E-Ticaret Sitelerinde Bulunması Gereken Hukuki Metinler Nelerdir?

Bu metinde E-Ticaret sitesinde bulunması gereken hukuksal detaylarını sizler ile paylaşıyoruz.

Hızla büyüyen elektronik ticaret pazarına ilişkin hukuki regülasyonlar da bu duruma paralel olarak her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda elektronik ortamda satış yapan kişilerin satış yapılan internet sitelerinin, mevzuata uygun olarak belirli metinlerine sitelerinde yer vermeleri gerekmektedir. Bu metinlerden e-ticaret sitesinde bulunması gerekenleri sizler için listeledik.

1 – Mesafeli Satış / Hizmet Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu

Mesafeli sözleşmeler satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.  Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. 

Tüketici, mesafeli sözleşmenin kurulmasından ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce, satıcı veya sağlayıcı tarafından ön bilgilendirme formu ile aşağıdaki hususların tamamını içerecek şekilde bilgilendirilmek zorundadır. Ön Bilgilendirme Formu'nda bulunması gereken bilgiler:

a) Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,

b) Satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası,

c) Tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkan veren, satıcı veya sağlayıcının açık adresi, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri ile varsa satıcı veya sağlayıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi,

ç) Satıcı veya sağlayıcının tüketicinin şikayetlerini iletmesi için (c) bendinde belirtilenden farklı iletişim bilgileri var ise, bunlara ilişkin bilgi,

d) Mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,

e) Sözleşmenin kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, tüketicilere yüklenen ilave maliyet,

f) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri,

g) Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler,

ğ) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,

h) 15'inci madde uyarınca cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi,

ı) Satıcı veya sağlayıcının talebi üzerine, varsa tüketici tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,

 • i) Varsa dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri,
 • j) Satıcı veya sağlayıcının bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi,
 • k) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesi'ne veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi. 

2 – Gizlilik Politikası / Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kişisel verilerin korunmasını ve işlenmeleri halinde uyulacak kuralların belirlenmesini amaçlar. Kanunda geçen gerekliliklerden biri de veri kullanımlarına ilişkin bildirim ve izinlerdir. 

Veri Korunması hukuku kapsamında veriler ticari amaçlarla ya da raporlama yapmak üzere işlenebilir. Bu sebeple verileri işlenen kişiye, hangi kişisel verilerinin ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl işleneceği, ne kadarlık bir süre boyunca saklanacağı ve imha sürecinin nasıl olacağı hakkında bilgi verilmelidir. Bu bilgi Gizlilik Politikası ile verilir. İnternet sitesini ziyaret eden misafirler internet sitesine girdiğinde ya da üye olurken gizlilik politikasına onay verirler. Edinilen kişisel veriler ile ilgili;

 • Şekil, 
 • Amaç, 
 • Konu, 
 • Süre,
 • İmha gibi tüm unsurlara ilişkin gizlilik politikasında bilgi verilmesi ve kişisel verilerin bu doğrultuda işlenmesi gerekmektedir.

3 – Çerez Politikası

Çerez Politikası internet sitesinde kullanılan çerezlere karşı kullanıcılara bilgi veren ve onaylarını talep eden bir metindir. Çerezler, kullanıcılar tarafından ziyaret edilen internet siteleri tarafından kullanıcı bilgisayarlarına bırakılan küçük dosyalardır. İnternet sitesinin kullanım kolaylığını artırarak işlevselliğe katkı sağlayan zorunlu çerezler dışında kullanıcılara ait verileri kullanarak kullanıcıya özel ticari reklam sunulması, kullanıcının tercihlerine uygun ürünlerin tanıtımları gibi amaçları bulunan üçüncü taraf çerezleri de mevcuttur. Bu tip çerezlerin kullanımları kullanıcı onayını gerektirmektedir.

Bu sebeplerle çerez politikasında:

 • Sitede yer verilen çerez türleri
 • Çerezlerin kullanılma amaçları
 • Bu çerezlerin kullanıcı tarafından nasıl silinebileceğine ve çerez politikasının nasıl değiştirilebileceğine dair bilgiler yer almalıdır. 

 

4 – Ticari Elektronik İleti İzinleri 

E-ticaret faaliyetinde bulunan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sipariş, sözleşme ve bilgilendirme süreçleri ile ticari iletişim için tüketicilerden onay alınması gibi temel yükümlülükleri 01/05/2015 tarihinde yürürlüğe giren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. Kanunun uygulanmasına yönelik olarak çıkarılan ve 15/07/2015 tarihinde yürürlüğe giren, izinli pazarlama yönetmeliği olarak da anılan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, tüketicilere ticari amaçla gönderilen kısa mesaj, e-posta ve telefon aramalarının usul ve esaslarını düzenlenmiştir. Yönetmelikte 04/01/2020 tarihinde yapılan değişiklik ile İYS sistemi düzenlenmiştir. Kanunun 6. Maddesinde ticari elektronik ileti gönderilebilmesi için alıcının önceden onayının alınması zorunlu kılınmıştır.  Kullanıcılardan onay alınmadan taraflarına Ticari Elektronik İleti gönderimi yapılamaz. 

Hizmet sağlayıcıların, mal ve hizmetlerini pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını arttırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine promosyon, kampanya, indirim, hediye içerikli gönderdiği iletilerdir. Bu iletilerin gönderilebilmesi için alıcıların onayı gerekir.  Bu onay formu Ticari Elektronik İleti İzin Formu ile kullanıcının onayını sunulur. Ticari Elektronik İleti İzni alınmadan izinsiz ileti gönderimi durumunda, kullanıcılar, ilgili hizmet sağlayıcısını E-Devlet üzerinden ‘’Ticaret Bakanlığı Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi’’ aracılığıyla veya yazılı olarak bulundukları yerdeki il ticaret müdürlüğüne şikayet edebilmektedir. Şikayet hakkının ticari elektronik iletinin gönderildiği tarihten itibaren üç ay içinde kullanılması gerekmektedir. Şikayet üzerine izinsiz gönderim yapan hizmet sağlayıcılara 2020 yılı itibariyle 1.899-9.515 TL arasında idari para cezası uygulanmaktadır.

5 – Kullanıcı Sözleşmesi

Üyelik gerektiren internet sitelerinde, üyelik işlemleri sırasında kullanıcının sitenin belirlediği kurallara uygun olarak kullanma yükümlülüğü altına girdiği sözleşmelerdir. Site sahibi “Üyelik Sözleşmesi” ile kullanıcıya aşağıdaki hususlar konusunda bir anlaşma sağlar:

 • İnternet sitesinin kullanım amacı
 • İnternet sitesinin kullanım şekli
 • İnternet sitesinde suç oluşturan hareketler
 • Site sahibinin sorumlulukları
 • Kullanıcının sorumlulukları
 • Üyelik bilgileri ve üyeliğin kullanım şekli
 • İhtilaf veya zarar oluşması halinde yapılacaklar

E-Tİcaret Fİnansmanı

Siz de E-Ticaret Finansmanı ile İşini Büyütenler Arasında Yerinizi Alın