Genel
Posted in

Lojistik Şirket Kuruluşu

Posted in

Lojistik Nedir?

Mal ve hizmet teslimleri için gerekli olan malzemenin, ihtiyaç duyulduğu zamanda ihtiyaç duyulduğu yerde olmasını sağlamak olarak tanımlanabilir. Lojistik; nakliye, envanter, depolama, malzeme idaresi ve ambalajlama bilgilerinin birleştirilmesini kapsar.

Lojistik Hizmetleri Nelerdir?

Hammaddenin başlangıç noktasından üreticiye, üreticiden son tüketiciye, son tüketiciden geri dönüşüme ulaşmasına kadarki yolculuğunu kapsayan sürece lojistik denir. Türkiye’de genelde Lojistik işleri nakliye veya fiziksel dağıtım işleri ile karıştırılır. Nakliye (fiziksel dağıtım) ürün ve hizmetin bir yerden, bir yere ulaştırılması işidir.

Lojistik sürecinin içerisinde depolama, gümrükleme, ambalajlama, dağıtım gibi süreçlerin tamamı bulunmaktadır. Pazarlama ve üretim kuruluşlarının lojistik destek olmadan hayatta kalması zordur.

Lojistik Şirketi Nedir?

Lojistik şirketleri, firmaların nakliye süreçlerini iyi bir şekilde yönlendirmekte olup prosedürlere uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır. 

Lojistik şirketleri firmaların satın alma, müşteri hizmetleri, pazarlama, planlama ve yönlendirme departmanlarıyla yakından ilişkili görevleri yerine getirmektedir. Bazı firmaların kendi lojistik departmanları olabilmektedir, ancak bu çok tercih edilen bir yöntem değildir. Bunun sebebi lojistik süreçlerinin ayrı bir uzmanlık gerektirmesi ve bir firmanın lojistiğini sağlamak için böyle bir departman kurma maliyeti ile uğraşmaktansa dışarıdan bu hizmeti almak daha az maliyetli ve riskli olmaktadır.

Lojistik Şirketi Nasıl Kurulur?

Bir şirket kurmadan önce ilk verilmesi gereken karar ne tür bir şirket kurulacağıdır. Şahıs işletmesi mi, Limited veya Anonim Şirket mi kuracağınıza karar vermelisiniz. Eğer sermayeniz yeterli ise ve veya ortak bularak işi kuracaksanız LTD. veya A.Ş. kurmanızı önerebiliriz. Lojistik sektöründeki rekabet koşulları düşünüldüğünde sağlam bir sermayeye sahip olmanızın size büyük avantaj sağlayacağı aşikar. Yeterli sermaye gücüne sahip olmayan firmaların varlıklarını uzun vadede koruyamadıkları çok görülen bir durumdur. Ancak bu illa büyük bir şirket kurmanız gerektiği anlamına gelmiyor işe şahıs şirketi kurarak başlayıp daha lokal çalışabilirsiniz. Işinizde uzmanlaştıkça şirketinizin türünü ve pazar genişliğinizi değiştirebilirsiniz. 

Hangi şirket türünü seçeceğinize karar veremiyorsanız WorqCompany’i arayarak uzmanlarımızdan tercihleriniz konusunda destek alabilirsiniz.

Şahıs işletmesi kuruluşu diğer şirket türlerine nazaran daha kolaydır. Birkaç noter onaylı belge edinilmekte ve kuruluş için interaktif vergi dairesi üzerinden kuruluş başvurusu yapılmakta, ardından vergi dairesince yapılacak yoklama ile şirket kuruluşu tamamlanmaktadır.

Limited şirket kuruluşu şahıs işletmesi kuruluşuna göre biraz daha karmaşık olmaktadır. Kuruluşta ilk aşama şirket ana sözleşmesinin hazırlanmasıdır, öncelikle ticaret odası ile irtibatlı bir şekilde şirket unvanı belirlenir. Ardından şirket genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri belirlenerek ana sözleşmede belirtilir. Ayrıca ana sözleşmede şirketin faaliyet konuları da belirtilmelidir. Kuruluş bilgileri belirlendikten sonra mersis sitemine giriş yapılır ve sistemden potansiyel vergi numarası ile vergi dairesi bilgileri alınır.

Anonim şirket kuruluşunda öncelikle esas sözleşme hazırlanır, ardından noter onay işlemleri gerçekleştirilir ve potansiyel vergi numarası alınır. Anonim şirket kuruluşunda sermaye taahhüdünün ¼’ünün kuruluş aşamasında bankaya yatırılması zorunludur, bu aşamada ilgili tutar bankaya yatırılır ve evraklar ticaret sicile teslim edilir. Son olarak vergi dairesine açılış bildirimi yapılarak şirket kuruluşu tamamlanmış olur. 

