Girişimcilik
Posted in

Startuplar ve Kobiler İçin Corona Günlerinde Kriz Yönetimi Rehberi

Startuplar ve Kobiler İçin Corona Günlerinde Kriz Yönetimi Rehberi
Posted in

Belki de şimdiye kadar yaşanmış en büyük global sosyal ve ekonomik krizlerden birinin kıyısında duruyoruz. Covid-19 Çin’de yayılmaya başladığında Idacapital, bağlı olduğu Capria Küresel Fon Yöneticileri ağı ile birlikte, salgının ekonomi ve işlerimize etkileri üzerinde hazırlık planları yapmaya başladı. Bu kapsamda dünyanın farklı ülkelerindeki fon yöneticileri ve yatırımlarının risk değerlendirmelerini ve riske hazırlık planlarını gördük ve kendi şirketlerimize de benzer tavsiyelerde bulunduk.

Bu süreçten ekonomik olarak en çok zedelenecek şirketlerin KOBİ’ler ve startuplar olduğunu göz önünde bulundurarak, aynı deneyim ve tavsiyeleri WorqCompany üzerinden tüm küçük işletmelerin faydalanabileceği öneriler olarak listeledik.

Genel Beklenti

Okulların 14 gün kapatılması, ardından eğlence yerleri ve toplu hizmet verilen yerlerin kapatılması psikolojik bir 14 gün beklentisi yarattı. Önümüzdeki birkaç gün biraz daha net bir tablo çıkaracak olsa dahi, bizim beklentimiz bu sürecin 14 gün ile sınırlı kalmayacağı ve en az birkaç hafta daha uzayacağı şeklinde. Aynı şekilde, virüsün etkisinin havaların ısınması ile azalacağı şeklinde bir beklenti olsa da, risk planlaması yapıyorsak, bunun tersinin de olabileceğini göz ardı etmememiz gerekiyor.

Aşağıdaki senaryoların bir risk analizi olduğunu ve kötü durumda nasıl bir tablo ile karşılaşılabileceğini açıklamak için yazıldığını tekrar hatırlatırız.

Risk Analizi – Çok Yönlü Düşünün, Farklı Senaryolar için Önlem Alın

Tüm kriz anlarında olduğu gibi ilk yapılması gereken, olası farklı senaryoların yönetim tarafından masaya yatırılmasıdır. Risk analizi finansallardan, iletişime, insan kaynaklarına operasyon yönetimine kadar pek çok farklı bileşenden oluşmalıdır.

Farklı sektörlerde çalışan, farklı iş modeline sahip işler, kendilerine has risklere sahiptir.

Örneğin:

 • Bir tedarik zinciri sisteminin parçası iseniz mal tedariğiniz aksayabilir.
 • Üretim yapıyorsanız iş gücü kaybı ile üretim kapasiteniz düşebilir.
 • Dijital bir iş yapmıyorsanız, müşteriye erişiminiz (veya müşterinin size erişimi) ciddi şekilde azalabilir veya durabilir.
 • Nakit değerli hale geldiği için, alacaklarınızın tahsili zorlaşabilir, borçlarınız içinse erken ödeme talepleri ile karşılaşabilirsiniz.

Ekip Yönetimi – Şeffaf, Anlayışlı ve Güvenilir Liderlik Gösterin

Krizin ekibinizin dikkatinin dağılmasına, moralinin bozulmasına ve motivasyonunun düşmesine yol açması riski yüksek. Bu noktada tavsiyemiz, öncelikle ekibinize karşı mümkün olduğunca şeffaf olmanız ve olası senaryoların çalışılıp, bunlara yönelik gerekli önlemlerin alındığının bilinmesini sağlamanız. Panik belirsizliklerden doğar. Kontrolün sizde olması paniğin önüne geçmenin ve işin mümkün olduğunca odaklı bir biçimde devam etmesinin tek yoludur.

