Genel
Posted in

Psikolojik Danışmanlık İçin Nasıl Şirket Kurulur?

Posted in

Psikolojik Danışmanlık Şirket Kuruluşu

Psikolojik danışmanlık bölümü mezunusunuz ve bu konuda kendi işinizi kurmak istiyorsunuz. Bu yazımızda sizlere rehberlik etmeye çalışacağız. Psikolojik danışmanlık nedir ile başlayıp, şirket türlerine ve bilinmesi gerekenlere kadar çeşitli konulara değineceğiz.

Psikolojik Danışma Merkezi Kuruluşu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Psikolojik Danışmanlık Merkezi açma, günümüzde oldukça tercih edilen bir iş kolu halini almıştır. Gerek danışmanlara bakış açısı anlamında potansiyel müşteri oranı artmış gerekse konu hakkında üniversitelerde verilen kalitesi yükselmiştir.

Diğer taraftan, psikolojik danışmanlık bölümü mezunları önceleri genellikle eğitim alanında kariyer yaparken özellikle de online imkanlar sayesinde, doğrudan mesleklerini daha kolay icra edebilir hale gelmişlerdir. Bütün bu gelişmeler sayesinde psikolojik danışmanlara talep de oldukça yükselmiştir.

Psikolojik Danışma Merkezi Açmanın Şartları

Psikolojik danışmanlık merkezi kurmak istiyorsanız sahip olmanız gereken ilk şart klinik psikoloji alanında yüksek lisans tamamlamaktır. Bu yüksek lisans diplomasını aldığınızda klinik psikolog unvanını elde etmiş olursunuz ve ardından danışma merkesinizi açabilirsiniz.

Danışma merkezini açma hakkını elde ettikten sonra yapmanız gereken belgeleri hazılamaktır. Gerekli belgeleri sağlık bakanlığından güncel olarak öğrenebilirsiniz. Kısaca bu belgeleri listeleyecek olursak:

 • Gerçek kişi için T.C. kimlik numarası beyanı, özel hukuk tüzel kişisi için vergi kimlik numarası beyanı,
 • Merkezin adı, adresi ve telefon numarası,
 • Merkezin amacı, merkez müdürü yerine kimin vekalet edeceği, çalışma gün ve saatleri, ilk görüşme, danışmanlık seansları, vaka tartışma toplantıları, meslek elemanlarının yararlanacağı mesleki yönlendirme çalışmaları, personelin nitelik ve görevleri ve belirtilmesi istenen diğer hususları gösteren iç hizmet yönergesi,
 • Tüzel kişinin sermaye şirketi olması hâlinde göstereceği temsilciden, temsilcinin hissedarlar arasından olduğunu ve şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir noterden tasdikli belgenin aslı veya idarece onaylı örneği ve karar örneği
 • Tüzel kişinin dernek veya vakıf olması hâlinde göstereceği temsilciden, dernek yönetim kurulu üyesi veya vakıf mütevelli heyeti üyesi olduğunu ve tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge ve karar örneği, merkezin açılışının vakıf senedi/dernek tüzüğünde yer aldığını gösterir belge
 • Tüzel kişinin şirket olması hâlinde, şirket ilanının yayımlandığı ve merkezin açılışının faaliyetleri kapsamında olduğunu gösterir ticaret unvanı, ticaret sicil numarası, kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğunun adının beyanı
 • Kamu/özel hukuk tüzel kişi temsilcisinin, açılış başvurusu yapmaya yetkili olduğuna ilişkin belge
 • Gerçek kişi için adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan

Psikolojik Danışma Merkezi Kurmanın Maliyeti

Psikolojik danışmanlık şirketinizi bir şahıs işletmesi olarak kurmaya karar verirseniz, kuruluş için gereken belgelerden dolayı notere ödenmesi gereken tutar imza beyanı için yaklaşık 200 TL ve vekaletname için yaklaşık 200 TL’dir. Mali müşavirlik ücreti ise yaşadığınız şehrin resmi tarifesine göre belirlenmektedir. Bu tutar İstanbul için ortalama aylık 300 TL civarıdır. Şirket kuruluşunuzu da mali müşavire yaptırmak isterseniz bu iş için 1000 TL civarı ücret istenebilmektedir.

