Genel
Posted in

Limited Şirketlerde Gider Göstermek

Posted in

Limited şirketlerinde neler gider gösterilebilir?

Hangi şirket türünü kurarsanız kurun ilk merak edilen şeylerin başında nelerin gider gösterilebileceği geliyor. Gider kalemlerinin doğru bilinmesi, vergi matrahını dolayısıyla ödeyeceğiniz vergi tutarını etkilediğinden önem arz etmektedir. Bu yazımızda limited şirketlerde nelerin gider gösterebileceğinden bahsedeceğiz.

Yeni bir iş kurarken tek başına veya birkaç ortakla kurulabilen limited şirketler özellikle kurumsal kimlik anlamında ve şahıs işletmelerine göre sağladığı avantajlar sebebiyle tercih edilen bir şirket türüdür. Şirket kuruluşunuzla beraber vergilendirme sürecide başlar, damga vergisi gibi hiç iş yapmasanızda ödemeniz gereken vergiler de vardır, KDV gibi müşterinizden tahsil ederek devlete ödediğiniz yani bir nevi taşıyıcılık yaptığınız vergilerde. Giderleştirmenin önem arz ettiği vergi türü ise limited şirketler için kurumlar vergisidir. Çünkü sattığınız ürün veya hizmetin getirisi üzerinden doğrudan vergi ödemezsiniz. Ilgili gelir kalemini elde etmek için yaptığınız maliyetleri ve şirketinizin idamesi için yaptığınız masrafları kazancınızdan düşerek kalan tutar üzerinden vergilendirilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken husus bahsettiğimiz giderleri kanuna uygun şekilde göstermeniz. Aksi taktirde indirim konusu yapamamanızın yanında ekstra ceza ödeme ihtimaliniz doğacaktır. 

Limited şirketlerde indirilebilecek giderler iki başlıkta incelenebilmektedir. Bunlardan biri gelir vergisi kanununda sayılanlar bir diğeri ise kurumlar vergisi kanununda sayılanlar. Biz yazımızda özellikle limited şirketleri ilgilendiren kalemleri inceleyeceğiz.

Gelir vergisi kanununa göre indirilebilecek giderler;

 • Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler,
 • Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı ve demirbaş olarak verilen giyim giderleri,
 • İşle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar,
 • İşle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet giderleri,
 • Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri,
 • İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar,
 • Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar,
 • İşverenlerce, Sendikalar Kanunu hükümlerine göre sendikalara ödenen aidatlar,
 • İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları,
 • Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli,
 • Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar.

 Burada özellik arz eden maddeyi ayrı ayrı açıklamak gerekirse;

Ofis içerisinde yapılan harcamalar

Limited şirketinizi kurmak için yaptığınız masraflar ile şirketinizin diğer genel harcamaları gider olarak gösterilebilmektedir. Şirket işleri için aldığınız masa, sandalye, bilgisayar gibi demirbaşlar doğal olarak giderleştirilmektedir. Varsa ofisinizin dekorasyonu için yaptığınız maliyetler taşınma masrafları vb. de gider gösterilebilmektedir. Demirbaş harcamalarında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise giderin belli bir tutardan sonrasının amortisman olarak gösterilmesi gerekliliği. Amortismanla ürünün eskime payına göre yıllar içerisinde belli oranları gider olarak gösteriliyor. 

Ulaşım harcamaları 

Şirketinizin idamesi için yapacağınız ulaşım harcamaları başlıca gider kalemlerinden birisi. İş için kullanılan araçların bakım ve onarım masrafları, yakıt harcamaları, kiralama veya satın alma işlemleri gider olarak gösterilebilir. Ancak burada aracın şirket üzerine kayıtlı olması şartı bulunuyor. Araç kiralama firmalarından araç kiralayanlar ise şirket ile yapılan kira sözleşmesini belirli bir limite kadar gider kalemleri içerisine dahil edebiliyor. Bu limit 2021 yılı için aylık 6.000 TL’dir.  

Toplu taşıma harcamalarının da fişlerinin gösterilebildiği takdirde dahil edilebildiği bu yöntemde, personelin ulaşımının gider olarak gösterilmesi için ise bordroya eklenmesi gerekiyor.

İşyeri faturaları ve online harcamalar

Adresinizi ister eviniz ister fiziki bir ofis gösterin giderleştirebileceğiniz bir diğer kalem bu mekana gelen elktrik su gibi faturalardır. Yalnız dikkat edilmesi gereken husus, eğer fiziki bir iş yeri kiralamışsanız buraya gelen ilgili faturaların tutarlarının tamamını giderleştirebilirsiniz ancak eğer evinizi şirket adresi olarak göstermişseniz bu faturaların yarısını gider gösterebilirsiniz. 

