Şahıs Şirketi ve Limited Şirket Arasındaki Farklar

Şahıs ve limited Şirket arasındaki farklar bu yazıda anlatılmıştır.

Şirketler Türk mevzuatında iki ayrı kanunda tanımlanmıştır.  Türk Ticaret Kanunu’na göre şirketler; sermaye şirketleri olarak, limited şirket, anonim şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, şahıs şirketi olarak; Kolektif Şirket ve Adi Komandit Şirket ki sermaye şirketleri vergisel anlamda kurumlar vergisi mükellefi iken şahıs şirketleri gelir vergisi mükellefidirler. Borçlar kanununda göre ise Adi Şirket tanımlanmıştır ve adi şirketler de gelir vergisi mükellefidir. Uygulamada gerçek kişinin ticaretini düzenlemek adına ayrıca şahıs işletmesi kavramı ortaya çıkmıştır. Yani şahıs işletmeleri kanunlarda tanımlanandan biraz faklı bir yapıdır.

Şahıs ya Limited şirketi mi?

Şirket Kuruluşlarında SMMM Şart Mı?

Her iki şirket türünde de kuruluş aşamasında SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) bulunması şart değildir. Ancak ilerleyen aşamalarda sıkıntı yaşamamak adına baştan konunun uzmanları ile anlaşma yapılmalıdır. Bu süreçlerin hepsini sizin adınıza yönetmesi için WorqCompany’i tercih edebilirsiniz. Bu anlamda gereken evraklardan birincisi noterden alınacak vekaletnamedir.

Şahıs Şirketi ile Limited Şirket Farkları Nelerdir?

Yazımızın konusunu oluşturan iki işletme türü arasındaki farkları başlıklar altında sıralayacak olursak:

 • Kuruluş maliyeti farkı
 • Vergilendirme farkı
 • Kuruluş aşamaları farkı
 • Şirket sahibinin sorumluluk farkı
 • Sermaye farkı
 • Tasfiye süreci farkı

Kuruluş Maliyetleri Farkları

Şahıs Şirketi Kuruluş Maliyeti Nedir?

Kuruluşta gereken belgeler için notere ödenmesi gereken bedeller imza beyanı için yaklaşık 200 TL, vekaletname için yaklaşık yine 200 TL’dir.  Muhasebeciye ödenecek ücret bulunduğunuz ilin resmi tarifesine göre değişmekle beraber ortalama aylık 300 TL civarıdır. Eğer kuruluş işlemlerinizi de muhasebeciye yaptırmak isterseniz 1000 TL civarı da bu iş için ücret istenebilmektedir.

Limited Şirketlerin Kuruluş Maliyeti Nedir?

Tek ortaklı bir Limited şirket kurulmasının maliyetine bakacak olursak, Ticaret Odası ana sözleşmedeki kelime sayısına göre ücretlendirme yapmaktadır. Bu da ortalama bin kelimeye kadar 1200 TL civarı tutmaktadır. Ayrıca noterden alınacak vekaletnameler ve imza beyanları için de toplamda yine ortalama 600 TL gibi bir masraf çıkmaktadır. Limited şirketler, bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olduğundan kuruluşun ardından da  ufak tefek maliyetler oluşmaktadır. Bu maliyetler şirketin e-defter mükellefi olup olmamasına göre değişkenlik göstermektedir.

Vergilendirme Konusundaki Farklar

Şahıs Şirketinin Vergilendirilmesi Nasıldır?

Şahıs işletmeleri gelir vergisi mükellefi iken, limited şirketler kurumlar vergisi mükellefidirler. Gelir vergisi artan oranlı bir yapıya sahiptir. Yani yıllık kazancınıza göre vergilendirilirsiniz. Gelir vergisinin dilimleri aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

 • 24.000 TL’ye kadar %15
 • 53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası %20
 • 190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası %27
 • 650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlası %35
 • 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası %40 

Limited Şirketlerin Vergilendirilmesi Nasıldır?

Kurumlar vergisi sabit oranlıdır. Bu, kazancınız ne olursa olsun aynı oranda vergi ödeyeceğiniz anlamına gelir. Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre oran %20’dir. Ancak bu oran Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2021 için %25, 2022 için ise %23 olarak uygulanacaktır.

Kuruluş Konusundaki Farklar Nelerdir?

Şahıs Şirketi Kurulum Sürecinde Gereken Evraklar Nelerdir?

Şahıs işletmesinin kuruluşunda öncelikle bir muhasebeci ile anlaşmak gerekir. Her ne kadar kuruluşu bireysel olarak yapabiliyor olsanız da, ilerleyen aşamalarda sıkıntı yaşamamak adına baştan bir serbest muhasebeci mali müşavirle anlaşma yapılmalıdır. Bu anlamda gereken evraklardan birincisi, noterden alınacak muhasebe verilecek vekaletnamesidir. Gereken evraklardan bir diğeri, yine noterden alınacak imza beyannamesidir. Adres olarak gösterilecek yerin kira kontratı veya yer sahibi iseniz tapusu da bulundurulması gereken evraklar arasındadır.

