Kurumsal Çözümler

Şahıs Şirketimi Neden A.Ş. ya da LTD Olarak Değiştirmeliyim?

Sermaye şirketlerinin (LTD, A.Ş.) avantajları değerlendirilirken, kıstas olarak öncelikle “vergi avantajı” kullanılmasına rağmen Limited ve Anonim şirketlerin sağlayacağı başka önemli faydalar da söz konusudur. Şirket türünüzü “Şahıs Şirketi” yada “Sermaye Şirketi (LTD, A.Ş.)” olarak belirlerken ya da değiştirirken ele alınması gereken faktörler kısaca 4 başlık altında toplanabilir:

 1. Vergi maliyetleri (avantajları): vergi maliyetleri (avantajları), kişisel riskler, güven ve risk algısı ve finansal faydalar
  • Sermaye şirketlerinde; gelir artsa da ödenecek vergi yüzdesi sabit kalır.

Şahıs şirketi sahibiyseniz ve gelirleriniz belirli bir aşamaya geldiyse, gelir vergisine tabi olduğunuz için ciddi oranlarda vergi ödemek durumunda kalabilirsiniz. Ancak sermaye şirketlerinde (Limited, A.Ş.) sabit oranlı kurumlar vergisini ödedikten sonra, şirketinizde kalan vergi sonrası kârınız daha yüksek olacaktır. Bu parayı çeşitli şekillerde değerlendirirken, sermaye şirketlerinin şahıs şirketlerinden daha avantajlı olduğu birçok imkandan da yararlanabilirsiniz.

Gelir vergisi bilindiği üzere artan oranlı bir vergidir (%15 ila %40 arası). Yıllık kazancınız yükseldikçe ödeyeceğiniz verginin miktarı da yükselecektir. Oysa kurumlar vergisi sabit oranlıdır (2020 için %22). Gelir vergisi oranlarını incelemek için tıklayınız.

2. Kişisel Riskler:

 • Sermaye şirketlerinde, şirket sahibi devlete, diğer şirketlere ve müşterilerine karşı tüm serveti ile sorumlu olmaz.
 • Sermaye şirketlerinde, ortaklardan birinin kişisel alacaklısı, şirketten talepte bulunamaz. Çünkü varlık şirketin kendi varlığıdır.

Şahıs şirketlerinde şirket sahibi hem müşterilerine karşı hem diğer alacaklılara karşı hem de devlete karşı tüm servetiyle sorumludur. Ancak bu durum sermaye şirketlerinde sınırlıdır. Limited şirketlerde üçüncü taraflara karşı sadece şirket sermayesi kadar (şirket müdürü ve pay sahiplerinin şirketin vergi ve SGK borçları gibi amme alacaklarını saymazsak) sorumlu olunur. Anonim şirketlerde ise hem üçüncü taraflara hem de vergi borçlarında sadece şirket sermayesi kadar sorumlu olunur. Böylece herhangi bir borç ödeyememe durumunda, devletin ve alacaklıların şirketinizin sermayesinin dışında para talebi olamaz ve kimsenin şahsi servetiniz üzerinden icra iflas süreçlerini yürütme hakkı yoktur. Eğer şirketinizin doğal büyümesi sonucu büyük borç hacimlerine ulaştıysanız, sermaye şirketine geçerek kişisel servetiniz üzerindeki risklerden kurtulabilirsiniz. Ancak bu risk korunumu sınırsız değildir; eğer şirket yöneticisi veya müdürü iseniz, imza sorumlulukları alabilirsiniz.

3. Güven ve Risk Algısı:

 • Sermaye şirketleri için, bankalar nezdinde kredi hizmetlerine erişim kolaydır.

Sermaye şirketlerinin karşı tarafta yarattığı prestij ve güven her zaman daha fazla olacaktır. Şirketin sermayesinin bulunması ticari kredi ve finansman araçları ve desteklerinden faydalanmanızı sağlarken, alacaklılar ve bankalar nezdinde işletmenize karşı bir güven oluşturacaktır. Böylece gerektiği zamanlarda kredi kullanmanız şahıs işletmesine göre çok daha kolaydır. Bunun yanı sıra bankadan temin edilen sanal POS gibi hizmetlere de sermaye şirketlerinin ulaşması daha kolaydır.

4. Finansal Faydalar:

 • Sermaye şirketleri, teknopark ve serbest bölgelerdeki vergiler konusunda daha avantajlıdır.

Sermaye şirketleri, gider gösterebileceğiniz faturaların türü ve miktarı açısından daha esnek bir yapıya sahiptir ve bu da size ve şirketinize finansal fayda sağlayacaktır. Ayrıca, işletmeniz adına örneğin bir gayrimenkul almanız durumunda, bu gayrimenkulü iki yıl elinizde tutup sattığınızda kazancın %50’si için vergi ödemezsiniz. Aynı şekilde sermaye şirketlerine yatırım yapanlar, belirli bir süre ellerinde tutmaları şartıyla, hisse değeri kazançlarında vergi muafiyetinden yararlanırlar. Teknopark ve serbest bölgelerdeki vergi muafiyetleri de sermaye şirketlerinin sağladığı diğer bir finansal fayda olarak gösterilebilir.

BONUS:

Diğer Kolaylıklar Sermaye Şirketlerinde (LTD ve A.Ş.):

 • Ünvanlarında şirket ortağı veya ortaklarının ad ve soyadının bulunması mecburi değildir.
 • Türk Ticaret Kanunu’nun 155. maddesini karşılayan şirketler kolaylaştırılmış şirket birleşmesinden yararlanabilir.
 • Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş olan şirket bölünmesinden yararlanabilirler.
 • Her ortağın tek oy hakkı olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Oy hakkı, ortağın sahip olduğu sermaye miktarına, her bir paya tanınan oy hakkının miktarına ve esas sözleşmedeki imtiyaz hükümlerine göre artıp, azalabilir.
 • Şirket yöneticisi/sorumlusu, nasıl seçildiğine bakılmaksızın (yetkilinin statüsüne göre yönetim kurulu iç yönergesi, yönetim kurulu veya genel kurul kararı mekanizmaları sayesinde) her zaman görevden alınabilir.
 • KOSGEB, Tübitak vb. kurumların hibe desteklerinden faydalanabilir.

Elbette şahıs şirketinden sermaye şirketlerine geçmenin bir maliyeti vardır. WorqCompany olarak hem bu maliyeti en düşük seviyede tutmanıza yardımcı olurken, tür (nevi) değişikliği veya yeni sermaye şirketi kurma yoluyla sermaye şirketine geçiş sürecinizin tüm aşamalarında size büyük kolaylıklar sağlıyoruz. Detaylı bilgi almak isterseniz buradan form doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.