Genel
Posted in

Limited Şirketlerde Vergilendirme

Posted in

Her şirket türüne özel bir vergilendirme süreci vardır. Bu yazımızda limited şirketlerin hangi vergileri ödemesi gerektiğinden ve bu vergilerin ayrıntılarından bahsedeceğiz.

Limited şirketler tek kişi ile kurulabildiği gibi en fazla 50 ortaklı olarakta kurulabilmektedir. Kuruluş için öncelikle bir adrese ihtiyaç duymaktadır. 

Limited şirketler hangi vergileri öder?

Limited şirketlerin ödemesi gereken vergileri şu başlıklar halinde inceleyebiliriz;

  • Kurumlar Vergisi
  • Kurum Geçici Vergi
  • Katma Değer Vergisi
  • Stopaj Vergileri
  • Damga Vergisi

Kurumlar vergisi

Limited şirketler kurumlar vergisi mükellefidirler. Bu vergi şirketin yıllık karı üzerinden hesaplanmakta ve yıllık olarak ertesi yılın Nisan ayında beyan edilerek ödenmektedir. Kurumlar vergisi oranı kanunda %20 olarak belirlenmiştir ancak Cumhurbaşkanının bu oranı değiştirme yetkisi vardır. İçinde bulunduğumuz 2021 yılı için Cumhurbaşkanı bu yetkisini kullanarak vergi oranı %25’e çıkartmıştır, aynı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre 2022 yılı için kurumlar vergisi oranı %23’tür.

Kurum geçici vergi

Kurumlar vergisinin yıllık olarak hesaplandığından bahsetmiştik. Uygulamada ise durum farklı: İlgili yılın vergisi üçer aylık dönemlerde alınır ve yıllık beyan zamanı geldiğinde peşin ödenen vergiler mahsup edilir. Geçici verginin dönem ve ödenme zamanları aşağıda belirtilmiştir.

DÖNEM BEYAN VE ÖDEMENİN SON GÜNÜ
Ocak Şubat Mart 17 Mayıs
Nisan Mayıs Haziran 17 Ağustos
Temmuz Ağustos Eylül 17 Kasım
Ekim Kasım Aralık 17 Şubat

 

Katma Değer Vergisi

Limited şirketlerin ödemesi gereken vergilerden biri de Katma Değer Vergisidir. KDV hesaplaması şöyle yapılır:

Ödeyeceğiniz KDV, sattığınız mal veya hizmetin KDV’si ile aldığınız mal ve hizmetin KDV’si arasındaki farktır. Aylık olarak hesaplanır ve ertesi ayın 26’sında beyan edilerek ödenir. 

KDV hesaplamasını bir örnekle açıklamak gerekirse;

100 TL artı %18 KDV ile aldığınız bir malı 150 TL artı %18 KDV ile sattığınızı farz edelim. Malı alırken satıcıya mal bedeli olan 100 TL’ye ilave olarak 18 TL KDV ödersiniz. Aynı malı satarken ise 150TL fiyatın üzerine bu tutarın %18’i olan 27 TL tutarında KDV tahsil edersiniz. İşte bu 27 TL ile 18 TL’nin farkı olan 9 TL’yi devlete ödersiniz.

Stopaj vergileri

Stopaj vergisi genellikle şirketlerin vergi mükellefi olmayanlardan bir mal veya hizmet almaları halinde doğan bir vergi türüdür. Örneğin bir belgenin yabancı dilden çevirilmesi gerekiyor ancak şirketinizde bu işi yapacak bir çalışanınız yok. Dilerseniz bu hizmeti bir çeviri şirketinden ya da yabancı diline güvendiğiniz bir gerçek kişiden alabilirsiniz. Eğer hizmeti vergi mükellefi olmayan bir gerçek kişiden alırsanız bu kişi size fatura düzenleyemeyecektir.  Bu durumda siz ilgiliye gider pusulası düzenler ve doğacak olan gelir vergisini yapacağınız ödemeden keserek devlete ödersiniz. Tabii sadece vergi mükellefi olmayanlar için geçerli bir durum değildir yasalarımızda stopajın gerekli olduğu durumlar ayrı ayrı belirtilmektedir.

Stopaj vergisi muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenmektedir. 10 kişiden az çalışanınız var ise üç ayda bir, 10 kişiden çok çalışanınız varsa ayda bir verilir. Muhtasar beyannamede yukarıdaki örnek dışında kira stopajı, mali müşavir makbuzu stopajı, çalışanların gelir vergileri gibi kesintilerde beyan edilir.

Damga vergisi

Damga vergisi diğer vergilere göre düşük tutarlı bir vergidir. Özellikle yukarıda bahsettiğimiz tüm vergilerin beyannameleri için ayrı ayrı damga vergisi hesaplanmakta ve ödenmektedir. Ayrıca şirketiniz ile ilgili hemen her tür sözleşme içinde damga vergisi ödemeniz gerekecektir.

Limited şirketlerde vergiler ödenmezse ne olur?

Limited şirketlerde şahıs şirketlerinden farklı olarak şirket ortakları dışında ayrı bir kişilik söz konusudur, yani şirket üçüncü kişilere karşı ortaklardan bağımsız olarak sorumludur. Ancak kamu borçlarından ortaklar sorumlu tutulmaktadır. 

Bu durumda şirketin vergi borçlarını ödeyememesi durumunda vergi dairesi ortakları takibe almaktadır.

Kuracağınız şirket ile ilgili hem vergisel hemde diğer tüm konularda ayrıntılı bilgi almak isterseniz WorqCompany’nin internet sitesini inceleyebilir ya da doğrudan bize ulaşabilirsiniz.

Limited şirketlerde vergi avantajı

Kurumlar vergisi, gelir vergisinden farklı olarak sabit oranlıdır. Yani şirketin bir yıl içerisindeki kazancı  ne olursa olsun oran aynı kalacaktır. Örneğin bir şahıs işletmesi yıllık olarak (2021 yılı baz alınmıştır) 24.000TL kar elde ederse %15 vergi öderken 650.000 TL’den fazla kar elde ederse %40 vergi öder. Ancak bir limited şirket her iki durumda da eşit oranda vergi ödemektedir.

 

WorqCompany ile limited şirket kurmanın çok kolay olduğunu biliyor muydunuz? Detaylar için tıklayın. 

 

Limited şirket kuruluşuna dair vergi danışmanımızın videosuna göz atabilirsiniz.