Genel
Posted in

Kurumlar Vergisi Nedir? Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Posted in

Kurumlar vergisi, kurumların kazançları üzerinden alınan bir vergi türüdür. 

Kurumlar vergisinin mükellefleri

 • Sermaye şirketleri (A.Ş., LTD. ŞTİ.,SPBKD)
 • Kooperatifler, 
 • Dernek ve Vakıflara ait İktisadi İşletmeler, 
 • İktisadi Kamu Kurumları, 
 • İş Ortaklıkları

Tam Mükellef: Kanuni merkezi veya iş merkezi TÜRKİYE’de olan şirketler tam mükelleftir.

Dar Mükellef: Kanuni merkezi veya iş merkezi TÜRKİYE’de olmayan şirketler dar mükelleftir.

Kurumlar vergisinde indirilecek giderler 

 • Kuruluş ve örgütlenme giderleri, 
 • Menkul kıymet ihraç giderleri, 
 • Toplantı giderleri, 
 • Sigorta şirketlerinde karşılıklar, 
 • Eshamlı komandit şirketlerde komandite ortağın kâr payı (kazancı ticari kazançtır.)

Diğer İndirimler 

 • Kurum kazancının %5’ine kadar bağışlar.
 • Hastane, okul, yurt gibi sosyal yerler yapılan bağışlar.
 • Sponsorluklarda; amatörlerde %100, profesyonellerde %50’si, 
 • AR-GE’nin %100’ü.

İndirilmeyecek Giderler:

 • Her türlü para cezası, 
 • Basın yoluyla işlenen fiillerde ödenen tazminatlar, 
 • Lüks taşıt giderleri, 
 • Yedek akçeler,
 • Öz sermaye üzerinden ödenen faizler, 
 • Örtülü sermaye üzerinden dağıtılan kazançlar, 
 • Transfer fiyatlandırmasıyla dağıtılan kazançlar.

Kurumlar vergisinin hesaplanması

Kurum kazancından giderler düşüldükten sonra kalan tutar verginin matrahını oluşturmaktadır. 

Kurumlar vergisi oranı kanunda %20 olarak belirlenmiştir ancak içinde bulunduğumuz 2021 döneminde cumhurbaşkanlığı kararı ile %25 uygulanmaktadır. Bu anlamda hesaplayacak olursak şirket kazancı giderler düşüldükten sonra 250.000TL ise hesap gayet basittir.

250.000 x 0,25 = 62.500TL vergi ödenmesi gerekmektedir.

 

Kurumlar vergisi ne zaman beyan edilir?

 

Kurumlar vergisi, beyannamenin verilmiş olduğu ayın sonuna kadar ödenmelidir. Her yıl nisan ayının sonuna kadar ilgili vergi dairesine sunulan bu vergi, belirli koşullarda ve günlerde ertelenebilmektedir. 

 

Kurumlar vergisine dair daha detaylı bilgi almak için YouTube videomuzu izleyebilirsiniz.