Kargo ve posta gönderimleri 

E-ticaretin yoğun olarak yapıldığı günümüzde özellikle sattığınız malların kargo bedelleri önemli bir gider kalemidir. Satışlarınız kargo ile ilgili olmasa dahi işinizle ilgili farklı sebeplerle kargo maliyetlerine katlanmanız gerekebilmektedir. Işte bu tür durumlarda da ödediğiniz kargo bedelleri kazancınızdan düşülebilmektedir.Uygulamada kargo bedelinin şirket tarafından karşılandığı durumlarda ve satış dışında işiniz için gönderdiğiniz tüm postalarda masraflar gider kalemi olarak genel vergi matrahından düşülmektedir. 

Temsil ve ağırlama 

Limited şirketinizdeki işleriniz için ister personelizle ister tedarikçilerinizle ya da müşterilerinizle dışarıda yemek yemeniz gerekebilmektedir. İş yemekleri ve iş için yapılan harcamalar yine iş için gelen misafirin otel, restaurant ve ulaşım giderleri de masraflar arasına eklenebilmekte ve tamamen giderleştirilebilmektedir.

Yiyecek faturaları 

Burada kastedilen sizin ya da personelinizin normal günlük yemek maliyetleridir. Bu durumda 23 TL civarı bir kısıtlama söz konusudur. Yani personelinize yemek parası veya yemek kartı vermeniz durumunda ilgili sınıra kadar giderleştirebilirken üzerini giderleştirememektesiniz. Öte yandan yemek işini şirket dahilinde bir mutfakta hazırlayıp personelinize sunarsanız bu tür bir tutar kısıtlaması bulunmamaktadır. Yine ofis için yapılan çay-kahve, temizlik malzemesi gibi masraflar da vergi matrahından düşürülmesi için uygun olan harcamaların arasında yer alıyor. 

Kurumlar vergisi kanununda hangi giderlerin indirilebileceği sayılmıştır buna göre;

 • Kuruluş ve örgütlenme giderleri,
 • Genel kurul toplantıları için yapılan giderler ile birleşme, devir, bölünme, fesih ve tasfiye giderleri,

Limited Şirketler Tarafından İndirilemeyecek Giderler

 • Her türlü para cezası, 
 • Lüks taşıt giderleri, 
 • Yedek akçeler, 
 • Öz sermaye üzerinden ödenen faizler, 
 • Örtülü sermaye üzerinden dağıtılan kazançlar, 
 • Transfer fiyatlandırmasıyla dağıtılan kazançlar.

Limited Şirketlerde Sabit Maliyetler

Personel maaşları

Eğer personel çalıştırıyorsanız ona asgari ücret ödediğinizi farz edersek 2021 yılı için size toplam maliyeti; 4.381TL olacaktır. Gelin bu tutara nasıl ulaştığımıza bakalım.

Net asgari ücret 2.557TL dir, asgari geçim indirimi ile beraber bekar bir çalışanın eline 2.825TL geçmektedir. Ancak siz işveren olarak bu çalışanınız adına gerek gelir vergisi gerek sgk prim ödemesi yapmak zorundasınız. Işte tüm bu ek ödemelerin tutarı 1.556 TL tutmaktadır.

Damga vergisi

Damga Vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve mükellefleri tarafından damga vergisi beyannamesi ile vergi dairewsine bildirilerek ödenen bir vergi türüdür. Konusu; kişiler ve/veya kurumlar arasındaki her türlü anlaşmanın geçerliliğini ispat eden belgelerden alınan vergidir.

Şirketinizi kurduğunuzda hiç iş yapmasanız dahi vergi beyannamelerinin verilmesi yasal zorunluluktur. Bu beyannameler; KDV beyannamesi, Muhtasar beyanname, geçici vergi beyanammesi, Kurumlar Vergisi beyannamesidir. Tüm bu beyannameler ile birlikte damga vergisi doğmaktadır. Ortalama bir hesaplama yapacak olursak 2021 yılı için yılda toplam 1500TL civarı damga vergisi ödemesi yapmanız gerekecektir. Tabi bu tutar aydan aya parça parça ödenen bir tutar örneğin KDV beyannamesi her ay verilmekte ve damga vergisi 65TL civarında çıkmaktadır.

Muhasebe ücreti

Serbest muhasebeci mali müşavirlik hizmeti ücreti ilgili kurumlarca her yıl güncellenerek yayınlanmaktadır. Kuracağınız şirketin türüne göre, işinizin büyüklüğüne, çalışan sayınıza göre bu ücret belirlenir. 

 

Limited Şirketinizi uygun maliyetlerle ve kolayca kurmak için tıklayın.