Şirket Kuruluşu

Danışmanlık Şirketi Nasıl Kurulur? Gerekli Belgeler Nelerdir?

Danışmanlık; belirli bir veya birkaç konuda uzmanlaşmış kişilerin bu konular hakkında edindikleri bilgi ve deneyimleri hizmet şeklinde sunmasıdır. Bazı konularda danışman olmak için belirli eğitimlerden geçmek ve belirli sertifikalar almak zorunlu olabilmekle birlikte, tamamen kendi kendinizi geliştirerek de yapabileceğiniz danışmanlık türleri vardır.

Hukuk danışmanlığı, mali danışmanlık gibi meslekler her ne kadar mesleki bilgi ve tecrübeye dayansa da resmi makamlardan alınan belgelere dayanılarak yapılabilen danışmanlık türlerine örnek gösterilebilir. 

Öte yandan eğitim danışmanlığı, yönetim danışmanlığı gibi dallar ise diploma olsun olmasın yapılabilen danışmanlıklara örnektir.

Ne şekilde olursa olsun bilginizi, danışmanlık hizmeti şeklinde sunmak ve bu işten para kazanmak istiyorsanız vergi mükellefiyeti açtırmak ve en azından bir şahıs işletmesi kurmak zorundasınız.

Danışmanlık Hizmetleri Nelerdir?

Aslında bu konuda bir sınır belirlemek oldukça zordur. Bunun sebebi her hangi bir konuda uzmanlaşan bir kişinin o konu hakkında danışmanlık yapabilecek olmasıdır. Yine de yazımızın konusu gereği danışmanlık hizmetlerinden bir kaçından bahsedilebilir;

 • Yönetim danışmanlığı; kısaca şirketlerin performanslarının geliştirilmesi için yapılması gerekenlerin uzman kişilerden şirket sahiplerinin yardım almasıdır. 
 • Bilişim danışmanlığı; bilgi teknolojisi alanında uzman kişilerin gerçek veya tüzel kişilere bu konuda ihtiyaçlarına göre öneri verme ve/veya sistem kurma anlamında yardımcı olma hizmetleridir.
 • Spor danışmanlığı; bu alan kendi içinde dahi çeşitli bölümlere ayrılabilmetedir. Spor eğitmenleri de bu statüde sayılabilmekle birlikte kişinin amacına göre ihtiyacı olan sporu öneren sadece konu hakkındaki bilgi paylaşımı yapan danışmanlarda bulunmaktadır.
 • Hukuk danışmanlığı; uygulamada bu meslek hukuk müşavirliği diye adlandırılmaktadır. Hukuk müşaviri avukatlardan olabilmekle birlikte illa avukat olma zorunluluğu yoktur, ancak bu mesleği icra edebilmek için hukuk fakültesi mezunu olmak gerekmektedir.
 • Mali müşavirlik; ülkemizde mali müşavirliğin kendi yasası bulunmaktadır. Bu unvanı edinebilmek için belirli sınav süreçlerinden geçerek mesleki ruhsat edinmek zorunludur. Mali müşavirler özelde muhasebe konularında genelde ise şirketlerin ve gerçek kişilerin tüm parasal konularında danışmanlık yapabilmektedirler.

Danışmanlık türleri yukarıda da belirttiğimiz gibi daha da çoğaltılabilir ancak bir fikir vermesi anlamında bu kadar örneklendirme yeterli olacaktır.

Danışmanlık Şirketi Nedir?

Danışmanlığın hizmet şeklinde sunulması için vergi mükellefiyeti açtırmak zorunludur. Bu mükellefiyet dilerseniz şahıs şirketi şeklinde dilerseniz ise limited veya anonim şirket şeklinde oluşturulabilir.

Danışmanlık şirketinizde dilerseniz kendi bilgi birikiminiz ile doğrudan danışmanlık yapabilir dilerseniz de konularında uzman kişiler ile müşterileriniz arasında aracılık faaliyeti gösterebilirsiniz, hatta bazı danışmanlık şirketleri direk uzman kişileri istihdam ederek çalışmayı da tercih edebilmektedir.

Danışmanlık Şirketi Nasıl Kurulur?

Şirket kuruluşu anlamında öncelikle hangi şirket türünün kurulacağına karar vermek gerekir. Eğer tek başınıza bilgi birikiminizle faaliyet göstermek istiyorsanız şahıs işletmesi sizin için yeterli olacaktır. Ancak gerek müşterilerinizin gözünde daha kurumsal görünmek gerekse kazancımızın yüksek olması varsayımıyla limited şirket veya anonim şirket kurmakta tercih edilebilir. 

Şahıs işletmesi kuruluşu diğer şirket türlerine nazaran daha kolaydır. Kuruluş için interaktif vergi dairesi üzerinden kuruluş başvurusu yapılmakta, ardından vergi dairesince yapılacak yoklama ile şirket kuruluşu tamamlanmaktadır.

Limited şirket kuruluşu şahıs işletmesi kuruluşuna göre biraz daha karmaşık olmaktadır. Kuruluşta ilk aşama şirket ana sözleşmesinin hazırlanmasıdır, öncelikle ticaret odası ile irtibatlı bir şekilde şirket unvanı belirlenir. Ardından şirket genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri belirlenerek ana sözleşmede belirtilir. Ayrıca ana sözleşmede şirketin faaliyet konuları da belirtilmelidir. Kuruluş bilgileri belirlendikten sonra mersis sistemine giriş yapılır ve sistemden potansiyel vergi numarası ile vergi dairesi bilgileri alınır.

