Genel
Posted in

Eylül Ayında Sizi Hangi Vergi Ödevleri Bekliyor?

Posted in

Mükelleflere yönelik bu yazı dizimizin ikinci bölümünde Eylül ayı vergi ödevlerinizden ve yapılması gerekenlerden kısaca bahsedeceğiz. Bu yapılması gereken ödevleri beyan ve ödeme anlamında son günlerine göre sıralayacak olursak:

Damga Vergisi

27.09.2021 tarihine kadar sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunanlar için damga vergisinin ödenmesi gerekir.

Damga Vergisi Nedir?

Bu vergi her türlü sözleşmeden doğan bir vergi türüdür. İster bir gerçek kişi veya şirketle sözleşme imzalayın isterseniz de devlete vergi ödemek için beyanname verin (hemen her vergi beyanname yoluyla ödenir) damga vergisi doğar.

Damga vergisi diğer vergilere kıyasla oldukça düşük oranlı ve tutarlı bir vergidir. Sözleşmelerin türlerine imzalayan sayısına vb kıstaslara göre değişen tutarları vardır. Yazımızın amacı ödevleri olabildiğince kısaca özetlemek olduğundan uzun bir liste halinde bu oranları yazmıyoruz, ancak dilerseniz bu linkten güncel oranlara ulaşabilirsiniz.

Katma Değer Vergisi

27.09.2021 Ağustos ayına ait KDV’nin son ödeme tarihidir. Mükellefler sattıkları ürün veya hizmetlerden dolayı tahsil ettikleri KDV’den işleri ile ilgili satın aldıkları mal ve hizmetlerin KDV’sini düşerek aradaki farkı devlete öderler.

Katma Değer Vergisi Nedir?

Mal ve hizmet teslimleri sonucu doğan ve gerçek mükellefinin malı veya hizmeti alanın olduğu bir vergi türüdür. Her ne kadar KDV fiziki olarak son tüketicinin cebinden çıkıyor olsa da bu vergiyi devlete, son tüketicinin malı veya hizmeti satın aldığı kişi veya kurum öder. Yani aslında ticaret yapanlar KDV konusunda sadece aracıdırlar.

Katma Değer Vergisi Oranı Kaçtır?

KDV %1, %8 ve %18 olmak üzere üç farklı orana sahiptir. Bu oranlar kabaca bahsetmek gerekirse zorunlu ürünlerde en düşük oran lüks ürünlerde en yüksek oran uygulanır diyerek genellenebilir. Ancak aslında durum biraz daha karmaşıktır. Yukarıda bahsettiğimiz gibi ayrıntılara boğulmamak adına dileyenler bu linkten hangi ürünün yüzde kaç KDV’ye tabi olduğuna bakabilir.

Muhtasar Beyanname

27.09.2021 kanunda yazılı kişilerin mükelleflerden kestikleri vergiyi vergi dairesine ödemesinin son günüdür. Her ne kadar ilgili kanunda son ödeme tarihi ilgili ayın 23’ü olarak belirlenmiş olsa da çıkartılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bu tarih 26’sı olarak değiştirilmiştir.

Muhtasar Beyanname Nedir?

İşverenler ya da vergi tevkifatı yapan diğer kişiler, verginin gerçek mükelleflerinden kestikleri vergileri muhtasar beyanname aracılığıyla vergi dairesine öderler. Muhtasar Beyannamede kesinti (stopaj/tevkifat) usulü vergilendirme söz konusu olduğundan vergi, esas borçlunun yerine vergi sorumlusundan istenir.

Kimler Muhtasar Beyanname Vermek Zorundadır?

 • İş Ortaklıkları
 • Dernekler
 • Vakıflar
 • Yatırım fonu yöneten kişiler
 • Kamu idare ve müesseseleri
 • İktisadi kamu müesseseleri
 • Ticaret şirketleri
 • Ticaret ve serbest meslek erbapları (gerçek gelirlerini beyan etmek zorunda olan kişiler)
 • Kazançları zirai ve bilançoya tabi olan çiftçiler

Verginin Oranı

Bu vergi türünde oran hesaplamak biraz karmaşıktır diyebiliriz. Çünkü yapılan işin türüne göre oranlar değişmektedir. Birkaç örnek vermek gerekirse ücret ödemelerinde gelir vergisi kanundaki artan oran uygulanır(%15/%20/%27/%35/%40), öte yandan kira ödemelerinde oran %20’dir, inşaat işlerinde %3’lük oran uygulanır.

Not: Bu ay yukarıda bahsettiğimiz vergiler için normal beyan ve ödeme tarihi olan ayın 26’sı Pazar gününe denk geldiğinden tarihler otomatik olarak bir gün sonrasına kaymıştır.

Bu bağlamda bu yazımızın sonuna vergi hukukunda sürelerin hesaplanmasından kısaca bahsetmek isterim. Sürelerin hesaplanması ile ilgili bilmemiz gereken üç önemli nokta söz konusudur:

 1. Süreler tebliğin ertesi günü başlar; burada kastedilen normal vergilerin ödeme veya beyan süreleri değildir tabiiki. Kastedilen eğer size vergi dairesinden ekstra bir tebligat gelirse (örneğin: ödeme emri tebliğinde süre 15 gündür) bu tebliğin geldiği günden değil ertesi günden itibaren süre hesaplanır.
 2. Resmi tatiller süreye dahildir; yani her türlü vergi ödevi için belirtilen sürenin içerisinde bayram vb. bir tatil söz konusu olsa dahi bu süreyi uzatmaz.
 3. Son gün resmi tatil ise süre uzar; her ne kadar yukarıdaki maddede tatilin sürenin içerisine denk geldiğinde süre uzamaz dediysekte, bu son maddede kastettiğimiz sürenin son günü eğer resmi tatile denk gelirse süre bir sonraki iş günü akşamına kadar uzamış sayılır. Örneğin son gün kurban bayramının birinci gününe denk gelirse süre bayramdan sonraki ilk iş gününe uzayacaktır.