Lojistik Şirketi Kurarken Alınması Gereken İzinler ve Belgeler

Danışmanlık şirketi kurmak için kazancınızın türüne göre vergi dairesine açılış başvurusu yapmanız gerekmektedir.  

Şirket kuruluşlarında başvurulması gereken bir diğer resmi kurum SGK’dır. Şirket sahibi olarak sizin bağkur kaydı açtırmanız gerekmekle birlikte, yanınızda personel çalıştıracaksanız bu kişilerinde SGK kayıtları açılış ile beraber gerçekleştirilmelidir.

Tüm bu şirket türlerinde yapacağınız danışmanlığın türüne göre mesleki odalara veya ticaret odasına kayıt zorunluluğunuz olabilir. Kuruluşun hemen ardından bu başvuruları da yapmanız gerekmektedir. Örneğin; mali müşavirler bağlı oldukları odaya şirket açılış bildirimi yaptırmak zorundadırlar.

Lojistik Şirketi Kurmanın Maliyeti

Lojistik şirketinizi bir şahıs işletmesi olarak kurmak isterseniz, kuruluşta gereken belgeler için notere ödenmesi gereken bedeller imza beyanı için yaklaşık 200 TL vekaletname için yaklaşık yine 200 TL’dir. Muhasebeciye ödenecek ücret bulunduğunuz ilin resmi tarifesine göre değişmekle beraber ortalama aylık 300 TL civarıdır. Eğer kuruluş işlemlerinizi de muhasebeciye yaptırmak isterseniz uygulamada 1000 TL civarı da bu iş için ücret istenebilmektedir.

Tek ortaklı bir Limited şirket kurulacağını düşünürsek, ticaret odası ana sözleşmedeki kelime sayısına göre ücretlendirme yapmaktadır. Bu da ortalama bin kelimeye kadar 1200 TL civarı tutmaktadır. Ayrıca noterden alınacak vekaletnameler ve imza beyanları içinde toplamda yine ortalama 600 TL gibi bir masraf çıkmaktadır. 

Anonim şirketlerin kuruluş maliyetleri kurucu ortak sayısı, sermaye tutarı, kira tutarı, bulunduğunuz şehir gibi faktörlere göre değişken olmakla birlikte tek ortaklı bir Anonim şirket kuruluşu için ortalama bir maliyet hesaplamak istersek;

Noter masrafı yaklaşık 550 TL, Ticaret odası masrafı: yaklaşık 1500 TL, Kuruluş ücreti: SMMM asgari ücret tarifesine göre anonim şirket kuruluş ücreti 974 TL, Kira damga vergisi: kiralayacağınız iş yerine göre değişkenlik gösteren bu tutarda 1.000 TL aylık kira ile tutulan bir yer için yaklaşık olarak 25 TL ile 120 TL aralığındadır. Bahsedilen bu aralığın sebebi ise sözleşmenin kefilli olup olmaması veya tutulan yerin sanal ofis olup olmadığı gibi değişkenlerden etkilenmesidir. 

Ayrıca lojistik şirketi kurmaya karar verdiğinizde bir depolama alanına ihtiyaç duyacaksınız buranın kira bedeli, kullanıcak araçların kiralama ya da satın alım bedelleri ve çalışacak işçilerin maliyetleri de dikkate alınmalıdır.

Hangi şirket türünü kurmaya karar verirseniz verin worqcompany aracılığıyla şirketinizi kurduğunuzda hem maliyet anlamında daha düşük tutarlar ile şirketinizi kurabilirsiniz hem de genel anlamda şirketinizin her türlü yasal alt yapısı ve üçüncü taraf muhasebe gibi geri plan çalışmalarından güvenilir bir şekilde faydalanmış olursunuz.

Lojistik Şirketleri Hangi Vergileri Öder?

Tıpkı bir ürünün satılması gibi hizmetin verilmesi de vergi yasalarıyla çerçevelenmiştir. 

Yukarıda bahsettiğimiz lojistik işlerinde kazanç türü gelir vergisi kanununa göre ticari kazanç olarak adlandırılmaktadır.

Esas olarak ödeyeceğiniz verginin türü ise kuracağınız şirkete göre değişmektedir;

Şahıs işletmesi kurmanız halinde ödemeniz gerekecek olan vergiler;

  • Geçici vergi (gelir vergisinin dönemler halinde peşin ödenmesidir)
  • Gelir vergisi
  • KDV
  • Damga vergisi

Sermaye Şirketi kurmaya karar verirseniz ödeyeceğiniz vergilerden biri değişmekte;

  • Geçici vergi (kurumlar vergisinin dönemler halinde peşin ödenmesidir)
  • Kurumlar vergisi
  • KDV
  • Damga vergisi

 

WorqCompany ile şirket kuruluş süreci hakkında bilgi almak için tıklayın.