Tek başınıza Limited şirket kurmak isterseniz, ticaret odası kaydı 1200 TL civarı tutmaktadır. Bunun dışında noterden alınacak vekaletnameler ve imza beyanları içinde ortalama 600 TL gibi bir masraf ödemeniz gerekecektir.

Anonim şirketlerin kuruluş maliyetleri kurucu ortak sayısı, sermaye tutarı, kira tutarı, bulunduğunuz şehir gibi faktörlere göre değişken olmakla birlikte tek ortaklı bir Anonim şirket kuruluşu için ortalama bir maliyet hesaplamak istersek:

 • Noter Masrafı: Yaklaşık 550 TL
 • Ticaret Odası Masrafı: Yaklaşık 1500 TL
 • Kuruluş Ücreti: SMMM asgari ücret tarifesine göre anonim şirket kuruluş ücreti 974 TL
 • Kira Damga Vergisi: Kiralayacağınız iş yerine göre değişkenlik gösteren bu tutarda 1.000 TL aylık kira ile tutulan bir yer için yaklaşık olarak 25 TL ile 120 TL aralığındadır. Bahsedilen bu aralığın sebebi ise sözleşmenin kefilli olup olmaması veya tutulan yerin sanal ofis olup olmadığı gibi değişkenlerden etkilenmesidir.

Psikolojik Danışma Merkezinin Giderleri

Psikolojik danışma için en uygun iş ortamı durumun gereklerine uygun dizayn edilmiş bir ofis ortamıdır. Dolayısıyla bu tür bir ofisin kira, düzenleme gibi maliyetleri olacaktır. Zaman zaman ofis ortamı dışında da görüşmeler yapılabileceğinden, yol masrafları da dikkate alınmalıdır.

Psikolojik danışmanlık ile ilgili yayınlar ve kitaplarda bir maliyet kalemi olarak sayılabilmektedir. Keza çalışanların maaşları, sigorta giderleri, yemek ve yol masrafları da sizin için önemli gider kalemleri olacaktır.

Psikolojik Danışmanlık İçin Şirket Kuruluşu

Şirket kuruluşu açısından öncelikle ne tür bir şirket kurulacağına karar vermek gerekir. Sahip olduğunuz bilgilerle kendi başınıza faaliyet göstermek istiyorsanız şahıs şirketi sizin için yeterli olacaktır. Ancak müşterilerinizin gözünde daha kurumsal göründüğümüz ve kazancımızın yüksek olduğu varsayılarak limited şirket veya anonim şirket kurulması tercih edilebilir.

Şahıs şirketi kurmak diğer şirket türlerine göre daha kolaydır. İnteraktif vergi dairesi üzerinden kuruluş başvurusu yapılır ve ardından vergi dairesinin yapacağı katılım ile şirket kuruluşu tamamlanır.

Bir limited şirket kuruluşu, şahıs şirketi kuruluşundan biraz daha karmaşıktır. Kuruluşta ilk aşama şirket ana sözleşmesinin hazırlanmasıdır, öncelikle ticaret odası ile bağlantılı olarak şirket unvanı belirlenir. Daha sonra şirketin genel kurulu ve yönetim kurulu üyeleri belirlenir ve esas sözleşmede belirtilir. Ayrıca şirketin faaliyet konusu esas sözleşmede belirtilmelidir. Kuruluş bilgileri belirlendikten sonra mersis sistemine girilir ve sistemden potansiyel vergi numarası ve vergi dairesi bilgileri alınır.

Anonim şirket kuruluşunda önce esas sözleşme hazırlanır, ardından noter tasdik işlemleri yapılır ve olası vergi numarası elde edilir. Anonim şirket kuruluşunda, kuruluş aşamasında sermaye taahhüdünün ¼’ünün bankaya yatırılması gerekir, bu aşamada ilgili tutar bankaya yatırılır ve belgeler ticaret siciline sunulur. Son olarak vergi dairesine açılış bildirimi yapılarak şirket kuruluşu tamamlanır.

Siz de psikolojik danışmanlık için kendi ofisinizi açmak, işinizi kurmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. WorqCompany şirket kuruluş paketlerini incelemek için tıklayın.