Genel
Posted in

Serbest Meslek için Şirket Kuruluşu

Posted in

Özellikle danışmanlık faaliyetlerinde serbest meslek kapsamında olması sebebiyle ön planda olan bir iş planı serbest meslek. Her ne kadar adı kadar rahat bir iş olmasa da özellikle sermaye anlamında paranın ikinci planda kaldığı bir iş olduğundan eğer herhangi bir konuda bilgi anlamında uzmanlığınız varsa hemen başlayabileceğiniz bir iş kolu.

Muayenehane açan bir doktor, büro açan bir avukat, ofisi olan bir mali müşavir de serbest meslek erbabıdır. Bir yazar, ressam, heykeltraş da aynı şekilde vergi kanunlarımıza göre serbest meslek erbabı olarak nitelendirilir.

Eğer siz de herhangi bir konuda var olan bilgi ve deneyimlerinizden para kazanmak istiyorsanız, yazımızın devamında serbest mesleğin teknik ayrıntılarından bahsettik ve bu işi yapmak için şirket kurmalı mıyız gibi soruların cevaplarını verdik.

Serbest Meslek Nedir, Serbest Meslek Erbabı Kime Denir?

Serbest meslek faaliyeti, sermayeden daha çok kişinin kendi çalışmasına, bilimsel ya da mesleki bilgiye veya eğitime dayanan ve ticari niteliği olmayan işlerin bağımsız bir şekilde kendi sorumluluğunda ve kendi hesabına yapılmasıdır.

Gelir vergisi kanununa, göre serbest meslek faaliyetlerini sürekli meslek olarak yerine getirenler serbest meslek erbabıdır.

Serbest meslek grubuna giren meslekler

Yine gelir vergisi kanunu serbest meslek sınıfına giren işleri maddeler halinde sıralamıştır;

  • Gümrük Komisyoncuları, bilumum borsa ajan ve acentaları, noterler, noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar,
  • Bizzat serbest meslek erbabı tarifine girmemekle beraber serbest meslek erbabını bir araya getirerek teşkilat kurmak veya bunlara sermaye temin etmek suretiyle veya sair suretlerle serbest meslek kazancından hisse alanlar,
  • Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi komandit şirketlerde komanditeler,
  • Dava vekilleri, müşavirler, kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbabının ticarî ve meslekî işlerini takip edenler ve konser veren müzik sanatçıları,
  • Vergi Usul Kanununun 155 inci maddesinde belirtilen şartlardan en az ikisini taşıyan ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi mesleki faaliyette bulunanlar.

Serbest Meslek için İdeal Şirket Türü Hangisi?

Serbest mesleğin hizmet şeklinde sunulması için vergi mükellefiyeti açtırmak zorunludur. Bu mükellefiyet dilerseniz şahıs şirketi şeklinde dilerseniz ise limited veya anonim şirket şeklinde oluşturulabilir.

Aslında serbest meslek faaliyeti yukarıda da açıkladığımız gibi şahsi mesaiye dayanan bir faaliyettir. Bu anlamda en uygun şirket türü şahıs şirketi olarak görülebilmektedir. Ancak serbest meslek faaliyetinde de gerek çalışan sayısını arttırarak gerek ortaklık kurarak büyümeye gidilebilmektedir. Keza mali müşavirlik kanununda Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin limited şirket veya anonim şirket kurma hakları vardır ve yapı olarak tek başına yapılabilir gibi görünen mali müşavirlik mesleğinde ülkemizde pek çok limited veya anonim şirket bulunmaktadır.

Bu anlamda en uygun şirket türünü seçerken esas düşünülmesi gereken kazanç beklentisidir. Ülkemizde iki tür kazanç vergisi vardır; gelir vergisi ve kurumlar vergisi. Bu iki verginin en büyük ayrımı gelir vergisinin %15 ile %40 arasında kazanca göre artan oranlı olması, kurumlar vergisinin ise sabit oranlı olmasıdır. Dolayısıyla yıllık kazanç beklentiniz %15-%20’lik dilimde kalıyorsa sizin için uygun olan bir şahıs işletmesi kurmaktır. Ancak kazanç beklentiniz %27-%35’lik dilimlere ulaşıyorsa o zaman bir limited veya anonim şirket kurmak daha mantıklı hale gelmektedir.

