Girişimcilik
Posted in

Startup Nedir? Nasıl Kurulur?

Posted in

Startup Nedir?

Yenilikçi bir çözüm fikri ekseninde şekillenip, gelişen ve sonrasında ticarileşen oluşumlara start-up ismi verilir.

Startup ile Girişim Arasındaki Farklar Nelerdir?

Start-up olarak tanımlanan oluşumları nitelemek adına bu oluşumların çözmeye çalıştıkları problem ve faaliyet alanları öne çıkarılır. Herhangi bir alanda, herhangi bir ürün ekseninde ticari faaliyet göstermek amaçlı kurulmuş yeni oluşumlar girişim olarak nitelendirilebilecek iken, start-uplar için bu tanım “inovasyon” ve “teknoloji” temaları altında daraltılmaktadır. Bu tanıma göre start-up olarak nitelenen bir yapının (i) var olan bir problemi yenilikçi ve teknoloji kullanımı içeren bir çözüme ulaştırması ya da (ii) yeni ortaya çıkan bir problemi teknoloji kullanımı ile çözüyor olması beklenmektedir. Öyle ki her start-up bir girişim olarak değerlendirilebilecek iken, her girişim bir start-up olarak değerlendirilmez. Bu bağlamda start-up’lar girişimlerin bir alt kümesi olarak tanımlanabilir.

Startup Nasıl Kurulur?

Start-up’ın kurulum aşamasında kurucuların yerine getirmeleri gereken yasal yükümlülükler vardır. Start-up şirketlerin yapıları itibariyle yatırım almaya yönelik kurulmaları gerekmesi ve günün birinde halka arz edilmeleri hedeflenmesi nedeniyle, hisse devri işlemlerinin daha kolay olduğu anonim şirket şeklinde kurulmaları gerekmektedir. Anonim şirket kuruluşunda şirketin esas sözleşmesinin şirketin alacağı yatırımlar açısından konunun uzmanları tarafından özenle tasarlanması, sonrasında ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi, aynı zamanda vergi dairesi ile gerekli süreçlerin de yürütülmesi gerekmektedir. WorqCompany olarak biz, bu hizmetlerin tamamını bütün müşterilerimize sunuyor, start-up’ın kuruluş aşamasındaki yükümlülükleri üstlenerek daha az maliyetle ve hızlı bir şekilde çözerek kurucuların şirketin ana faaliyetlerine odaklanmasını sağlamayı hedefliyoruz.

Hangi Şirket Türü Startup İçin İdeal?

Start-up’ların erken aşamalarda ekip kurma, ürünleştirme, faaliyet aşamasına geçme gibi kilometretaşlarına ulaşabilmeleri adına finansman ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır. Startup henüz fikir aşamasındayken, yolculuğa çıkmak için gerekli finansman çoğu zaman kurucuların kendi imkanlarını kullanması ile veya aile ve çevrelerindeki insanların birikimlerini yatırım olarak start-up’a aktarması ile sağlanır. Aşamalar ilerledikçe, finansman ihtiyacı artarak tekrar ortaya çıkar ve start-uplar bu ihtiyacı karşılamak adına bireysel yatırımcıların veya kurumsal girişim sermayesi yatırım fonlarının kapısını çalmak durumunda kalırlar. Bu noktalarda, yatırımcıların fikri ve yapılan işi beğenmesi halinde start-up’a yatırım karşılığı pay alarak ortak olabilmesi adına ideal şirket türü ve yapısı anonim şirketlerdir. 

Kuluçka Merkezi

Kuluçka merkezleri, start-uplar’ın henüz erken aşamalarda iken çözüm fikirlerini hayata geçirebilmeleri adına gerekli olan temel hizmetleri sunan yapılardır. Bu hizmetler, farklı kuluçka merkezlerine göre değişiklik gösterebilmek ile beraber, genel olarak altyapısal konularda destekler ve iş geliştirme, yönetim konularında mentorluk ve danışmanlıklar olarak verilir. Kuluçka merkezleri desteklenen start-upların gelişimlerini istenen seviyede sürdürmeleri durumunda, kuluçka sürecinin sonunda start-uplar için finansman sağlayıcı veya finansmana ulaşımda aracı olarak finansal hizmet de verebilirler.

Devletin Sunduğu Girişimcilik Destekleri

Türkiye devletinin ülke içinde girişimciliği desteklemek adına finansal destekler sağlayan programları bulunmaktadır. Türkiye’de en çok bilinen ve başvurulan programlar TÜBooİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) ve KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) kapsamında olan projelerdir. Bahsedilen programlarda yapılan destekler hibe ve sermaye desteği şeklinde olmaktadır. Programların birincil amacı start-uplara ar-ge ve teknoloji geliştirme konularında finansal destekler ile imkan sunmaktır. Senede birkaç kere, farklı aşamalardaki start-uplar için ve farklı temalar altında düzenlenen programların sunduğu desteklerden yararlanmak isteyen start-upların, adı geçen kurumların internet sitelerinden kolayca ulaşabilecekleri başvuru formlarını doldurmaları gerekmektedir. Başvuru esnasında start-uplar’ın ana bileşenleri olan ekip, ürün, teknoloji, finans konularında detaylı bilgiler talep edilmektedir. Başvurular değerlendirildikten sonra başvuruları kabul edilen start-uplar finansal desteklerden yararlanmaya hak kazanırlar.

Siz de WorqCompany Startup paketi ile fikrinizi işe dönüştürebilir, var olan startup’ınız için yatırıma uygun bir şirket türü seçerek girişiminizi şirketleştirebilirsiniz. Daha fazla detay için Startup Paketi‘mizi inceleyin!