Şahıs Şirketinin Kuruluşu Ne Şekilde Olmaktadır?

Şahıs işletmesi kuruluşu diğer şirket türlerine nazaran daha kolaydır. Kuruluş için İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden kuruluş başvurusu yapılmakta ve ardından vergi dairesince yapılacak yoklama ile şirket kuruluşu tamamlanmaktadır.

Limited Şirket Kurulum Sürecinde Gereken Evraklar Nelerdir?

 • 1 adet biometrik fotoğraf
 • Oda kayıt beyanı (Form şeklinde talep numarası ve potansiyel vergi numarası doldurulup çıktısı alınır)
 • Vekaletname
 • İşe başlama bildirimi 
 • E-tebligat formu
 • İnternet vergi dairesi şifre talep formu
 • Kira kontratı (veya Tapu Fotokopisi) 
 • Şirket müdürünün imza sirküleri
 • Muhasebeci vekaleti
 • Muhasebe hizmet sözleşmesi

Limited Şirketlerin Kuruluşu Ne Şekilde Olmaktadır?

Limited şirket kuruluşu şahıs işletmesi kuruluşuna göre biraz daha karmaşık olmaktadır. Dolayısıyla bu anlamda kuruluş öncesi bir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile anlaşmak mantıklı olacaktır. Müşavire verilecek vekaletname ile süreç müşavir tarafından takip edilebilecektir. Keza kuruluştan sonra bir mali müşavirle çalışmak kanunen bir zorunluluktur. Kuruluşta ilk aşama şirket ana sözleşmesinin hazırlanmasıdır. Öncelikle Ticaret Odası ile irtibatlı bir şekilde şirket unvanı belirlenir. Ardından şirket genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri belirlenerek ana sözleşmede belirtilir. Ayrıca ana sözleşmede şirketin faaliyet konuları da belirtilmelidir. Kuruluş bilgileri belirlendikten sonra MERSİS sitemine giriş yapılır ve sistemden potansiyel vergi numarası ile vergi dairesi bilgileri alınır. Son yapılan değişiklikle birlikte Limited şirket kuruluşunda sermayenin 1/4’ünün bloke zorunluluğu kaldırılmıştır. Dolayısıyla limited şirket kuruluşu için yasal zorunluluk olan minimum sermaye tutarı olan 10.000 TL’nin 2 yıl içerisinde şirket hesabına geçirilmesi yeterlidir. Tüm bu aşamalar gerçekleştirildikten sonra şirketin ticaret sicil kaydı, ilgili Ticaret Odasına gidilerek yapılmalıdır.

Sorumluluk Konusunda Farklar Nelerdir?

Şahıs işletmelerinde ayrı bir tüzel kişilik oluşmadığından, işletme sahipleri gerek üçüncü kişilere gerekse devlete karşı tüm mal varlığı ile sorumludur. Limited şirketlerde durum biraz farklıdır. Üçüncü kişilere karşı şirket ortakları sadece şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye tutarı kadar sorumludurlar. Oysa devlete karşı olan borçlar da limited şirket ortakları ortaklık hisseleri oranında sorumludurlar. Yani şirketin devlete vergi borcu oluşursa ortakların her biri şirketteki hisseleri oranında bu borcu ödemekle yükümlüdür.

Sermaye Şartı Konusundaki Fark Nedir?

Şahıs işletmelerinde belirli bir sermaye koyma şartı bulunmamaktadır. Kişi yapacağı işe göre kendi sermayesini kendisi belirleyebilmekte ve bu tutarı herhangi bir yere yatırmak zorunda da değildir. Limited şirket kuruluşunda minimum sermaye tutarının 10.000 TL olması gerekir ve sermaye taahhüdünün tamamının iki yıl içinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

Tasfiye Süreci Farkı Nedir?

Şahıs işletmelerinde işletmenin kapanmasına karar verildiğinde tasfiye kavramı kullanılmaktadır. İşletme sahibi devlete ve üçüncü kişilere karşı borçlarından şahsen sorumlu olduğu için işi kapatma bildiriminin yapılması ve yasal olarak gereken belgelerin ilgili yerlere verilmesi ile kapanış işlemi gerçekleşmektedir. Oysa limited şirketlerde şirket sahibi ile şirketin kişilikleri farklı olduğundan şirketin kapanması istendiğinde tasfiye süreci başlatılmalıdır. Bu süreç genellikle 1 yıl kadar sürebilmektedir. 

Hemen Başvurun butonuna tıklayarak e-ticaret finansmanı ve şirket kuruluşu hakkında bilgi alabilir, saniyeler içerisinde başvurunuzu yapabilirsiniz. Pazaryerleri e-ticaret gelire dayalı finansman ile işinizi büyütün!

E-Tİcaret Fİnansmanı

Siz de E-Ticaret Finansmanı ile İşini Büyütenler Arasında Yerinizi Alın