Şirket Kuruluşu

Yemek Fabrikası (Catering Şirketi) Nasıl Kurulur?

Günümüzde maaş ile çalışan hemen herkesin aklında kendi işini kurma isteği vardır. Kendi işini kurmanın ilk ve en önemli aşaması iş fikrini bulmaktır. Bu noktada girişimci adayları genellikle piyasa araştırması yaparak hangi işin daha karlı ya da daha masrafsız olduğu gibi maddi düşüncelerle araştırmaya başlarlar. Oysa ilk olarak düşünülmesi gereken bildiğiniz bir işi yapmaktır. 

Bu yazımızda catering şirketi kurmaktan bahsedeceğiz. Eğer yemek yapmayı seviyorsanız ya da yapmasanızda yemek işinden anlıyorsanız oldukça popüler ve karlı bir iş kolu olduğunu söyleyebiliriz. 

Catering Hizmetleri Nelerdir?

Catering hizmeti en basit tabirle toplu yemek hizmeti olarak açıklanabilir. Okullar, hastaneler, oteller, fabrikalar, iş yerleri gibi insanları toplu olarak yemek yediği yerlerde bu tür firmalar kendi içlerinde yemek malzemesi mutfak çalışan masrafı gibi karmaşık süreçlerle uğraşmak istemediklerinden bu hizmeti dışarıdan almaya yönelmektedirler. 

Catering firmaları kendi mutfaklarında hazırladıkları yemekleri dağıtıcı personelleri ile beraber ilgili firmaya götürüp yemek sürecini baştan sona yürütürler.

Catering Şirketi Kuruluşu: Plan ve Hazırlık Aşaması

Öncelikle hangi yemek türlerinde hizmet vereceğinize karar vermelisiniz. Örneğin sadece öğle yemeği düşünebilirsiniz. Ya da günlük üç öğün yemek vermeyi düşünebilirsiniz. Bu durum aslında hizmet vereceğiniz kuruma göre de değişecektir. 

Normal iş yerlerinde genellikle sadece öğle yemeği ihtiyacı bulunurken hastane ve otel gibi işletmelerde üç öğün yemek ihtiyacı olmaktadır.

Bu kararı verdikten sonra almanız gereken sanayi tipi mutfak malzemeleri bulunmaktadır. Ve tabii ki bu malzemelerin rahat sığacağı ve kullanılabileceği bir mekana ihtiyacınız var. Mekan konusunda yasak ve bazı zorunluluklar bulunmaktadır. Ülkemizde gıda ile ilgili bir iş yapıyorsanız Gıda Tarım ve Orman bakanlığının belirlediği kurallara uygun bir mekan seçmeniz gerekmektedir. O yüzden öncelikle ilgili mevzuat incelenip mekana ona göre karar vermekte fayda vardır.

Malzemeler ve mutfağınızı hazırladıktan sonra yapmanız gereken bir diğer iş menü hazırlamaktır. Bu konuda internetten ve çevrenizden faydalanabilirsiniz. Ne kadar uzun bir menü listesi yaparsanız o kadar müşteri potansiyelinizi yükseltirsiniz. Zaten işe başladıktan bir süre sonra menü kendiliğinden bir düzene girecektir. 

Catering Şirketi (Yemek Fabrikası) Nasıl Kurulur?

Catering firması kurmak için mekan ve malzeme seçimlerinden sonra kurulacak şirket türüne karar vermek gerekir. Eğer küçük ölçekli bir firma düşünüyorsanız şahıs işletmesikurarak ilerleyebilirsiniz ancak büyük ölçekli işler yapmak ise hayaliniz o zaman ya bir limited şirket ya da anonim şirket kurmanız gerekecektir. Aşağıda tüm bu şirket türleri için gerekenler açıklanmıştır.

