Vergi Süreçleri

Mart Ayında Şirketinizi Hangi Vergi Ödevleri Bekliyor?

Her ay düzenli olarak hazırladığımız vergi ödevlerimiz konulu yazımızda bu sefer Mart 2022’de ödevli olduğumuz vergilerden bahsedeceğiz.

Mart ayı vergi ödevlerini beyan ve ödeme olarak son günlerine göre sıralayacak olursak;

Gelir Vergisi

Mart ayı sonuna kadar 2021 yılına ait gelirlerinizin vergi dairesine beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir. Bu verginin ödenmesi aşamasında 2021 yılı içerisinde ödemiş olduğunuz geçici vergiler düşülecek kalan tutarı ödemeniz istenecektir.

Gelir Vergisi Nedir?

Gelir; gerçek kişinin bir takvim yılında elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Vergi bu gelir üzerinden hesaplanmaktadır.

Gelir vergisi mükelleflerinden ticari kazanç, zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde edenler her durumda beyanname vererek vergilerini ödemek zorundadırlar. Ancak ücret geliri elde edenler belli şartları taşımaları halinde beyanname vermeleri gerekir.  GMSİ (kira geliri) ve MSİ’de (faiz geliri) kanundaki hadlere bakılır.

2022 Gelir Vergisi Dilimleri 

32.000 TL’ye kadar % 15
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası % 20
170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası % 27
880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL, fazlası % 35
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL, fazlası % 40

Damga Vergisi

28.03.2022 tarihine kadar sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunanlar için damga vergisinin ödenmesi gerekir.

Damga Vergisi Nedir?

Bu vergi her türlü sözleşmeden doğan bir vergi türüdür. İster bir gerçek kişi veya şirketle sözleşme imzalayın isterseniz de devlete vergi ödemek için beyanname verin (hemen her vergi beyanname yoluyla ödenir) damga vergisi doğar. Damga vergisi diğer vergilere kıyasla oldukça düşük oranlı ve tutarlı bir vergidir. Sözleşmelerin türlerine imzalayan sayısına vb kıstaslara göre değişen tutarları vardır. Yazımızın amacı ödevleri olabildiğince kısaca özetlemek olduğundan uzun bir liste halinde bu oranları yazmıyoruz, ancak dilerseniz https://www.turmob.org.tr/ebulten/mevzuatsirkuleri/2020/246-2020.pdf  bu linkten güncel oranlara ulaşabilirsiniz.

Katma Değer Vergisi

28.03.2022 Şubat ayına ait KDV’nin son ödeme tarihidir. Mükellefler sattıkları ürün veya hizmetlerden dolayı tahsil ettikleri KDV’den işleri ile ilgili satın aldıkları mal ve hizmetlerin KDV’sini düşerek aradaki farkı devlete öderler.

Katma Değer Vergisi Nedir?

Mal ve hizmet teslimleri sonucu doğan ve gerçek mükellefinin malı veya hizmeti alanın olduğu bir vergi türüdür. Her ne kadar KDV fiziki olarak son tüketicinin cebinden çıkıyor olsa da bu vergiyi devlete, son tüketicinin malı veya hizmeti satın aldığı kişi veya kurum öder. Yani aslında ticaret yapanlar KDV konusunda sadece aracıdırlar. KDV ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye https://www.youtube.com/watch?v=IqOH-YY1kNU&t=3s linkinden ulaşabilirsiniz.

Katma Değer Vergisi Oranı Kaçtır?

KDV %1, %8 ve %18 olmak üzere üç farklı orana sahiptir. Bu oranlar kabaca bahsetmek gerekirse zorunlu ürünlerde en düşük oran lüks ürünlerde en yüksek oran uygulanır diyerek genellenebilir. Ancak aslında durum biraz daha karmaşıktır. Örneğin içinde bulunduğumuz 2022 yılında temel ürünlerde aslında %8 olarak uygulanan oran %1’e indirilmiştir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi ayrıntılara boğulmamak adına dileyenler bu linkten hangi ürünün yüzde kaç KDV’ye tabi olduğuna bakabilir.

Muhtasar Beyanname

28.03.2022 kanunda yazılı kişilerin Şubat ayına ilişkin olarak mükelleflerden kestikleri vergiyi vergi dairesine ödemesinin son günüdür. Her ne kadar ilgili kanunda son ödeme tarihi ilgili ayın 23’ü olarak belirlenmiş olsa da çıkartılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bu tarih 26’sı olarak değiştirilmiştir. Içinde bulunduğumuz 2022 yılı mart ayında son ödeme tarihi hafta sonu tatiline denk geldiğinden bu ay için tarih ayın 28’i olmuştur.

Nedir Muhtasar Beyanname?

İşverenler ya da vergi tevkifatı yapan diğer kişiler, verginin gerçek mükelleflerinden kestikleri vergileri muhtasar beyanname aracılığıyla vergi dairesine öderler. Muhtasar Beyannamede kesinti (stopaj/tevkifat) usulü vergilendirme söz konusu olduğundan vergi, esas borçlunun yerine vergi sorumlusundan istenir.

Kimler Muhtasar Beyanname Vermek Zorundadır?

  • İş Ortaklıkları
  • Dernekler
  • Vakıflar
  • Yatırım fonu yöneten kişiler
  • Kamu idare ve müesseseleri
  • İktisadi kamu müesseseleri
  • Ticaret şirketleri
  • Ticaret ve serbest meslek erbapları (gerçek gelirlerini beyan etmek zorunda olan kişiler)
  • Kazançları zirai ve bilançoya tabi olan çiftçiler

Verginin Oranı

Bu vergi türünde oran hesaplamak biraz karmaşıktır diyebiliriz. Çünkü yapılan işin türüne göre oranlar değişmektedir. Birkaç örnek vermek gerekirse ücret ödemelerinde gelir vergisi kanundaki artan oran uygulanır(%15/%20/%27/%35/%40), öte yandan kira ödemelerinde oran %20’dir, inşaat işlerinde %3’lük oran uygulanır.