kapsamında esnaf muaflığından faydalanılabilmesi için Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınması, Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. Bankalar, bu bent kapsamında açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 (bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda %2) oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve beyan edip ödemekle yükümlüdür.

Dolayısıyla esnaf muafiyetinden faydalanmanın ana koşulu satacağınız ürünleri kendiniz evde üretmenizdir. Eğer dışarıdan ürün alarak satıyorsanız bu muafiyetten faydalanamazsınız.

Ticaret Bakanlığı e-Ticaret Desteğinin Koşulları Nelerdir?

Ticaret bakanlığı tarafından e-Ticaret yapanlara farklı koşullarda çeşitli destekler sağlanmaktadır. Bu desteklerinden bir kaçını maddeler halinde kısaca açıklayacak olursak:

 • Uluslararasi Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (Ur-Ge Desteği): ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri üyesi oldukları işbirliği kuruluşları bu desteğe başvurabilmektedir.
 • Pazara Giriş Belgeleri Desteği: Ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler ihracatçı birlikleri aracılığı ile başvurabilmektedir.
 • Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği: ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler yerleşik oldukları şehre göre T.C. Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlükleri üzerinden başvurabilmektedir.
 • Rapor Desteği: Türk Ticaret Kanununun 124. maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri ve işbirliği kuruluşu olarak; Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler başvurabilmektedir.
 • Yurt Dışı Şirket Alımı Desteği; bir önceki desteğe başvurabilenler bu desteğe de başvuru yapabilmekteler,
 • Sektörel Ticaret Heyetleri Desteği: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler tarafından başvurulabilmektedir.
 • Sektörel Alım Heyetleri Desteği: yine bir önceki maddede yer alan kuruluşlar tafaından başvurulabilen bir destek türüdür.
 • e-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri, işbirliği kuruluşları proje onayına müteakip en az 250 şirketin yer aldığı proje gruplarına ilişkin başvurularını bakanlığa iletir.