E-ticaret
Posted in

Mikro İhracat Nedir?

Posted in

İnternetin ve sosyal medya benzeri uygulamaların gelişmesi peşinden e-ticaret sitelerini sürüklediği son yıllarda ticaretin internete taşınması, pazarı uluslararası konuma taşıdı. Tüm bu gelişmelere sessiz kalmayan devlet de mikro ihracat kavramını ortaya çıkardı. Bu yazımızda mikro ihracatın ne olduğundan kurallarından ve avantajlarından bahsedeceğiz.

Konuyla alakalı ayrıntılı sorularınız olması halinde WorqCompany’e ulaşabilir ve uzmanlarımızdan sorularınıza cevap alabilirsiniz.

Mikro İhracat Nedir?

Kısaca, yurtdışına yapılan ticari gönderilerin, yetkilendirilmiş kargo firmalarınca elektronik ticaret gümrük beyannamesine (ETGB) dayandırılarak yapılmasına olanak sağlayan ihracat modeline mikro ihracat denmektedir. 

Mikro İhracatın Sınırları Nelerdir?

Yapılan ihracatın mikro ihracat sayılabilmesi için belirli kotalar konulmuştur bunlar; gönderi ağırlığının 300 kilodan ağır olmaması ve değerinin 15.000 Euro’dan yüksek olmamasıdır.

Bu noktada en çok karıştırılan konu, gönderi sınırlarının bir zaman kıstasının olup olmamasıdır. Mikro ihracat sınırları gönderi başına şeklinde düzenlenmiştir. Yani gün içerisinde birden fazla gönderiniz olsa da ayrı ayrı belirttiğimiz sınırları aşmaması halinde mikro ihracat olarak sayılmaktadır. 

Mikro İhracat Nasıl Yapılır?

Mikro ihracat işlemleri ETGB düzenleme yetkisi bulunan kargo firmaları aracılığı ile yapılabilmektedir. Yani herhangi bir kargo firması ile göndermeniz halinde mikro ihracat sayılmamaktadır. 

Kargo firmasına ürün teslim edilirken yanına ürün için kesilmiş olan e-arşiv faturanın da eklenmesi gerekmektedir. Keza ETGB bu faturaya istinaden düzenlenecektir. Dikkat edilmesi gereken konu ihracatta kesilecek fatura türü e-arşiv fatura olması zorunluluğudur. Yurt dışında ürün gönderdiğiniz kişi e-fatura mükellefi olamayacağından düzenlenecek fatura türü e-arşiv olmaktadır. Ancak örneğin Türkiye’de e-fatura mükellefi olan bir kuruluşun serbest bölgedeki veya yurt dışındaki birimine fatura kesiyorsanız ve siz de e-fatura mükellefi iseniz bu durumda e-fatura düzenleyebilirsiniz. 

Mikro ihracat ETGB üzerinden ilerleyen bir işlem olduğundan ayrıca gümrük müşavirliği ile ilgili bir işlem yapmanız gerekmemektedir. Sadece, şahıs şirketiniz varsa bir seferliğine e-devlet üzerinden gümrük mükellef kaydı oluşturmanız yeterli olacaktır.

Mikro İhracatta Hangi Belgeler Gereklidir?

  • Dolaylı Temsil Yetki Belgesi: Gönderinizi iletmesi için anlaştığınız kargo firmasına bir seferlik verilmesi gerekmektedir.
  • ETGB İhracat Bilgi Formu: Aşağı yukarı ürünün faturasında yazılı bilgilerin girildiği formdur.
  • Maliye Onaylı Faturanın Aslı: E-arşiv faturanızı da ürünün yanında göndermeniz gerekmektedir.
  • Türkçe Faturayla Tutarlı İngilizce Fatura: bu belge daha çok gönderilen ülke gümrüğü için gerekmektedir ve uygulamada proforma fatura olarak düzenlenmektedir.

Mikro İhracatın Avantajları Nelerdir?

Mikro ihracatın birden fazla avantajından bahsedebiliriz. Bunlardan biri, normal ihracattaki gümrük süreçleri ile uğraşılmamasıdır. Normal ihracatta ihracatçılar birliğine kayıt olmanı ve her gönderide gümrük müşavirliği ile muhatap olmanız gerekirken mikro ihracatta tüm bu süreçleri kargo firması sizin yerinize halledebilmektedir. 

Bir diğer avantaj vergi avantajıdır. Mikro ihracat kapsamındaki gönderilerde elde edilen kazancın yarısı vergilendirilmektedir. Bu noktada şu şartlara değinmeliyiz; 

Tam mükellef gerçek kişilerin, 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50’si gelir vergisinden istisnadır. Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan;

a) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması

b) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması

c) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması

d) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması şarttır.

ETGB nedir?

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB), havayolu ve karayolu ile posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen/giden eşyanın gümrük işlemlerinde kullanılan ve gümrük beyanına ilişkin tüm işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü, kağıt çıktı aranmayan bir uygulamadır.

ETGB anlaşmalı kargo firması tarafından düzenlenmekte ve satıcıya mail yoluyla iletilmektedir. Bu ihracattan kaynaklanan KDV’nin iadesinin istenebilmesi için ETGB listesinin mali müşavirlik tarafından hazırlanması gerekmektedir. Mikro ihracat yaparken fatura benzeri tüm resmi belgeleri iyi saklamalı ve mali müşavirinize iletmelisiniz.

Mikro İhracat Kapsamına Girmeyen Durumlar Nelerdir?

Limiti Geçen İhracatlar: 300 kilo ve 15.000 Euro sınırlarını aşan gönderiler mikro ihracat kapsamında değerlendirilememektedir.

Fuar & Sergi Amaçlı Geçici Çıkışlar: gönderi amacı satış değilse fuar benzeri reklam amaçlı gönderiler de kapsam dışında tutulmaktadır.

Tamir Amaçlı Çıkışlar: ürününüzü bakım veya tamir amacıyla yurt dışına gönderiyorsanız (tabiki geri geleceği için) kapsam dahilinde değildir.

Dahilde İşleme, Hariçte İşleme vb. İhracatlar: işlem görmek üzere hammaddelerin önce ihraç edilmesi, işlem gördükten sonra ürün olarak tekrar ülkemize ithal edilmesini içeren süreçler de kapsam dışındadır.

Kısıtlamalı, İzne Tabi, Denetime Bağlı Ürünler (Gıda, ilaç, kimyasal vb. ürünler): belirli ürünlerin ihracatı da mikro ihracat sayılamamaktadır. Ürünleri güncel olarak görmek için Ticaret Bakanlığı’nın ihracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin listesine bakabilirsiniz.

Bedelsiz Ürünler: Ürünleri hediye, numune vb. isimler altında bedelsiz gönderiyorsanız eğer doğal olarak mikro ihracat kapsamına girmemektedir.

Eğer siz de e-ticaret yapıyor veya yapmak istiyorsanız; izlemeniz gereken tüm süreçleri eksiksiz ve hatasız şekilde takip etmeniz için sizi de WorqCompany’e bekliyoruz.