Şirket Kuruluşu

Şirket Türleri Nelerdir?

Şirket Türleri Nelerdir?

İş fikirlerini hayata geçirmek isteyenlerin veya yeni bir şirket açmayı düşünenlerin merak ettikleri önemli konulardan biri de şirketlerin türleridir. Şirket kurmak için bazı prosedürleri biliyor olmak gerekir, ancak şirket kurma kararından önce hangi şirketi kurmanın ihtiyaçlarınıza daha uygun olduğunu biliyor olmak şirket kurma sürecinizi kolaylaştıracaktır. Şirket kurma sürecinde sizin için gerekli bilgileri derledik.

Şirket Türleri Nelerdir?

Öncelikle şirketler Sermaye Şirketleri ve Şahıs Şirketleri olarak ikiye ayrılıyor. Sermaye Şirketleri pek çoğumuzun sık sık duyduğu başta anonim şirketleri ve limited şirketler olmak üzere sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri de kapsayan şirket türlerini ifade eder. Şahıs Şirketleri ise, içinde komandit ve kollektif şirketleri barındırır.

Anonim Şirket Nedir?

Anonim Şirketler, diğer şirket türlerine göre kurma süreci için gereksinimleri biraz daha fazla olan bir şirket türü. Kuruluş sermayesine baktığımızda en az 50 bin TL’lik başlangıç sermayesine ulaşmış olmak gerekiyor. Bir anonim şirketi tek başınıza kurabilirsiniz; ancak halka açık olmayan anonim şirketlerde ortak sayısı en fazla 500 kişi olabilir. Ayrıca anonim şirketlerde şahıs şirketlerinden farklı olarak sermayeye katılımınız oranında şirketten sorumlu olursunuz. Örneğin bir anonim şirkete %20 oranında ortaksanız, 100 bin TL’lik bir şirketin yalnızca 20 bin TL’lik kısmından sorumlu olursunuz. Anonim şirketin bir diğer önemli özelliği de, şirketin halka arz edilebilmesine, yani şirketin hisselerinin satılarak sermayenin genişlemesine imkân tanımasıdır.

Peki, vergisel açıdan bir anonim şirket kurulduğunda hangi vergilerin ödemesi gerekir? Bir anonim şirket öncelikle kurumlar vergisi ödemekle yükümlüdür. Kurumlar vergisi ise, vergi matrahı dediğimiz bir vergi mükellefinin vergi ödemekle yükümlü olduğu miktarı hesaplamak için gerekli tutarın %20’si kadardır. Anonim şirket ayrıca her ay Katma Değer Vergisi beyannamesi ve Damga Vergisi Beyannamesi vermekle, 3 ayda bir ise geçici Kurumlar Vergisi Beyannamesi vermekle yükümlüdür. Bu vergi beyannamelerinin ve ödemelerinin takip edilmesi, Maliye yaptırımlarıyla karşılaşmamak için önemlidir. Şirketinizin vergi takipleri için, vergi takipleri konusunda uzman olan kişilerle çalışmanız faydalı olacaktır. WorqCompany vergi takip süreçleriniz konusunda WorqFinance uygulaması üzerinden destek hizmetler sunmaktadır.

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim Şirket kurmak için öncelikle ticaret unvanı belirlenmelidir. Ticaret unvanı aslında şirketin ismidir. Örneğin, “WorqCompany Anonim Şirketi” ifadesi bir şirket unvanını ifade eder. Şirket unvanlarında şirketin anonim mi limited mi yoksa şahıs şirketi mi olduğu belirtilmelidir. Ardından şirketin unvanı altındaki yetkili olacak kişilerin imzaları noterde veya ticaret sicilinde tasdik ettirilmelidir. Bu tasdik süreci, şirket adına farklı kişilerin imza atmalarını engellemek için önemlidir. Ardından, Rekabet Kurumu’nun hesabına kuruluş sermayenizin on binde dördü yatırılmalıdır. Şirket ana sözleşmesi ve imza beyannamesini ise şirketinizin faaliyet gösterdiği bölgedeki ticaret sicil memurluğuna tescil ettirmelisiniz. Ayrıca kayıt beyannamenizi, taahhütnamenizi, kuruluş dilekçenizi ve eğer kurucular gerçek kişi ise kurucuların onaylı nüfus sureti ile ikametgah belgelerini ticaret sicil müdürlüğüne teslim etmelisiniz. Bahsi geçen işlem ve belgelerde eksiklik olmaması halinde şirketin ticaret sicil müdürlüğü nezdinde tescili ve kuruluşuna ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nezdinde ilanı gerçekleştirilir. Son olarak işletmenizin faaliyet göstereceği bölgedeki ticaret veya sanayi odasına kaydınızı yaptırmalısınız. Şirket bünyesindeki yetkilerinizi kullanabilmeniz amacıyla bir imza sirküleri düzenleterek noterden tasdik etmeniz ve şirket adına bir banka hesabı açmanız gerekmektedir. Şirketiniz fiili olarak kurulsa da, ilk faturanızı kesebilmeniz için, vergi dairesinin şirket adresine yoklama için gelerek bizzat sizi ve iş yerinizi görmesi gerekir. Ardından da, işlemlerinizi dijital olarak yürütmeye devam etmek isterseniz (e-fatura vb.) e-mali mühür başvurusu yapmanız gerekir. Yoklamanız tamamlandıktan ve mali mühürünüz size ulaştıktan sonra fatura keserek tahsilata başlayabilirsiniz.