Catering Firması Kurmak için Gerekli Belgeler

Catering firması kurmak için, karar verilen şirket türünün kuruluşunun ticaret siciline tescili akabinde ilgili belediyeye başvuru yapmak gerekmektedir. Başvuru esnasında çeşitli belgeler istenmektedir bu belgeler de belediyeden belediyeye ufak tefek değişiklikler olabilir ancak bir fikir olması açısından aşağıda istenen belgeleri listeledik;

 • 2 adet fotoğraf (şahıs işletmesi ise gerekli değildir)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve İkametgâh Belgesi
 • Adli Sicil Kaydı Belgesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı olunduğuna dair herhangi bir belge
 • İşletici Kimlik Bildirme Belgesi (Form-1) (fotokopi)
 • Ustalık Belgesi (Aşçılık) )(fotokopi)
 • İmza Sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi (fotokopi) (şahıs işletmesi ise gerekli değildir)
 • Vergi Levhası (fotokopi)
 • Oda Faaliyet Belgesi ve Oda Sicil Tasdiknamesi (fotokopi)
 • Tapu ve Yapı Kullanma İzin Belgesi (fotokopi)
 • Kira Sözleşmesi (tapuda adı geçen mülk sahibi/sahipleri ile yapılmalıdır) (aslı ya da noter tasdikli sureti) (işyeri kiralık ise)
 • Muvafakatname (en az 8 daireli apartmanlarda; apartman yönetim karar defterinde, kat maliklerinin imzalarının bulunduğu, ilgili karar sayfasının noter tasdikli sureti)
 • İşyeri Krokisi (yetkili bir kişiye çizdirilmelidir, üzerinde uzunluk ölçüleri, m² toplamı, çizen kişinin kaşesi ve imzası bulunmalıdır)
 • İtfaiye Uygunluk Raporu
 • Kapasite Raporu (ticaret odası ya da ilgili odadan)

Yemek Firması Kurmanın Maliyeti

Catering şirketi kurmanın maliyeti konusu iki aşamalıdır. Birinci aşama yukarıda bahsettiğimiz iş yerinin kiralanması ve mutfak malzemelerinin alınması gibi maliyetler ki asıl maliyet kalemini bunlar oluşturur. Ikinci aşama ise şirket kurma maliyetleridir.

Tutacağınız işyeri ve malzemeler konusunda net bir maliyet belirtmek neredeyse imkansızdır. Bunun sebebi işi nerene yapacağınıza göre kalite tercihlerinize göre değişmesidir. Örneğin İstanbul Kadıköyde bir iş yeri kiralayıp bu işi yapacağım derseniz aylık 40.000- 50.000 TL kiralardan bahsedilebilecekken daha ücra bir yerde firmanızı kurmaya karar verirseniz ödemeniz gerekecek kiralar 3.000- 4.000 Tl civarlarına düşebilecektir.

Aynı zamanda mutfak malzemelerinde de markalı ürünler kullanmak isterseniz tutarlar yükselebilirken işinizi görecek malzemeler alma taraftarı iseniz maliyetler oldukça düşecektir.

Biz burada ikinci aşama dediğimiz şirket kurma maliyetinden bahsedelim. Catering işi yapmak için ister şahıs işletmesi ister limited şirket ve isterseniz de anonim şirket kurabilirsiniz. Aşağıda bu üç tür şirketin kuruluş maliyetlerini ayrı ayrı sıraladık;

Şahıs İşletmesi Kuruluş Maliyeti Nedir?

Şahıs işletmesi kuruluşunda ortalama maliyet sadece kuruluş işlemlerinde 500 ile 1.500 aralığında değişebilmektedir. Ayrıca kuruluş sonrası sabit maliyetler de (muhasebeci ücreti gibi) bulunmaktadır.

Limited Şirketlerin Kuruluş Maliyeti Nedir?

Tek ortaklı bir limited şirket kurulacağını düşünürsek, ortalama olarak 2.000 TL ile 3.000 TL arasında bir kuruluş maliyeti oluşmaktadır

Limited şirketler bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olduğundan kuruluşun ardından da  ufak tefek maliyetler oluşmaktadır. Bu maliyetler, şirketin e-defter mükellefi olup olmamasına göre değişkenlik göstermektedir.

Anonim Şirketlerin Kuruluş Maliyeti Nedir?

