Vergi Süreçleri

Haziran Ayında Şirketimi Hangi Vergi Ödemeleri Bekliyor?

Bu yazımızda Haziran ayı için geçerli olan vergi ödevleri hakkında bazı bilgilendirmeler yapacağız. Bu yazıda amaç direk özellikle e-ticaret yapan mükelleflerin yapacaklarına açıklık getirmek.

Bu ay yapılması gereken ödevleri son günlerine göre sıralarsak:

Damga Vergisi

27.06.2022 tarihine kadar sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunanlar için damga vergisinin ödenmesi gerekir.

Damga Vergisi Nedir?

Bu vergi her türlü sözleşmeden doğan bir vergi türüdür. İster bir gerçek kişi veya şirketle sözleşme imzalayın isterseniz de devlete vergi ödemek için beyanname verin (hemen her vergi beyanname yoluyla ödenir) damga vergisi doğar. 

Damga vergisi diğer vergilere kıyasla oldukça düşük oranlı bir vergidir. Sözleşmelerin türlerine imzalayan sayısına vb. kıstaslara göre değişen tutarları vardır. Yazımızın amacı ödevleri olabildiğince kısaca özetlemek olduğundan uzun bir liste halinde bu oranları yazmıyoruz, ancak dilerseniz bu linkten güncel oranlara ulaşabilirsiniz.

Katma Değer Vergisi

27.06.2022 Mayıs ayına ait KDV’nin son ödeme tarihidir. Mükellefler sattıkları ürün veya hizmetlerden dolayı tahsil ettikleri KDV’den işleri ile ilgili satın aldıkları mal ve hizmetlerin KDV’sini düşerek aradaki farkı devlete öderler.

Katma Değer Vergisi Nedir?

Mal ve hizmet teslimleri sonucu doğan ve gerçek mükellefinin malı veya hizmeti alanın olduğu bir vergi türüdür. Her ne kadar KDV fiziki olarak son tüketicinin cebinden çıkıyor olsa da bu vergiyi devlete, son tüketicinin malı veya hizmeti satın aldığı kişi veya kurum öder. Yani aslında ticaret yapanlar KDV konusunda sadece aracıdırlar. 

Katma Değer Vergisi Oranı Kaçtır?

KDV %1, %8 ve %18 olmak üzere üç farklı orana sahiptir. Bu oranlar kabaca bahsetmek gerekirse zorunlu ürünlerde en düşük oran lüks ürünlerde en yüksek oran uygulanır diyerek genellenebilir. Ancak aslında durum biraz daha karmaşıktır. Yukarıda bahsettiğimiz gibi ayrıntılara boğulmamak adına dileyenler bu linkten hangi ürünün yüzde kaç KDV’ye tabi olduğuna bakabilir.

Muhtasar Beyanname

27.06.2022 kanunda yazılı kişilerden aylık olarak beyan vermeyi tercih eden mükelleflerden kestikleri vergiyi vergi dairesine ödemesinin son günüdür.

Muhtasar Beyanname Nedir?

İşverenler ya da vergi tevkifatı yapan diğer kişiler, verginin gerçek mükelleflerinden kestikleri vergileri muhtasar beyanname aracılığıyla vergi dairesine öderler. Muhtasar Beyannamede kesinti (stopaj/tevkifat) usulü vergilendirme söz konusu olduğundan vergi, esas borçlunun yerine vergi sorumlusundan istenir.

Kimler Muhtasar Beyanname Vermek Zorundadır?

  • İş ortaklıkları
  • Dernekler
  • Vakıflar
  • Yatırım fonu yöneten kişiler
  • Kamu idare ve müesseseleri
  • İktisadi kamu müesseseleri
  • Ticaret şirketleri
  • Ticaret ve serbest meslek erbapları (gerçek gelirlerini beyan etmek zorunda olan kişiler)
  • Kazançları zirai ve bilançoya tabi olan çiftçiler

Verginin Oranı

Bu vergi türünde oran hesaplamak biraz karmaşıktır diyebiliriz. Çünkü yapılan işin türüne göre oranlar değişmektedir. Birkaç örnek vermek gerekirse ücret ödemelerinde gelir vergisi kanundaki artan oran uygulanır. (%15/%20/%27/%35/%40), öte yandan kira ödemelerinde oran %20’dir, inşaat işlerinde %3’lük oran uygulanır.