KVKK Açık Rıza Metni

AÇIK RIZA METNİ

Veri sorumlusu sıfatıyla, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne Veri sorumlusu sıfatıyla, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 259016-5 numarası ile kayıtlı ve Acıbadem Mahallesi Çeçen Sk. Akasya Avm Apt. No: 25/426- Üsküdar/İstanbul adresinde faaliyet WORQCOMPANY FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ (“WorqCompany” veya “Şirket”) olarak, Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında, kişisel verileri işlemesi ve aktarması için öngörülen açık rıza alma yükümlülüğünün istisnasına giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması amacıyla aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

  • tercihlerinize göre oluşturulmuş müşteri profilim doğrultusunda Şirket tarafından iletilecek olan genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim ve benzeri avantajlardan (“ticari elektronik ileti”) haberdar edilmesi, yararlandırılması,
  • tarafınıza kutlama, temenni iletilmesi,
  • tarafınıza ait verilerin pazar araştırmalarına dahil edilebilmesi,
  • Mülkiyeti veya kullanım hakkı Şirket’e ait olan, Şirket tarafından kiralanan veya lisanslanan bilgisayar ağı, internet altyapısı, bilgisayar sistemi, donanımı, yazılımı ve hizmetlerinden oluşan bilişim teknolojileri altyapısının (“BTA”) kullanılması esnasında verilen bilgiler esas alınarak kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, oluşturulacak profillere özel içerik ve olanaklar geliştirilmesi,
  • sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak ve yeni hizmetler geliştirebilmek için analiz ve denetim yapılabilmesi amaçlarıyla Şirket tarafından işlenmesi,
  • Sunulan hizmetlerin güncellenmesi, özelleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla API bilgilerinizin Şirket tarafından işlenmesi
  • BTA kapsamında elde edilen diğer verilerle birlikte işlenebilmesi amacıyla altyapısı yurt dışında bulunan BTA’ya otomatik olarak aktarılması,
  • Şirket tarafından sunulacak olan hizmet ve içeriklerden faydalanabilmeniz amacıyla altyapısı Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Hubspot yazılımı vasıtasıyla yurt dışına aktarılması,
  • Şirket tarafından sunulacak olan hizmet ve içerikler konusunda Şirket içi iletişim ve operasyon yapısının sağlanması amacıyla altyapısı yurt dışında bulunan e-mail hesap sağlayıcısına aktarılması,
  • Şirket tarafından sunulacak olan hizmet ve içerikler konusunda gerekli operasyonel yapının oluşturulabilmesi amacıyla Şirket’in yurtiçi ve yurt dışındaki tedarikçilerilerine, iş ortaklarına, grup şirketlerine aktarılması.