Vergi Süreçleri

2021’de Vergi Mükellefleri için Neler Değişecek?

2021’de Vergi Mükellefleri İçin Neler Değişecek?

Zor ve kriz ortamında geçen 2020 yılının ardından beklentiler artık yeni yılın daha stabil geçmesi yönünde. Peki finansal düzenlemeler içerisinde 2021 yılında vergi mükellefleri için neler değişecek? Belli başlı ve çok merak edilen vergileri ve yapılan yenilikleri bu yazımızda derledik.

Şirketinizi açtığınız ilk günden itibaren kazancınız oranında vergilendirme usullerine tabi olursunuz. Her sene başında düzenlenen ve açıklanan rakamlarla bu vergiler belirli dönemlerde mükellefler tarafından ödenir. Vergi kanunlarında belirlenen had ve tutarlar ile vergi cezaları, her yıl yeniden değerleme oranı esas alınarak belirlenir. Bu kapsamda 2021 yılına ilişkin olarak da Resmi Gazete’de yayınlanan muhtelif Karar ve Tebliğlerde gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Öte yandan 2020 yılında yaşanan pandeminin sonrasında özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de varlığını sürdürme mücadelesi veriyor. Bu nedenle hükümetler tarafından ekonomik önlem paketleri açıklanıyor. Tüm vergi mükellefleri yeni yılın vergilerinin nasıl belirlendiğini ve geçen yıl açıklanan indirimlerin son durumunu merak ediyor.

Peki çok merak edilen vergiler bu yıl nasıl düzenlendi ve hangi yenilikler getirildi?

Gelir Vergisi Oranları Nedir?

2021 yılıyla birlikte gelir vergisi oranlarının düzenlemesi şu şekilde yapıldı:

  • 24.000 TL’ye kadar: % 15
  • 53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası: %20
  • 130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL (ücret gelirlerinde 190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL), fazlası: %27
  • 650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL), fazlası : %35
  • 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL’denfazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL), fazlası: %40

Emlak Vergileri Nasıl Düzenlendi?

Yeni yılla birlikte emlak vergisindeki artış oranı yeniden değerleme oranın yarısı kadar olacak şekilde belirlendi. Buna göre 2021 yılında emlak vergisi yüzde 4.55 artışla uygulanacak. Düzenlemelerin yayınlandığı tebliğde verilen bir örneğe göre, 2014 yılında alınan bir evin 2020 yılında emlak vergisi için değeri 220 bin lirayken, yüzde 4.55’lik artışla 2021 yılında emlak vergisinin alınacağı değer 230 bin lira olacak. 2021 yılında uygulanmaya başlayacak olan değerli konut vergisi de yeniden değerleme oranın yarısı oranında artırıldı. Yasa çıkarken 5 milyon lira olarak belirlenen sınır 5 milyon 227 bin liraya yükseldi. Resmi Gazete’ye göre değeri 5 milyon 227 bin lira ile 7 milyon 841 bin lira arasında olan konutlarda vergi 5 milyon 227 bin lirayı aşan kısmı için binde 3 olarak alınacak. 10 milyon 455 bin liraya kadar olan konutlarda 7 milyon 842 bin lirayı aşan kısmı için binde 6, 10 milyon 455 bin liradan fazla olanlar da 10 milyon 455 bin lirası için 23 bin 526, kalanı için binde 10 olacak.

Damga Vergisinde Üst Sınır Nedir? Pasaport Ücretleri Ne Kadar?

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 3 milyon 534 bin 679,90 TL oldu. Yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 97,20 TL, kurumlar vergisi beyannamesinde 129,80, katma değer vergisi beyannamesinde 64,10 TL olarak belirlendi. Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre, 2021 yılında 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 227,20 TL, 1 yıl süreli olanlar için 332,10 TL, 2 yıl süreli olanlar için 542,20 TL, 3 yıl süreliler için 770,20 TL ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1085,40 TL oldu. 2021’de A sınıfı sürücü belgesi harcı 272 TL olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 820,10 TL olarak uygulanıyor. Yurtdışından getirilen telefon harcı da yeniden değerleme oranında arttı. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren bin 838 liraya olarak uygulanan harç, 2021 yılı başından itibaren 2 bin 6 liraya yükseldi.

Veraset ve İntikal Vergisi Düzenlemesi Nasıl Yapıldı?

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, bu yıl evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334 bin 534 TL, ivazsız suretle meydana gelen intikaller, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde de 7 bin 703 TL istisna tutarı dikkate alınacak.

Vergi Usulsüzlük Cezaları Ne Olacak?

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre de ilgili kanunda yer alan para cezaları yeniden belirlendi. Buna göre, usulsüzlük cezaları derecelerine göre nispi veya maktu olarak 5 TL ile 240 TL arasında değişiyor. Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması şeklindeki usulsüzlüklere ilişkin cezalar da 380 TL’den başlıyor. Bu cezalar şu şekilde belirleniyor: Verilmesi ve alınması gereken fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için bu belgelere yazılması gereken meblağ veya meblağ farkının %10’u nispetinde kesilecek özel usulsüzlük cezasında asgari ceza miktarı 380 TL, bir takvim yılı içinde her bir belgeye ilişkin olarak kesilecek toplam ceza üst limiti ise 190.000 TL olarak belirlendi. Bir diğer örnek olarak ise; muhasebe standartlarına uyulmamasının cezası 2021 yılı için 9.000 TL olarak düzenlendi.

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğine göre de konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 50 kuruş, diğer belediyelerde 38 kuruş olarak hesaplanıyor.

İcraya Başvurma Harcı Ne Kadar?

2021’de mahkemeye başvurma harçları 27,20 TL’den, icraya başvurma harçları 59,30 TL’den başlıyor. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 97,70 TL olacak.

Pandemi Nedeniyle Yapılan Vergi İndirimlerinin Son Durumu Nedir?

Geçen yıl yaşanan küresel pandeminin ekonomik sonuçları birçok işletme oldukça zor oldu. Bu nedenle bu kriz ortamını hafifletmek amacıyla bir dizi önlem paketi açıklandı. Bunların arasında yer alan vergi indirimlerinin son durumu mükelleflerin çok merak ettiği konulardan biri. Geçici olarak yapılan vergi indirimleriyle ilgili 2020 yılının Aralık ayında yapılan açıklamaya göre;

  • Gerçek kişilerden yapılan gayrimenkul kiralamalardaki yüzde 10 olarak uygulanan indirimli stopaj oranı 31 Mayıs 2021’e kadar uzatıldı.
  • Şirketlerin akitlerinde kayıtlı işyerini kiralama işlemlerinde yüzde 8 olan indirimli KDV oranının 31 Mayıs 2021’e kadar devam etmesi kararlaştırıldı.
  • Konaklama, yeme içme, yolcu taşıma sektörleri gibi bir dizi sektör için yıl ortasında alınan KDV indirimleri de 31 Mayıs 2021’e kadar uzatıldı.
  • Ayrıca, 7256 Sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeye göre konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1.1.2021’den 1.1.2022 tarihine ertelendi.