Finansalların Yönetimi – Nakit Akışını Düzenlemek için Tedbirlerinizi Hayata Geçirin

Hangi sektörde, hangi ölçekte, hangi iş modeline sahip firmanız olursa olsun, her şirketin kalbinde elbet finans yatıyor. Satışların düşmesi, durması, alacak tahsilatının aksaması veya gerçekleştirilememesi, bunlar nedeniyle borçların vadelerinin uzaması veya ödenememesi, her şirketin başına gelebilecek olası risklerdir.

Hazırladığınız senaryoları göz önünde bulundurarak, alabileceğiniz temel önlemleri uygulamaya alın. Örneğin: Üretim kapasitenizin veya aylık satış kapasitenizin yarıya düştüğü bir durumda, cironuz da yarı yarıya düşecektir. Bu sürecin iki ay devam ettiğini ve vadeli alacaklarınızın en az 60 gün gecikmeli geleceğini varsayarsanız, işletme sermayesi ihtiyacınız ciddi bir şekilde artacaktır.

Bu durumda:

 • Vadeli borçlarınız için şimdiden yukarıdaki hesabı yapıp alacaklılarınızla yeni bir vadelendirme müzakeresi yapmak faydalı olacaktır.
 • Alacaklarınızın tahsili için nakit, olmazsa çek vb. gerektiğinde kredilendirilebilir enstrümanlar elde etmeye çalışmalısınız.
 • Giderlerinizi düşürmek için de bir plan yapmanız yerinde olacaktır.

Operasyonların Yönetimi – Evden/Uzaktan Çalışma için Enstrümanlarınızı Hazırlayın

Genç bir şirketin kurumsal şirketlere göre en büyük avantajlarından biri, yeni bir çalışma modelini hızla hayata geçirebilir olması. Kuşkusuz ki önümüzdeki dönem için en büyük değişikliklerden biri kısa, orta vadede evden çalışmak olacak. Muhtemelen şirketler bu duruma adapte olduktan sonra, tehlike kalksa bile maliyetleri düşürmesi ve zaman kazandırması nedeniyle bazı operasyonların uzaktan yönetimi devam edecektir.

 • Video Konferans yöntemi gayet verimli kullanılabilir. Skype ve WhatsApp gibi uygulamaları zaten kullanıyor olabilirsiniz. Biz Zoom’u (zoom.us) etkili bir şekilde kullanıyoruz. Kullanımda herhangi bir kayıt gerektirmemesi müşteri görüşmeleri için kolaylık sağlayabilir.
 • Birçok startup’ın zaten uzun süredir kullandığı Slack yine dönemin can simitlerinden birisi olacak. Slack sayesinde tüm ekiplerin farklı operasyonlarını farklı kanallardan yürütmesi mümkün olduğu gibi, kişilerin tekli konuşmalar yapması da mümkün.
 • Müşteriye erişim için dijital iletişim kanallarınızı (web, mobil, telefon) daha aktif hale getirmeniz gerekecektir. Ayrıca, eğer işinizin türü uygunsa, müşterinin size gelmesi yerine sizin müşteriye gittiğiniz bir yöntemi uygulamaya geçirmeye başlayabilirsiniz.
 • Müşterinizin satın alma kararını etkileyen en önemli kriterin hijyen olduğunu kabul edersek, mağaza ilaçlamanın ötesinde bir özen ve uygulama yaptığınızı, özel bir hijyen zinciri uygulandığını gösterebilmek çok etkili bir satış yöntemi olabilir.
 • Eğer mevcut duruma uyarladığınız, müşterilerinize evlerindeyken bile satabileceğiniz ürün veya hizmetler varsa, dijital pazarlama kanallarındaki aktivitenizi arttırabilirsiniz. Bizim de tecrübe ettiğimiz üzere, burada azalan reklam aktivitesi, maliyetlerinizin düşmesini ve takip edilecek müşteri sayısında artış yaşanmasını sağlayabilir.
 • Uzun zamandan beri ertelediğiniz, orta ve uzun vadede yapılacaklar listesine koyduğunuz planlama, proje hazırlama, uyum, sözleşme takipleri vb. işlerinizi de ekibinize iş paylaştırarak yapmak için ideal bir zamandayız.