E-Ticaret'te Ürün İade Oranı Nasıl Azaltılır?

Kasım kampanyaları ürün iadeleri, riskten çok maliyet kalemi olarak dikkate alınır. E-Ticaret işinin en büyük sorunlarından olan iade konusu, bazı durumlarda basit bir maliyet kalemiyken bazı durumlarda ise işi batırabilecek bir risk halini alabilir.

E-Ticaret'te Ürün İade Oranı Nasıl Azaltılır?


Gerek yerel, gerek global anlamda giderek büyüyen e-ticaret, büyük getiri olasılıklarının yanında çeşitli riskler de barındırmaktadır. Bu risklerden, farklı yazılarımızda zaman zaman bahsettik ve bahsetmeye devam edeceğiz. Bu yazımızın konusu da bu risklerden birisi olan, ürün iadesi konusu. Bildiğiniz gibi 23 Ağustos’ta Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler yapıldı. Dolayısıyla bu yazımızda konuyu, bu değişiklikler ışığında işleyeceğiz.
Aslında ürün iadeleri, riskten çok maliyet kalemi olarak dikkate alınıyor. E-Ticaret işinin en büyük sorunlarından olan iade konusu, bazı durumlarda basit bir maliyet kalemiyken, bazı durumlarda ise işi batırabilecek bir risk halini alabiliyor.
Bu yazının amacı, ürün iadesinin sebeplerini ve sonuçlarını araştırarak kaçınılabilecek iadeleri belirleyip önlem alabilmenizi sağlamaktır. Öte yandan kaçınılamayacak iadeler için ise riski nasıl azaltabileceğimizi belirlemektir.

Ürün İadesinin Başlıca Sebepleri

Ürün iadelerinin iki tür sebepleri vardır diyebiliriz. Birinci tür iadelere, haklı sebepli iadeler; ikinci türe ise haksız sebepli iadeler diyeceğiz.
Özellikle pazaryerlerinin pek çoğu iade sürecini kolaylaştırarak müşteri portföyünü genişletmek istiyor. Aslında ilk bakışta masum ve mantıklı görünen bu durum, ilgili pazaryerinde satış yapan satıcılar açısından ise sorun halini alabiliyor.
Haklı sebepli iadeler:

Haksız sebepli iadeler:

Burada iade sebeplerini iki başlığa ayırmamızın ana sebebi, haklı sebepli iadelerin satıcı tarafından öngörülebilir olması ve işin doğasından kaynaklanmasıdır. Satıcılar bu tür iadeleri en aza indirmek için ellerinden geleni yapmalıdırlar.
Haksız sebepli iadeler ise başlı başına bir sorundur. Çünkü bu iadeler öngörülemez ve satıcı tarafından önlenemezler. Dolayısıyla bu iadeler maliyet hesabında dikkate alınmalıdır.
Tabii ki özellikle haksız sebepli iadeler için pazaryerlerinin önlem alması ve iade sürecindeki haksızlıkları önlemesi kısmen de olsa mümkün. Bu durumla ilgili satıcıların pazaryerleri ile görüşerek uzlaşmaya varmaları gerekmektedir.

İade İşlemi Nasıl Yapılır?

Her ne kadar çeşitli pazaryerlerinin bu konuda farklı uygulamaları olsa da, biz özellikle 1 Ekim’de uygulamaya girecek yasal durumdan bahsedeceğiz. Müşteri ürün eline ulaştıktan itibaren, yasal olarak 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe dahi göstermeksizin, ürünü iade edebilmektedir. Ancak aşağıda ayrıntılı olarak bahsedeceğimiz gibi müşterinin iade süreci ile ilgili çeşitli kurallar bulunmaktadır. Hatta belirli ürünlerde iade söz konusu olamamakta, bazı durumlarda da müşteri iade sebebiyle oluşan tutarı karşılamak zorunda kalmaktadır.
Bu noktada satıcı, ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcı ile iade süreci başlatılmışsa, malın taşıyıcıya tesliminden itibaren; ancak müşteri malı başka bir taşıyıcı ile iade etmek isterse, malın satıcıya ulaştığı tarihten itibaren; son olarak malın müşteriye tesliminden önce cayma hakkı kullanılmışsa bu hakkın kullanıldığının satıcıya bildirilmesinden itibaren 14 gün içerisinde tüm masrafları iade etmek zorundadır.
Müşteri, ön bilgilendirmede kendisine iade masraflarını ödemesi gerektiği bilgisinin verilmesi halinde teslim masraflarını aşmamak kaydıyla iade masrafını karşılamakla yükümlüdür. Ancak, tüketiciye teslim edilen malın ayıplı olması durumunda tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Tüketicinin talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilebilir.
Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir husus da iade koşulları bildirimidir. Satıcı satışı hangi kanalla yapıyorsa o kanaldan müşteriye iade koşullarını baştan belirtmelidir. Eğer koşullar baştan belirtilmezse hem iade süresi 14 günden 1 yıla uzar, hem de iade gelen üründe kullanım vb. sorunlar olsa dahi iade alınması zorunlu olur. O yüzden mutlaka baştan iade koşullarınızı kanuna uygun şekilde belirtmeye özen gösterin.