WorqCompany yukarıdaki tüm bu süreçleri ticaret sicil müdürlüğüne, vergi dairesine gitmenize, yoklama için adreste bulunmanıza gerek kalmadan sizin adınıza yürütmektedir.

Limited Şirket Nedir?

Limited Şirketler de Anonim Şirketler gibi sermaye şirketidir. Anonim Şirketler gibi en az bir ortak ile kurulabilirler ancak ortak sayısı, anonim şirketlerden farklı olarak, 50’den fazla olamaz. Kuruluş sermayesi ise minimum 10 bin TL’dir. Bu sermayeye esas sermaye adı verilir. Anonim şirketlerde olduğu gibi, ortakların sorumluluğu yine sermayeye katkıları kadardır. Ancak limited şirketlerden tahsil edilemeyen kamu borçlarından dolayı şirket tüzel kişiliği ile birlikte, ortakların yanında kanuni temsilciler de şahsen sorumludur. Anonim şirketlerde olduğu gibi %20 oranında sermayeye katkıda bulunan bir ortak 100 bin TL’lik bir şirket borcunun yalnızca 20 bin TL’sinden sorumlu olur. Anonim şirketlerden farklı olarak, limited şirketler sigortacılık ve bankacılık gibi bazı alanlarda faaliyet gösteremez.

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited Şirketlerin kuruluş süreci de anonim şirketlerle hemen hemen aynıdır. Dolayısıyla, ticaret unvanınızı belirledikten sonra imza beyannamesini noterde veya ticaret sicilinde onaylatmalısınız. Rekabet Kurumuna anonim şirketlerde olduğu gibi sermayenin onbinde dördü yatırılmalıdır. Şirketin faaliyet gösterdiği bölgedeki ticaret sicil müdürlüğüne şirket ana sözleşmesi, imza beyannamesi, kayıt beyannamesi, taahhütname, kuruluş dilekçesi, kurucuların ikametgah adresleri ve onaylı nüfus suretleri teslim edilmeli ve onaylatılmalıdır. Bahsi geçen işlem ve belgelerde eksiklik olmaması halinde şirketin ticaret sicil müdürlüğü nezdinde tescili ve kuruluşuna ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nezdinde ilanı gerçekleştirilir. Ayrıca yine anonim şirketlerde olduğu gibi şirketinizin bölgenizdeki ticaret veya sanayi odasına kaydını yaptırmalısınız. Anonim şirketlere ilişkin imza sirküleri ve banka hesabı konusundaki açıklamalar burada da geçerlidir. Bu bürokratik ve yasal süreçlerle uğraşmak yerine yine anonim şirketlerin kuruluşunda olduğu gibi WorqCompany limited şirket kuruluşundaki süreçleri sizin için yürütmektedir.

Şahıs Şirketi Nedir?

Kollektif şahıs şirketi ve komandit şahıs şirketi olmak üzere iki tür şahıs şirketi vardır. Şahıs şirketlerindeki bu ayrım aslında Anonim ve Limited şirketlerde belirttiğimiz şirket borçlarından sorumlu olmak ile ilgili bir ayrımdır. Kollektif şirketlerde tüm ortaklar sınırsız sorumluluk sahibidir. Örneğin, şirketin 20 bin TL’lik borcu olduğu zaman bu borçtan her ortak 20 bin TL olarak sorumludur. Yani Limited ve Anonim şirketlerde olduğu gibi sermayeye bir ortağın ne kadar katkı sunduğuna bakılmaz. Bununla beraber Komandit Şahıs Şirketlerinin yapısında ise bazı ortaklar sınırsız sorumludur bazı ortaklar ise sermayeye katılım oranında sorumludur. Şirket yönetiminde komandite ortak diye de nitelendirdiğimiz sınırsız sorumluluk sahibi olan ortaklar görev alır.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Öncelikle şahıs şirketi kurabilmek için birtakım belgeleri hazırlamış olmalısınız. Bu belgeler ikametgahınız, noter tasdikli nüfus cüzdanı suretiniz, imza beyannameniz, vesikalık fotoğrafınız ve kira kontratınızdır. Eğer mülk sahibi sizseniz, mülk sahibi olduğunuzu gösteren bir belgeyi sunmalısınız. Bu belgelerin her birinden elinizde ikişer örnek olmalıdır. İşlemlerinizi mali müşavirin takip edebilmesi için noterden tasdikli işlem vekaletnamesi de hazırlatmalısınız. Şahıs şirketi kurma işlemlerinizi WorqCompany ile de gerçekleştirebilirsiniz.

WorqCompany ile şirketinizi kurmanız ve şahıs şirketi paketlerini tercih etmeniz durumunda şirket kurma ve yıl içindeki diğer bürokratik süreçlerin zorluklarıyla da uğraşmadan yalnızca işinize odaklanabilirsiniz.