Şirket Kuruluşu

2021 Yılı Şirket Kurma Maliyeti ve Masrafları

Şirket Kurmanın Maliyeti Nedir?

Yeni bir şirket kuracaksınız ve aklınızda bir sürü farklı soru var. Bunlardan en önemlilerinden biri de şirket kurma maliyeti. İşte şirket kurmanın ana maliyetleri:

Şirket kurmanın maliyeti, işlerinizin büyüklüğü ve yoğunluğu ile ilgili. Çünkü kuracağınız şirketin türü yapacağınız işin ekonomik boyutuna göre farklılık gösterecektir. Çünkü farklı şirket türlerinin farklı kuruluş masrafları var. Bu yazıda şahıs şirketi kurma maliyeti, limited şirket kurma maliyeti ve anonim şirket kurma maliyeti hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti

Şahıs işletmeleri; bilinen adıyla şahış şirketleri, bireysel olarak tek kişi tarafından kurulan işletmelerdir. İşletme sahipleri tüm kararlarda tek yetkilidir. Kuruluş için tek bir adres yeterlidir. Kolayca kurulup, kapatılabildiği için de şahıs işletmeleri yeni iş kuracaklar için en çok tercih edilen şirket türüdür. Öte yandan şahıs işletmelerinin gelirleri arttıkça tabi oldukları vergi oranları da artar. Bu yüzden iş sahibinin vergi avantajı daha yüksek bir şirket türüne geçiş yapmasını gerektirebilir. Bu nedenle şahıs işletmesi kurmayı çok büyük olmayan iş hacmine sahip iş sahipleri tercih etmelidir.

Eğer bir şahıs işletmesi kuracaksanız yapacağınız masraflar diğer şirket türlerine oranla kısmen daha azdır. Ancak evraklar ve çeşitli kayıtlar ve defterler için ödemeniz gereken bazı ücretler vardır. Bu ücretler yıldan yıla farklılık gösterebilir, çünkü ilgili kurumlar şirket kuruluşu için gerekli evrak ve işlemler için ödenen ücretleri güncellemektedir.

Şahıs şirketi kurmak için gereken belge ve evraklar:
 • Vergi dairesi ya da internetten temin edebileceğiniz başvuru formu
 • 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Noter onaylı imza beyannamesi (2 adet)
 • İkametgah belgesi (2 adet)
 • Varsa kira sözleşmesi ya da kendinize ait tapu örneği
 • Vesikalık fotoğraf
 • Noterden mali müşavir için vekalet belgesi. (Şirket kurulumunu bir mali müşavire yaptıracaksanız bu belgeyi noter onaylı olarak mali müşavire teslim etmeniz gerekir.)

Buradaki vekalet belgesi 148 TL, imza beyannamesi 100 TL’dir. Ayrıca bunlar için 52 TL damga vergisi ödemeniz gerekir. Diğer masraflar da eklendiğinde 2021 şahıs işletmesi kuruluş maliyeti 500 TL ile 750 TL arası bir tutarı bulmaktadır. Elbette bu şahıs işletmesi kuruluş maliyeti 2021 yılı için geçerlidir. Yıldan yıla masraf da artacaktır.

Limited Şirket Kurma Maliyeti

Limited şirket kuruluşu masrafları şahıs şirketlerinden farklı olarak çeşitli faktörlere göre değişiklik gösterir. Ortak sayısı, yapılacak iş, şirkette kaç müdür olacağı, sermaye miktarı ve kira gideri gibi etkenler limited şirket kurma maliyetlerini belirler.

Yazıda bahsedeceğimiz maliyet İstanbul’da kurulacak bir limited şirket için örnek olarak belirlenmiştir. Farklı şehirlerde ticaret odası ve mali müşavir masrafları değişeceği için limited şirket kuruluşu masrafları da değişecektir.

Örnek olarak, 1 ortak ve bu ortağın aynı zamanda müdür olduğu şekilde, 1000 TL kira ve 10 bin TL sermayeyle ticaret alanında faaliyet gösterecek bir limited şirketi kurulmak istendiğinde ortaya çıkacak maliyet şöyledir:

Limited şirket kurmak için gerekli belge ve evraklar:
 • Noterden işlemi vekaleten gerçekleştirecek kişi için kuruluş vekaleti (1 adet – 100 TL)
 • Şirket kuruluşu sonrası mali müşavir vekaleti (1 adet 160 TL)
 • Ticaret odası sicil kayıt, Rekabet Kurulu, Ana Sözleşme Onayı, İmza Sirküleri, Resmi Defterlerin Onayı (1100 TL)
 • Mali müşavirlik veya avukat kuruluş ücreti (çalışacağınız kişiye göre değişebilir.)

Bu tabloya göre limited şirketi kurmanın maliyeti minimum 12300 TL civarındadır.

Anonim Şirket Kurma Maliyeti

Anonim şirket ise şahıs şirketi ve limited şirkete göre daha çok belge ve yasal işlem gerektirdiği için daha masraflı olmaktadır. Anonim şirketi kurmak için gerekenler ve toplam maliyet şirketin ortak sayısı, müdür sayısı, sermayesi gibi faktörlere göre değişiklik gösterir.

Örnek olarak İstanbul’da faaliyet gösteren aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan 1 ortak, 50 bin TL sermaye ve 1000 TL brüt kira ödeyen bir firma için şöyle bir tablo çizilebilir:

Anonim şirket kurmak için gerekli belge ve evraklar:
 • Noterden mali müşavir için kuruluş vekaleti (1 adet – 100 TL)
 • Şirket kuruluşu sonrası mali müşavir vekaleti (1 adet 160 TL)
 • Ticaret odası sici
 • l kayıt, Rekabet Kurulu, Ana Sözleşme Onayı, İmza Beyannamesi, Resmi Defterlerin Onayı (1.250 TL) Mali müşavirlik veya avukat kuruluş ücreti (çalışacağınız kişiye göre değişebilir.)
 • Bankada bloke edilecek olan sermayenin ¼’ü (12.500 TL).

Bu tabloya göre İstanbul’da bir anonim şirket kurmanın maliyeti minimum 14.000 TL civarındadır.

WorqCompany’de şirket kuruluşunun maliyet avantajından faydalanmak için tıklayın.