Genel
Posted in

Spin-off Şirket Nedir?

Posted in

Spin-off şirket kavramı şirketlerin bünyesinde bulundurduğu farklı faaliyetler için küçük şirketler kurması olarak tanımlanabilir. Burada amaç farklı konulara aynı çatı altında odaklanamama sorununu ortadan kaldırarak ayrı yapılar halinde konuyu daha net takip edebilmektir diyebiliriz.

Neden spin-off şirket?

Özellikle kurumsal şirketlerde kar etmenin yanında ikinci ana amaç büyümedir. Bir şirket tek bir faaliyet koluyla da büyümeyi seçebilir farklı faaliyetlere yönelerek de. Eğer birden fazla konuya yönelme seçilirse, yöneticilerin bu konular hakkında ayrı ayrı kararlar vermesi zorlaşacaktır. Bunun nedeni ise her faaliyetin bir diğerini etkilemesidir. Yani şirketin bir faaliyetine yapılan artı yatırım diğer faaliyeti geri götürebilir ya da tam tersi ilerletebilir. Keza karlılık da bu durumdan etkilenecektir.

Bir diğer sebep olarak yatırım çekme düşünülebilir. Şirketler hazır kaynaklarla büyümektense yatırım çekerek büyümeyi tercih ederler, böylece riski en aza indirmeyi amaçlarlar. Birden fazla faaliyet kolunda ilerleyen bir şirketin yatırım çekmesi görece daha zordur. Yatırımcılar faaliyetleri incelemek şirket vizyonunu anlamak karlılık hedeflerini kolayca hesaplayabilmek isterler. Dolayısıyla yatırım çekmek isteyen şirketler spin-off bölünme ile faaliyetlerini ana şirkete bağlı ayrı ayrı küçük şirketlere bölüştürerek yatırım çekme yoluna giderler.

Spin-off şirket kurarak büyüme ana şirketin piyasa değerini de arttıracaktır. Buradaki mantık, ana şirketin değeri herhangi bir nedenle düşerse karlılık potansiyeli olan alt faaliyetleri için spin-off şirket kurarak hisseleri yine aynı ortaklara dağıtmasıdır. Böylece hem ortaklar ayrı bir şirketten kar elde etmeye başlıyor hem de ana şirketin piyasadaki yeri sağlamlaşıyor.

Faaliyetlere ayrı ayrı odaklanma

Birden fazla faaliyet kolu bulunan şirketlerde ortaya çıkan en büyük sorun yönetimsel kararlar almak konusunda ortaya çıkmaktadır. Şirket yönetimi belirli bir konuda uzmanken alt faaliyetler konusunda eksik kalabilirler, böylece belki de kar potansiyeli yüksek olan bir faaliyete gerekli yatırımı yapmak istemeyebilirler.

Spin-off şirket olarak bölünme bu küçük şirketlerin başına alt faaliyet konusunda uzman yönetimler atayarak, beklenen karlılığı sağlanabilmektedir. İlgili yönetim gerek farklı konularla ilgilenmediğinden gerekse ilgili konuya vakıf olmayan üst yönetim etkilerine maruz kalmadan doğru kararlar alabilecek ve hem alt şirkete hem de ana şirkete ekstra karlılık sağlayacaktır.

Büyüme

Şirketler iki yönde büyüme sağlayabilmektedir, dikey büyüme ve yatay büyüme. Dikey büyüme de şirket ana faaliyet konusuna odaklanarak işin türüne göre, daha büyük üretim yaparak, daha fazla pazara açılarak ya da rekabet stratejileri belirleyerek büyümektedir.

Yatay büyüme ise bir nevi geri besleme organizasyonu olarak düşünülebilir. Yani şirket ticaretini yaptığı ürünün üretimini de yapmaya başlar hatta ham maddesini kendisi oluşturabilir. Normalde toptan ticaret ile ilgilenen şirket perakende sektörüne girebilir. Bütün bu yatay büyüme stratejilerinin ayrı ayrı uzmanlık isteyeceği muhakkaktır. Dolayısıyla ana şirket yine spin-off olarak bahsettiğimiz geri besleme şirketleri veya küçük perakende firmaları kurmayı tercih etmelidir.

“Spin-off Şirket Nedir? Farklı Faaliyet Türleri İçin Ayrı Şirketler Açmak” başlıklı YouTube videomuzu izlemek için tıklayın.

Bu blog metninde sunulan bilgiler yalnızca tanıtım ve bilgi vermek amaçlı olup herhangi bir hukuki veya finansal tavsiye niteliği taşımamaktadır. Okuyucu, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu, ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan temin etmekle yükümlü olduğunu ve web sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle WorqCompany’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.