Anonim şirket kuruluşunda öncelikle esas sözleşme hazırlanır, ardından noter onay işlemleri gerçekleştirilir ve potansiyel vergi numarası alınır. Anonim şirket kuruluşunda sermaye taahhüdünün ¼’ünün kuruluş aşamasında bankaya yatırılması zorunludur, bu aşamada ilgili tutar bankaya yatırılır ve evraklar ticaret sicile teslim edilir. Son olarak vergi dairesine açılış bildirimi yapılarak şirket kuruluşu tamamlanmış olur. 

Danışmanlık Şirketi Kurarken Alınması Gereken İzinler ve Belgeler

Danışmanlık şirketi kurmak için kazancınızın türüne göre vergi dairesine açılış başvurusu yapmanız gerekmektedir.  

Şirket kuruluşlarında başvurulması gereken bir diğer resmi kurum SGK’dır. Şirket sahibi olarak sizin bağkur kaydı açtırmanız gerekmekle birlikte, yanınızda personel çalıştıracaksanız bu kişilerinde sgk kayıtları açılış ile beraber gerçekleştirilmelidir.

Tüm bu şirket türlerinde yapacağınız danışmanlığın türüne göre mesleki odalara veya ticaret odasına kayıt zorunluluğunuz olabilir. Kuruluşun hemen ardından bu başvurularıda yapmanız gerekmektedir. Örneğin; mali müşavirler bağlı oldukları odaya şirket açılış bildirimi yaptırmak zorundadırlar.

Danışmanlık Şirketi Kurmanın Maliyeti

Danışmanlık şirketinizi bir şahıs işletmesi olarak kurmak isterseniz, kuruluşta gereken belgeler için notere ödenmesi gereken bedeller imza beyanı için yaklaşık 200 TL vekaletname için yaklaşık yine 200 TL’dir. Muhasebeciye ödenecek ücret bulunduğunuz ilin resmi tarifesine göre değişmekle beraber ortalama aylık 300 TL civarıdır. Eğer kuruluş işlemlerinizi de muhasebeciye yaptırmak isterseniz uygulamada 1000 TL civarı da bu iş için ücret istenebilmektedir.

Tek ortaklı bir Limited şirket kurulacağını düşünürsek, ticaret odası ana sözleşmedeki kelime sayısına göre ücretlendirme yapmaktadır. Bu da ortalama bin kelimeye kadar 1200 TL civarı tutmaktadır. Ayrıca noterden alınacak vekaletnameler ve imza beyanları içinde toplamda yine ortalama 600 TL gibi bir masraf çıkmaktadır. 

Anonim şirketlerin kuruluş maliyetleri kurucu ortak sayısı, sermaye tutarı, kira tutarı, bulunduğunuz şehir gibi faktörlere göre değişken olmakla birlikte tek ortaklı bir Anonim şirket kuruluşu için ortalama bir maliyet hesaplamak istersek;

Noter masrafı yaklaşık 550 TL, Ticaret odası masrafı: yaklaşık 1500 TL, Kuruluş ücreti: SMMM asgari ücret tarifesine göre anonim şirket kuruluş ücreti 974 TL, Kira damga vergisi: kiralayacağınız iş yerine göre değişkenlik gösteren bu tutarda 1.000 TL aylık kira ile tutulan bir yer için yaklaşık olarak 25 TL ile 120 TL aralığındadır. Bahsedilen bu aralığın sebebi ise sözleşmenin kefilli olup olmaması veya tutulan yerin sanal ofis olup olmadığı gibi değişkenlerden etkilenmesidir. 

Danışmanlık Şirketleri Hangi Vergileri Öder?

Tıpkı bir ürünün satılması gibi hizmetin verilmesi de vergi yasalarıyla çerçevelenmiştir. 

Yukarıda bahsettiğimiz danışmanlık türlerinden yasayla zorunlu eğitimler ve sertifikasyonlar edinmek zorunda olanlar, şirketten çok büro şeklinde çalışırlar ancak açılan bu bürolarda tıpkı mal alım satım işletmelerinde olduğu gibi işletme gibi görülürler. Yalnız burada ki kazanç türü gelir vergisi kanununa göre ticari kazanç değil Serbest Meslek Kazancı olarak adlandırılmaktadır.

Bu noktada karşımıza şöyle bir ayrım çıkmaktadır; siz işletme sahibi olarak kendi bilgi birikiminiz ile danışmanlık mı yapacaksınız? Yoksa danışmanlarla müşterileriniz arasında aracılık mı yapacaksınız. Bu farkın önemi vergi mükellefiyeti yaptırırken kazanç türünüzün belirlenmesinde ortaya çıkıyor. Eğer kendi bilgi birikiminizle çalışacaksanız Serbest Meslek Kazancı olarak vergilendirilirsiniz, aracılık yaparsanız ticari kazanç üzerinden vergilendirilirsiniz. 

Esas olarak ödeyeceğiniz verginin türü ise kuracağınız şirkete göre değişmektedir;

Şahıs işletmesi kurmanız halinde ödemeniz gerekecek olan vergiler;

 • Geçici vergi (gelir vergisinin dönemler halinde peşin ödenmesidir)
 • Gelir vergisi
 • KDV
 • Damga vergisi

Sermaye Şirketi kurmaya karar verirseniz ödeyeceğiniz vergilerden biri değişmekte;

 • Geçici vergi (kurumlar vergisinin dönemler halinde peşin ödenmesidir)
 • Kurumlar vergisi
 • KDV
 • Damga vergisi

WorqCompany ile danışmanlık şirketinizi hızlı ve kolay bir şekilde kurabilirsiniz! Detaylar için tıklayın.