Aslında şirketlerin kuruluş maliyetleri kurucu ortak sayısı, sermaye tutarı, kira tutarı, bulunduğunuz şehir gibi faktörlere göre değişken olmakla birlikte tek ortaklı bir anonim şirket kuruluşu için ortalama bir maliyetten bahsetmek gerekirse; 2.500 TL ile 3.500 TL aralığında bir kuruluş maliyeti ile karşılaşmaktayız. Ayrıca, anonim şirketler minimum 50.000 TL sermaye ile kurulabildikleri ve bu sermayenin başlangıçta ¼’ünün bankada bloke edilmesi gerektiği için, sonradan geri çekilebilecek olan bu sermaye blokajı tutarı da minimum 12.500 TL’dir.

Dikkat etmek gerekir ki bu maliyetlere ödenecek kira tutarı, şirket için alınacak demirbaşlar ve mevzuatta düzenlenen anonim şirketlerin avukat tutma zorunluluğuna ilişkin masraflar gibi kalemler dahil edilmemiştir.

Konu hakkındaki daha ayrıntılı yazımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

https://www.worqcompany.com/sirket-kurulusu/sirket-kurmanin-maliyeti-nedir/

 

Yemek Şirketlerinin Kuruluş Sonrası Maliyetleri

Aylık Katma Değer Vergisi; KDV aslında sizin cebinizden çıkan bir vergi değildir. İşinizle ilgili yaptığınız giderler için ödediğiniz KDV, satışlarınız sonucu elinize geçen KDV’den düşülür ve kalan tutar aylık olarak devlete ödenir.

Personel masrafları; personelinize ödediğiniz maaşın dışında, onlar için gerek SGK primi gerekse gelir vergisi olarak devlete ödeme yapmanız gerekmektedir. Bu tutarlar personel sayısına ve ödenen maaş miktarına göre değişmektedir. Fikir vermesi açısından örnek vermek gerekirse içinde bulunduğumuz 2021 yılında net asgari ücret 2.825 TL iken bunun iş verene toplam maliyeti (SGK ve vergiler dahil) 4.203TL’dir. 

BAĞKUR primi; yetkiliolarak sizde şirket kuruluşu sebebiyle BAĞKUR’lu olmak zorundasınız. Bu noktada iki durumdan bahsetmek gerekir. Birincisi eğer siz bu şirketi kurduğunuz halde aynı zamanda başka bir işte sigortalı çalışıyorsanız BAĞKUR’lu olmanız gerekmez. Ayrıca genç girişimci kazanç istisnasından faydalanıyorsanız da ilk yıl için BAĞKUR primi ödemezsiniz.

Stopaj ödemesi; stopaj vergisi kabaca mal ve veya hizmet alımı yaptığınız kişilerin vergi mükellefi olmamaları halinde onların devlete ödemeleri gereken vergileri onlara yapacağınız ödemelerden keserek sizin devlete ödeme zorunluluğunuzdur. Örneğin kiraladığınız iş yerinin sahibi bir gerçek kişi ise bahsettiğimiz gelir vergisini kiradan kesip devlete sizin ödemeniz gerekmektedir. Bu vergi muhtasar beyanname olarak bilinen beyan türü ile verilir. Duruma göre aylık ya da üç aylık olarak verilebilmektedir. 

Geçici vergi; kuracağınız şirketin türüne göre oranı değişmekle beraber ister kurumlar vergisi mükellefi bir şirket kurun isterseniz gelir vergisi mükellefi bir şirket kurun. Üç ayda bir geçici vergi ödeme yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Geçici vergi yıllık verginin peşin ödenen halidir. 

Geçici vergi ile ilgili detaylı bilgiye bu videodan ulaşabilirsiniz:

Yıllık vergi; eğer şahıs şirketi kurmuşsanız her takvim yılının ertesi yılının mart ayında yıllık gelir vergisi beyannamesi ve ödemesi yapılır. Eğer limited veya anonim şirket kurmuşsanız yine ertesi yılın nisan ayında aynı şekilde kurumlar vergisi beyannamesi verilir ve ödemesi yapılır.