Genel
Posted in

ÖTV Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Posted in

Özel Tüketim Vergisi, 2002 yılında hayatımıza girmiş bir vergidir. Lüks tüketim mallarına yönelik çıkartılan bu verginin amacı temelde yüksek bir oranla ürüne eklenerek fiyatını yükseltmek, tüketicinin tercihlerini değiştirmektir. Bu yazımızda, özel tüketim vergisinin nasıl uygulandığından, yükümlerinin kimler olduğundan ve ÖTV oranlarından bahsedeceğiz.

ÖTV’nin Mükellefi (yükümlüsü) Kimdir?

ÖTV’nin mükellefi malı ithal eden ithalatçılar ya da ilk satıcılardır. Yani tescile ve kayda tabi olmayan araçlarla diğer ÖTV’nin konusuna giren mallarda bu malları ithal, imal ya da satışını gerçekleştirenler ile diğer araçlarda bu araçların ticaretini yapan ya da ithalini gerçekleştirenlerdir.

ÖTV’nin Konusu

Özel Tüketim Vergisi hizmet üzerinden alınmamaktadır. Sadece mal teslimlerine uygulanmaktadır.

Teslim; Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlere, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir.

ÖTV Hangi Ürünlerin Tesliminde Uygulanır?

 • Petrol ürünleri, solventler (akar yakıt)
 • Motorlu taşıtlar(ilk el taşıt alımı)
 • Tütün, alkol türevleri
 • Beyaz eşya, elektronik, kozmetik olarak sayılabilir.

ÖTV İstisnası

 • İhracat istisnası,
 • Diplomatik istisna,
 • Çeşitli devlet kuruluşlarına yapılan alımlarda istisna,
 • Engellilik istisnası (%90 ve üzeri)

ÖTV’nin Özellikleri Nelerdir?

 • ÖTV tek aşamada alınır. Yani üretilen malın ilk alıcısına tesliminde yada malın ithalinde alınır.
 • Matrah yapısı miktar veya değer esaslıdır.

Vergiyi doğuran olay

 • Mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisabı.
 • Malın tesliminden önce fatura verilmesi halinde, faturada gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura düzenlenmesi.
 • Kısım kısım mal teslim edilmesi mutat olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde her bir kısım teslimi
 • Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların alıcıya teslimi
 • İthalatta gümrük kanununa göre gümrük yükümlülüğünün doğması
 • İthalat vergilerine tabi olmayan işlemlerde gümrük beyannamesinin tescilidir.

ÖTV Ne Zaman Ödenir?

ÖTV’nin ödemesi beyan süresi içinde yapılmaktadır, beyan süreleri ise konusuna giren mallara göre değişkenlik göstermektedir. Konuyu liste bazlı açıklayacak olursak;

(I) Sayılı listedeki mallar için her ayın ilk 15 günlük birinci vergilendirme dönemi için aynı ayın 25’inci günü, kalan günlerinden oluşan ikinci vergilendirme dönemi için ise ertesi ayın 10’uncu günü saat 23.59’a kadar,

(II) Sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listedeki mallar için izleyen ayın 15’inci günü saat 23.59’a kadar,

(II) Sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olanlar için ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce, verilir.

ÖTV ile KDV’nin Farkı Nedir?

Bu iki vergi türü arasında iki önemli fark bulunmaktadır. Birincisi KDV hem teslim hem de hizmet üzerinden hesaplanırken ÖTV sadece teslim üzerinden hesaplanmaktadır. İkinci önemli fark ise ÖTV tek aşamalı bir vergi iken KDV aynı malın her tesliminde ayrı ayrı hesaplanmaktadır.

ÖTV Oranı Nedir?

ÖTV oranı yukarıda bahsettiğimiz listelerdeki mallara göre ve hatta duruma göre liste içindeki malların çeşitli özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir. Bu duruma bir örnek vermek gerekirse;

Motor Silindir Hacmi                   Vergisiz Satış Tutarı                     ÖTV

1600 cm³’ e kadar                        92.000 TL’ ye kadar                  %45

1600 cm³’ e kadar                        92.000 TL – 150.000 TL arası     %50

1600 cm³’ e kadar                        150.000 TL üzeri                     %80

1600 cm³ ile 2000 cm³ arası     170.000 TL’ ye kadar             %130

1600 cm³ ile 2000 cm³ arası     170.000 TL üzeri                     %150

2000 cm³ üzeri                              Tutar sınırı yok                              %220

şeklinde özetleyebiliriz.

Özel tüketim vergisine dair merak ettiğiniz şeyleri ve diğer vergilendirme süreçlerine dair tüm sorularınızı vergi danışmanımız Kurtuluş Nacar’a bu linkten sorabilir, 15 dakika ücretsiz danışmanlık alabilirsiniz.

Özel tüketim vergisine dair bilmeniz gereken tüm detayları, WorqCompany Youtube kanalımızdan izlemek için tıklayın.