Kurumsal Çözümler

E-Fatura Nedir?

E-fatura Nedir?

Dijital kanallar hayatın her alanında daha hızlı ve güvenilir çözümler üretmeye devam ediyor. Muhasebe süreçlerinin en önemli adımlarından biri olan faturalar artık elektronik ortamda düzenleniyor. E-fatura kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip, elektronik ortamda gönderilen fatura türü olarak tanımlanıyor.

Faturaların alıcılar ve satıcılar arasında güvenilir ve hızlı olarak iletilmesi iş dünyasının önemli ihtiyaçlarından biri haline geldi. Bu anlamda teknolojik gelişmelerin ticaret hayatını kolaylaştıran araçlarından biri olan e-fatura ve e-arşiv uygulaması e-dönüşüm uygulamasının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bu sistem sayesinde tüm iş yerleri ve mükellefler rahatça e-fatura düzenleyebilir ve e-arşiv üzerinde eski faturaların takibini yapabilir hale geldi. Ülkemizde 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamaya giren e-faturada, bir faturanın içinde yer alması gereken tüm bilgiler yer alıyor. Kağıt faturaların sahip olduğu tüm hukuki haklara sahip olan e-faturayı kullanabilmek için her iki tarafın da elektronik fatura kullanıcısı olması zorunluluğu bulunuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sunucuları üzerinden yürütülen süreçte tarafların herhangi bir ciro kısıtlaması ise bulunmuyor.

E-Faturanın Avantajları Nelerdir?

Tüm dijital süreçlerde olduğu gibi e-faturanın da en önemli avantajı elbette taraflara önemli bir hız kazandırması. Herhangi bir kargo ya da posta gönderim süresi olmadan çok kısa bir süre içerisinde muhasebe kayıtlarına işlenebilecek e-faturalar, operasyonel süreçlerde önemli bir verimlilik sağlıyor. Büyük fatura klasörleri ve bunun için gerekli olan mekan konusunda da avantaj sağlayan bu yeni fatura sistemi ofislerin daha minimal olabilmesine olanak sağlıyor. E-faturalar ayrıca hızlıca kayda geçilmesi sayesinde tahsilat ve ödeme işlemleri için de önemli bir avantaj sağlıyor ve böylece nakit akışını hızlandırıyor. Sistemin en kritik avantajlarından biri de elbette çevre dostu bir uygulama olması.

Hangi Şirketler için E-fatura Zorunludur?

Herhangi bir ciro kısıtlaması olmadan mükellefler tarafından kullanılabilen e-fatura sistemi bazı mükellefler için ise zorunlu tutuluyor. Geçmiş dönemde e-ticaret dışındaki sektörlerde cirosu 10 milyon TL ve üzerinde olan firmaların e-fatura uygulamasına geçiş yapması gerekiyordu. 2018’in başında brüt satış hasılatı tutarı 10 milyon TL ve üzerinde olan bir firmanın 2020 yılında e-fatura uygulamasına geçiş yapması zorunlu tutuluyordu. 2021 yılına gelindiğinde ise e-fatura kullanım zorunluluğu için şu şartlar belirlendi:

  • 2019 veya 2020 yılı cirosu 5 milyon ve üzeri olan firmaların 1 Temmuz 2021’e kadar e-fatura ve e-arşiv sistemlerine geçmesi,
  • 01 Temmuz 2020’den sonra e-fatura mükellefi olan firmaların da 01 Ocak 2021 tarihinde e-defter uygulamasına geçiş yapması zorunluluğu bulunuyor.

Ayrıca aşağıda yer alan şirketlerin e-fatura sistemine geçiş yapma zorunluluğu bulunuyor:

  • 4760 sayılı kanuna ekli I sayılı listedeki malların ithali, imali, teslimi gibi faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisans alanlar,
  • ÖTV kanununa ekli III sayılı listede mevcut olan malları inşa, imal, ithal edenler, 6563 sayılı kanunda tanımlanan hizmet aracıları,
  • 5957 sayılı kanuna göre komisyoncu ya da tüccar olarak sebze-meyve ticaretiyle uğraşanlar,
  • E-irsaliye uygulamasına geçmek zorunda olup e-fatura uygulaması kullanacak olanlar.

E-fatura İptal Edilebilir mi?

Fatura iptalleri için yine aynı sistem kullanılıyor. Ticari e-faturalarda müşteriniz 8 gün içerisinde faturanızı reddedebiliyor. Ayrıca temel e-faturalarda karşı taraf iade faturası oluşturabiliyor ve böylece karşılıklı mahsuplaşma gerçekleştirilebiliyor. E-arşiv faturalarının ise belirli bir iptal süresi bulunmuyor. Muhasebe kayıtlarınız, beyanname süreleri dikkate alınarak vergisel yükümlülüklerini ve dönemsellik ilkesini etkilemeyecek süreler dahilinde iptal işlemi yapabilirsiniz.

Firmanızı kolay ve hızlı kurabilmek için tıklayın.