Şahıs Şirketi Hangi Vergileri Öder?

Bu yazıda şahıs şirketi vergileriyle ilgili aradığınız bütün bilgileri bulabilirsiniz.

Şahıs şirketi kuracaksınız ve ödeyeceğiniz vergiler ile bu vergilerin oranlarını mı merak ediyorsunuz? Bu yazıda şahıs şirketi vergileriyle ilgili aradığınız bütün bilgileri bulabilirsiniz. Şahıs şirketleri bireysel olarak tek kişi tarafından kurulan şirketlerdir. İşletme sahipleri tüm kararlarda tek yetkilidir. Kuruluş için tek bir adres yeterlidir. Kolayca kurulup, kapatılabildiği için de şahıs şirketleri yeni iş kuracaklar için en çok tercih edilen şirket türüdür. Öte yandan şahıs şirketlerinin gelirleri arttıkça tabi oldukları vergi oranları da artar. Şahıs şirketlerinin ödediği vergiler şu başlıklar altında sıralanabilir:

  • Gelir Vergisi-Geçici Vergi
  • Katma Değer Vergisi (KDV)
  • Muhtasar Beyannamesi (Stopaj vergileri)

Gelir Vergisi – Geçici Vergi

Şahıs şirketleri gelir vergisi mükellefidir. Bu nedenle her sene 25 Mart’a kadar bir önceki yılın mali kâr ya da zararını yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan ederek tahakkuk ettirirler. Yıllık gelir vergisi beyannamesinde hesaplanan vergi “artan oranlı dilime” göre hesaplanır. Artan oranlı dilim %15’ten başlayarak %35’e kadar yükselir. Yıllık gelir vergisi beyannamesinin ilk taksiti Mart ayı sonuna kadar ikinci taksiti Temmuz ayı sonuna kadar ödenmelidir. Gelir vergisi dilimleri 2021 yılı için şöyle belirlenmiştir:

Gelir Vergisi dilimleri 2021 yılı için şöyle belirlenmiştir:
Gelir Vergisi Dilimleri 2021

Gelir vergisinin dönem içinde beyan edilmesi ise Geçici Vergi olarak adlandırılır. Gelir ve gider arasındaki fark üzerinden hesaplanan bir vergidir. 3 aylık dönemlerde ödenmesine rağmen kümüle hesaplanır. Ödenecek vergi çıkmasa bile şahıs şirketi sahibi bunun damga vergisini ödemek zorundadır. Damga vergisi ise 74,90 TL'dir. Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında beyan edilir ve ayın 17’sinde ödenir. 29 yaşın altındaysanız, 29 Yaş Altı Genç Girişimciler Desteğinden faydalanabilirsiniz. Böylece şirketinizi kurduktan sonraki üç vergilendirme dönemi boyunca 75 bin TL’ye kadar gelirleriniz için Gelir Vergisi’nden muaf olursunuz.

Katma Değer Vergisi (KDV)

Şahıs şirketlerinin ödemesi gereken vergilerden biri de katma değer vergisidir. KDV ödemesi hesaplamasından bahsedecek olursak; ödeyeceğiniz KDV, sattığınız mal veya hizmetin KDV’si ile aldığınız mal ve hizmetin KDV’si arasındaki farktır. Aylık olarak hesaplanır ve her ayın 26’sında ödenir. Ödenecek KDV çıkmasa bile mükellef kişi bunun damga vergisini ödemek zorundadır. Damga vergisi tutarı 58,80 TL’dir.

Muhtasar Beyanname

10 kişiden az çalışanınız var ise üç ayda bir, 10 kişiden çok çalışanınız varsa ayda bir verilir. Muhtasar beyannamede kira stopajı, mali müşavir makbuzu stopajı, çalışanların gelir vergileri gibi sayılar beyan edilir. Kira stopajı ise kiralık ofis ya da işyeri kullanan şahıs şirketleri için geçerlidir. Kiracı şahıs şirketi sahipleri işyeri kirasının %10’u kadar stopaj öder. Kira stopajı aylık hesaplanır ve üç ayda bir ödenir. Bu arada kira stopajının oranı dönemsel olarak değişiklik gösterebilir. Bunların dışında eğer şirket sahibi herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışmıyorsa kendi adına Bağ-Kur primi ödemesi gerekir. Şirketi kurduğunuzda SGK’lı olarak çalışıyorsanız ve şahıs şirketiniz halen faal durumdayken sigortalılığınız biterse –çalıştığınız işyerinden ayrılırsanız- otomatik olarak Bağ-Kur’lu olursunuz ve yine prim ödemeniz gerekir. Bağ-Kur primi aylık 1055,36 TL’dir.

E-Tİcaret Fİnansmanı

Siz de E-Ticaret Finansmanı ile İşini Büyütenler Arasında Yerinizi Alın