İade Sürecinin Zorlukları 

Ürün iadesinin kendi sıkıntıları dışında, bir de sürecin zorlukları bulunmaktadır. Müşteri ile iade sebebinin önceden görüşülmesi ve müşteri ile tartışmaya girilmemesi özellikle önem arz etmektedir.
Önemli bir maliyet olsa da, iade kargosunun satıcı tarafından karşılanması gerekebilmektedir. Kargo firmasından kaynaklı kayıp ve iadelerde süreç daha da karmaşıklaşmaktadır.
Dolayısıyla satıcının aslında hesapta olmayan bu durumlar içinde bir kaynak ayırmış olması gerekmektedir.


Muhasebe Sürecinde İade 

İade işleminin muhasebe kaydı için belgelendirmek şarttır. Eğer müşteri vergi mükellefi ise yaptığı iade için iade faturası düzenlemek zorundadır. Eğer müşteri son tüketici ise, yani vergi mükellefi değilse, bu durumda satıcı tüketiciye gider pusulası düzenleyerek iadeyi belgelendirir.
Muhasebe kayıtları belgelere dayanmak zorunda olduğundan, bu belgelendirme yasal bir zorunluluktur. Dolayısıyla satıcı firma iade faturası ya da gider pusulası ile belgelendirilmiş olan iadeyi muhasebe kayıtlarına alır.
Bu muhasebe kaydının sebebi malı satarken yapılmış olan kaydın iptalidir. Aksi takdirde iade süreci muhasebeleştirilmezse, satıcı iade aldığı malı satmış görülecek ve elde etmediği bir karın vergisini ödemek zorunda kalacaktır.


İade Edilemeyecek Ürünler 

Her ne kadar yazımızın konusu iade sürecindeki sıkıntılar olsa da, iade edilemeyecek ürünlerden de bahsetmekte fayda var. Bazı ürünler çeşitli nedenlerle satıldıktan itibaren iade edilemezler. Tabii bu durumun da istisnası, kusurlu ürünlerdir. Yani aşağıda listelediğimiz ürünler de eğer kusurlu ürün statüsündeyse tabii ki iade edilebilmektedir.


İade Edilebilecek Ürünler

Yukarıda iade edilemeyecek ürünler listesindeki sebepler dışındaki tüm ürünler yasal olarak iade edilebilmektedir. Tabii ki iade edilebilecek ürünlerde de müşterinin ürüne dikkat etmesi ve zarar görmeden iade etmesi bir elzemdir. Bu noktada müşteri, cayma hakkı süresi içerisinde ürünü, kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.


Cayma Hakkı Nedir?

Cayma hakkı, çeşitli sözleşmeler için farklı şartlar taşımaktadır. Yazımızın hedef kitlesi e-ticaret yapanlar olduğundan bizi ilgilendiren cayma hakkı, Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Cayma Hakkı’dır. Buna göre;


Sonuç

İade e-ticaret yapanların korkulu rüyalarından birisidir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi öngörülebilir iadeler için önlemler alınabilir. Ancak gerek öngörülebilen gerek öngörülemeyecek iadeler için her zaman ekstra bir maliyet hesaplamak zorunludur.
Ticaret yaparken gelen siparişlere yetişme, özel gün siparişlerine hazırlanma gibi ekstra maliyetlerin yanında bir de iade maliyeti sorun yarattığında, e-ticaret finansmanı ile işlerinizi düzene koyabilirsiniz.

E-ticaret finansmanınından yararlanmak istiyorsanız ya da şirketiniz büyürken stokunuz geride kalıyorsa WorqCompany E-Ticaret Finansman hizmetine başvurun, anında uzmanlarımız sizinle iletişime geçsin! Yukarıda bulunan “Hemen Başvurun” butonuna tıklayarak saniyeler içerisinde başvurunuzu yapabilirsiniz. Pazaryerleri e-ticaret gelire dayalı finansman ile işinizi büyütün!

E-ticaret konusunda da aklınıza takılan tüm soru ve sorunlar için WorqCompany ile iletişime geçin. Mutlaka sizin için de bir çözümümüz vardır.


Kaynaklar
E-Tİcaret Fİnansmanı

Siz de E-Ticaret Finansmanı ile İşini Büyütenler Arasında Yerinizi Alın