Genel
Posted in

Emsal Bedel Nedir? Emsal Ücreti Nedir?

Posted in

Emsal bedeli, gerçek bedeli olmayan ya da bilinmeyen veya doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde benzerine göre sahip olacağı değerdir.

Emsal bedeli tespit şekilleri;

  • Ortalama fiyat esası, aynı cins mallardan değerlemenin yapılacağı zamandaki ortalama fiyatı araştırılır. İlgili aya veya önceki iki aya bakılarak tespit yapılamaması halinde diğer esasa geçilir. Bu yöntemle tespit yapılabilmesi için bedeli araştırılan mal miktarının en az %25’inin ilgili ayda satılmış olması gerekir. 
  • Maliyet bedeli esası, emsal bedeli belli edilecek malın, maliyet bedeli biliniyor ise mükellef bu maliyet bedeline, toptan satışlar için % 5, perakende satışlar için % 10 ilave etmek suretiyle emsal bedelini bizzat belli edebilir.
  • Takdir esası, ilk iki maddeye göre emsal bedel tespit edilemezse ilgililerin müracaatı üzerine takdir komisyonunca takdir yolu ile belli edilir. Tespit edilen bedellere mükelleflerin vergi mahkemesinde dava açma hakkı vardır. Ancak, dava açılması verginin tahsilini durdurmaz.

Konutlarda emsal bedel

Sahip olduğunuz konutlarda emsal bedel uygulanmaz, onun yerine vergi değerine bakılır. Yani emlak vergisi ödenirken belirlenen matrah konutunuzun vergi değeridir. 

Ancak kiralık oturduğunuz konutlarda ve iş yerlerinde eğer bedel belirlenmemişse örneğin ailenizin sahip olduğu evi sizin iş yeri olarak kullanmanız halinde emsal bedel devreye girer.

Hesaplaması, dairenin vergi değerinin %5’i bir yıllık kira bedeli sayılmaktadır. Yani örneğin dairenin vergi değeri 200.000TL ise yıllık kira 10.000 TL’den aşağı olamaz. 

 

Emsal bedele dair detaylı bilgi almak için YouTube videomuzu izleyebilirsiniz.