Genel
Posted in

Etki Yatırımı Nedir? WorqCompany Olarak Etki Yatırımında Neler Yapıyoruz?

Posted in

Etki yatırımı, şirketlerin finansal iyileştirme için yaptığı yatırımlara ek olarak sosyal ve çevresel gelişimlere ölçülebilir olarak katkı sağlayan yatırımlardır. Etki yatırımı, sürdürülebilirlik ve çevresel faydanın gittikçe önemli olmaya başladığı günümüz dünyasında yatırım planlaması yapılırken sadece kâr hesabı yapmakla kalmadan sosyal ve çevresel faydayı da hesaplamayı teşvik eder.

Etki yatırımı, rekabetin gittikçe arttığı yatırım alma sürecinde yatırımların bir adım öne çıkmasını da sağlayan bir filtredir aslında. Etki yatırımı modeli, ilk kez 2015’te Birleşmiş Milletler’in yayınladığı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ortaya çıkan bir modeldir. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ise bünyesinde 2030’a kadar gerçekleştirilmesi beklenen 17 hedeften oluşan bir hedefler zinciridir.

WorqCompany, birçok yönüyle Etki yatırımına verdiği önemi kanıtlamaktadır. WorqCompany, Etki yatırımına Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde yer alan birçok adımla destek vermektedir. WorqCompany olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Saygın İş ve Ekonomik Büyüme ve Eşitsizliklerin Azatılması hedefleri adına aktif çalışmalarımızın olduğunu ve yeni projeler üretmek için çalıştığımızı söylemekten gurur duyuyoruz.

WorqCompany, kurulduğu günden beri hem kadın istihdamına hem de kadın girişimcilere destek verme konusunu öncelik haline getirmiş bir kurumdur. Verilerle konuşmak gerekirse:

  • startups.watch verilerine göre Türkiye’deki kadın girişimcilerin erkek girişimcilere gelir bazında oranı yaklaşık %1 iken WorqCompany bünyesinde bulunan oran %25’tir.
  • Aynı zamanda Türkiye’deki kadın girişimcilerin erkek girişimcilere oranı %14 iken WorqCompany’de bu oran %26’dır.
  • WorqCompany’de çalışan kadın oranını incelediğimizdeyse karşımıza şöyle bir veri çıkıyor: WorqCompany’deki kadın çalışan sayısının erkek çalışan sayısına oranı %71.

 

WorqCompany sadece kendi bünyesindeki kadınlara değil, tüm kadın girişimcilere destek vermeye devam ediyor. E-ticaret Kadınlar Kulübü’nün bir destekçisi olan WorqCompany, burada da e-ticaret dünyasına atılmak isteyen kadın girişimcilerle ortak projeler yürütüyor.

Ayrıca WorqCompany olarak kadınların şirket kurmasını kolaylaştırabilmek için ayda 50 TL ile 100 kişilik bir kotayla bir proje sunduk. Kadın girişimcilerle her daim birlikte yürümeye devam edeceğiz. 2022 için hedefimiz, hizmet verdiğimiz kadın girişimci sayısının %30’a çıkmasıdır.

Kadınların iş dünyasında adil şartlar altında çalışabilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz.

Saygın İş ve Ekonomik Büyüme, WorqCompany’nin odaklandığı bir diğer Sürdürülebilir Kalkınma Hedefidir. Ekonominin yenilikçi ve adil iş modelleriyle, teknolojiden ve son gelişmelerden faydalanarak büyüyebileceğine inanıyoruz. Bu nedenle saygın iş modelleri geliştirebilmek için çalışmalarımız devam ediyor.

Aynı zamanda kadın ve genç girişimcilere desteğimizi devam ettirebilmek adına 200 kişiyi kapsayan bir şirket kuruluşu projesi tasarlayarak müşterilerimizin ayda 50 TL’ye şirket kurmalarını sağladık.

Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürürken E-ticaret Kadınlar Kulübü, EtkiYap, InvestIn Istanbul, Akıllı Kobi, Navlungo, Türkiye İş Bankası, AliExpress, ParkPalet, TEB Girişim, İstanbul Kalkınma Ajansı, idacapital, Türk Telekom, MasterCard gibi şirketlerle iş birlikleri yaparak müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyor ve ekonomik büyümelerini destekliyoruz.

Hedefimiz, şu an oranı %29 olan 29 yaş altı genç girişimci oranımızı 2022’de %40’a çıkarabilmek.

Dünyada tüm insanlık için eşit şartların sağlanabilmesi adına daha çok çalışmamız gerekiyor. WorqCompany olarak bu eşitsizliklerin farkındayız ve bireyler arası eşitsizliklerin azaltılıp herkese eşit imkan ve fırsatların sunulmasının daha güçlü bir ekonomik büyümeyi tetikleyeceğine inanıyoruz.

Bu nedenle Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 10.’su olan Eşitsizliklerin Azaltılması maddesi kapsamında çalışanlarımıza ve müşterilerimize din, dil, ırk, cinsiyet gözetmeksizin adil ve güvenli bir çalışma ortamı yaratıyoruz. Kadınların iş hayatında daha aktif yer alabilmeleri adına kadın girişimcilere özel projeler hazırlıyoruz. E-Ticaret Kadınlar Kulübü ve EtkiYap ortaklarımızla çalışmaya devam ediyoruz.

Gelir veya yatırıma göre şirketleri incelediğimizde WorqCompany’de kurulan şirketlerin Q3/Q2 büyüme oranı %25 olurken Türkiye’de bu oran %11 olarak belirtildi.

Bir yıllık gelire göre Türkiye’de KOBİ’lerin büyüme oranı ve WorqCompany şirketlerinin 2021 yılında Q3/Q2 oranını karşılaştırdığımızda ise WorqCompany %25’lik bir orana sahip olurken KOBİ’lerin büyüme oranları %16 olarak açıklandı.

WorqCompany Etki Yatırımı 2021 Raporu bu şekildeydi. WorqCompany, 2022 yılında da etki yatırımı odaklı çalışmalarına devam edecek!

WorqCompany 2021 Etki Yatırımı Raporu – Türkçe: https://bit.ly/3FSlDLn

WorqCompany 2021 Etki Yatırımı Raporu – İngilizce: https://bit.ly/3eKwwTF