Vergi Süreçleri

Youtube Gelirlerinin Vergilendirilmesi Nasıl Yapılır?

Günümüzde oldukça popüler olan Youtuber’lar ve onlar gibi Google reklamlarından para kazananların vergilendirilmesi konusu oldukça merak edilmektedir. Yazımızda Youtube geliri başta olmak üzere bu tür gelirlerin vergilendirilmesi süreçlerine değineceğiz. Özellikle bu tür işlerde vergiyi doğuran olay nedir ve ne zaman gerçekleşir, belgelendirme nasıl yapılır gibi sorularınız varsa, yazımızı okumaya başlayabilirsiniz.

Vergiyi Doğuran Olay Nedir?

Vergi Usul Kanununda vergiyi doğuran olay; “Vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar.” Şeklinde tanımlanmıştır. 

Burada kast edilen konumuzla ilgili şekilde açıklamak gerekirse. Bir ticari kazanç elde etmek amacıyla iş yapıldığı anda vergi doğar. Örneğin youtuberler videolarını yayınladıklarında reklam içeriğinden para kazanacakları için vergi hukuken doğmuş sayılır.

Youtuber Kazançları Için Kanunlarda Ne Yazıyor?

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir. 

Ancak bir faaliyetin “ticari faaliyet” sayılabilmesi için faaliyeti gerçekleştiren kişinin kazanç sağlama potansiyeline sahip olması yeterli görülmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre, Türkiye’de ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabidir. Bunun yanında ihracat teslimleri ile hizmet ihracatlarında KDV istisnadır. 

Ancak ihracatta KDV olmamasını açıklayan maddede konumuzla ilgili şöyle bir bölüm vardır; “bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için hizmetlerin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurtdışında faydalanılması gerektiği”. Bu bölümden anlaşılması gereken sizin yayınladığınız video ve reklamları Türkiye’de yayınlanıyorsa size reklam hizmeti veren firmanın yabancı firma olması bir şey ifade etmez ve %18 oranındaki KDV’nin ülkemizde ödenmesi gerekir.

Vergilendirme Ne Zaman Yapılır?

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, bu tür kazançlarda vergiyi doğuran olay videonun ve veya reklamın yayınlanmasıyla gerçekleşmiş sayılmakla birlikte, vergilendirme için beyan şartı vardır.

Ülkemizdeki vergilendirme sisteminin temeli beyana dayalı sistemdir. Yani kişiler elde ettikleri kazançları kendiliğinden devlete bildirmeli ve vergilendirme süreci başlatılmalıdır. Bu anlamda yapılması gereken bu işlere başlamadan önce bir işletme açılışı bildirilmeli ardından kazanç elde edildiğinde bu kazanç fatura benzeri belge ile belgelendirilmeli ve ilgili beyanname zamanında vergi dairesine verilmelidir.

Youtube Gelirlerinin Vergilendirilmesi Nasıldır?

Youtuberların kazançları ticari kazanç sayılmakta olduğunu belirtmiştik, dolayısıyla gelir vergisi kanunundaki ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilirler.

Bunun anlamı, yıllık olarak elde ettikleri kazançlarından giderlerini düşerek beyanname verilecek ve oluşan matrah üzerinden vergi hesaplanacaktır.

Verginin oranı kurulacak şirket türüne göre değişmektedir. Eğer şahıs işletmesi kurulursa artan oranlı bir vergi tarifesi uygulanır bu anlamda oranlar %15 ile %40 aralığındadır. Ancak kurumlar vergisi mükellefiyeti olan bir şirket kurulursa yani limited veya anonim şirket o zaman sabit oranlı vergilendirmeye tabi olunur bu noktada oran 2021 yılı için %25’tir.

Şirket Açılışı Yapmak Zorunlu Mudur?

Yazının başında da bahsettiğimiz gibi internet üzerinden elde edilen kazançlar genel olarak ticari kazanç sayılmaktadır. Özellikle reklam kazançlarında esnaf muafiyeti benzeri muafiyetler söz konusu olmadığından vergilendirme mutlaka yapılacaktır. Ticari kazancın vergilendirilmesinin şartlarından biri de bir işletmenin varlığıdır. 

Ihtiyaca göre gerek şahıs işletmesi gerekse sermaye şirketi kurulabilmektedir. Şirket kuruluşu tamamlandıktan ve vergi levhası çıktıktan sonra kazanç elde edilmeye başlanabilir ve ilgili işlemler işletme adına belgelendirilmelidir. 

Youtube için Şirket Kuruluşunda Hangi NACE Kodu Seçilir? 

Nace kodu işletmenin faaliyet konusunun resmi karşılığıdır. Her ne iş yapıyorsanız buna ilişkin nace kodunuzu önceden belirlemeli ve şirketinizin kuruluşunda bu kodu belirtmelisiniz. Youtuber’lar için uygun olan nace kodu; 63.12.01  Web portalı faaliyetleri olarak belirlenmelidir.

Faturanın Ne Şekilde Düzenlenmesi Gerekiyor?

Google reklam gelirleri için fatura düzenlenirken; müşteri bölümüne google firmasının bilgileri girilmelidir. Ürün cinsine adsense gelirleri yazılabilir. Ayrıca fatura, hizmetten Türkiye’de yararlanıldığı için KDV’li kesilmek zorundadır.

Bonus: Youtube Şirketleri için Sanal Ofis Hizmeti 

Youtuberlar işlerini evlerinde pc başında gerçekleştirdikleri için dilerlerse home ofis olarak dilerlerse de sanal ofis uygulaması aracılığıyla şirket adresi belirleyebilirler. 

Sanal ofis kullanımının en büyük artısı kira stopajının olmamasıdır. Eğer ikamet ettiğiniz evinizi adres olarak gösterirseniz ödediğiniz kiranın vergisini ev sahibinden keserek devlete ödemekle yükümlü olursunuz ancak sanal ofislerde kiraya verende bir şirket olduğu için bu ödev ortadan kalmaktadır.

Daha fazla bilgi almak için YouTube videomuzu izleyebilirsiniz: