TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI METNİ

Ticari elektronik ileti; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri, ifade etmektedir. Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderimine dair onay verseniz dahi dilediğiniz zaman ticari elektronik iletilerimizde yer alan “Üyelikten Vazgeçme (Unsubscribe)” bağlantısını tıklayarak veya bizimle [email protected] adresi üzerinden iletişime geçerek istediğiniz zaman ve ücretsiz olarak ticari iletişimlerimizi almaktan vazgeçebilirsiniz veya üyeliğinizin iptalini talep edebilirsiniz.

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 259016-5 numarası ile kayıtlı ve Acıbadem Mahallesi Çeçen Sk. Akasya Avm Apt. No: 25/426- Üsküdar/İstanbul adresinde faaliyet gösteren veri sorumlusu sıfatıyla, WORQCOMPANY FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ (“WorqCompany” veya “Şirket”) olarak, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli bilgilendirmenin tarafıma yapıldığını, işbu bilgilendirme formunu okuyup anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Şirket’in ve Şirket adına bu onuda gizlilik yükümlülüğü altında hizmet veren üçüncü kişilerin, tarafıma, ürün ve hizmetlerine ilişkin genel fırsatları, özel fırsatları, haber ve gelişmeleri sunmak, doğum günleri ve bayramlar gibi özel günlerikutlamak ve Şirket’in ürün ve hizmetlerinin tanıtımını ve reklamını yapmak amacıyla SMS, otomatik arama, telefon ile arama, sosyal medya platformu ve elektronik reklamcılık ağları, e-mail ve diğer elektronik haberleşme kanalları üzerinden ticari elektronik ileti göndermesine muvafakat ediyorum.