Serbest Meslek İşletmelerinin Farkları Nelerdir?

Bazı serbest meslek kollarının doğrudan kendileri ile ilgili kanunları vardır ve o işle iştigal eden serbest meslek erbabları bu kanunlara uymak zorundadırlar.

Örneğin 3568 sayılı SMMM ve YMM kanunu, mali müşavirleri bağlayan bir kanundur. Bu kanundan bir örnek vermek gerekirse; mali müşavirler ticari faaliyette bulunamazlar.

Veya doktorlar muayenehanelerini belirli hijyen kurallarına uygun olarak hazırlamak zorundadırlar.

Ancak danışmanlık gibi kendine özgü bir kanunu olmayan serbest meslek faaliyetleri görece daha rahat bir yapıya sahip olabilmektedir.

Serbest Meslek Kazanç Defteri Nedir?

Ticaret işletmeleri eğer gelir vergisi mükellefi iseler işletme defteri tutarlar gelir ve giderler bu defterde takip edilir. Ancak serbest meslek erbabı iseniz serbest meslek kazanç defteri tutarsınız.

Kazançlarınız ve harcamalarınız bu defterde takip edilir. Bu defterin bir tarafına giderler, diğer tarafına da hasılat kaydolunur. Defterin gider tarafına, yapılan giderlerin içeriği ile yapıldığı tarih ve hasılat tarafına ise ücretin alındığı tarih ve tutarı ile kimden alındığı yazılır.

Eğer serbest meslek erbabı olupta bilanço esasında defter tutuyorsanız, bu defterler kanuna göre serbest meslek kazanç defteri yerine geçer.

Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

Serbest meslek erbabının mesleki faaliyetleri ile ilgili tahsilatları için fatura yerine düzenlemek zorunda olduğu belgeye serbest meslek makbuzu denir. Serbest meslek makbuzu verilen hizmetin ücretinin tahsilinin yapılabilmesi için işin yapıldığının bir kanıtıdır. İki nüsha olarak düzenlenen serbest meslek makbuzunun asıl nüshası müşteriye verilir, kopya nüshası işletmede kalır.

Serbest Meslek Gelir Belgesi Nereden Alınır?

Kişinin gelir durumunu gösteren belgeye gelir belgesi denilmektedir. Örneğin ücretli çalışanlar için gelir belgesi bordrodur.

Serbest meslek erbabları şahıs işletmeleri üzerinden kazanç elde ettiklerinden bağkur sigortası ile bağımsız çalışırlar. Dolayısıyla serbest meslek erbapları için gelir belgesi olarak vergi levhası kullanılmaktadır. Vergi levhalarında bir önceki yılın kazanç durumu yazmaktadır, bu nitelikleri ile gelir belgesi olma özelliği gösterirler.

Vergi levhası interaktif vergi dairesi üzerinden online olarak alınabilmektedir.

WorqCompany ile Şirket Kuruluşu

Eğer sizde serbest meslek kazancı elde etmeyi planlıyorsanız; yani muayenehane açmak isteyen bir doktor, büro açmak isteyen bir avukat ya da danışmanlık yapmak isteyen bir uzmansanız, şirketinizi WorqCompany ile kolaylıkla açabilirsiniz.

Hatta henüz hangi şirket türünü kurmanız gerektiğine karar veremediyseniz ya da ileride ödemeniz gerekecek vergi benzeri masrafları öğrenmek istiyorsanız bizi arayın. Gerek şirket kuruluşu aşamasında, gerekse işlerinizi yürütmeye başladığınızda kötü sürprizlerle ve cezalarla kaşılaşmak istemiyorsanız. Şirketinizi WorqCompany’nin profesyonel ekibiyle kurun.

WorqCompany serbest meslek paketi ile şirketinizi kurmak için tıklayın.