Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur? Gerekli Evraklar Nelerdir?

Bugünkü yazımızda “Şahıs şirketi nedir? Şahıs şirketi nasıl kurulur?” gibi sorulara cevap aradık.

Günümüzde insanlar bireysel olarak ekonomik özgürlüklerini kazanmaya ve/veya ek gelir elde etmeye çok daha hevesliler. Her iki durumda da ticaret en mantıklı adım olarak karşımızda duruyor. Ticaret yaparak para kazanmanın ise ilk adımı şirket kurmak.

Özellikle 2011 öncesinde internet satışlarının az olmasının ve pazarın yeni olmasının etkisiyle bu alanda bir vergilendirmeye gerek görülmüyor iken, artık e-ticaret standart ticaretin de önüne geçmeye başladı ve yapılan yasal değişikliklerle şirketsiz ticaret neredeyse imkansız hale getirildi. Bu noktada neredeyse dememizin sebebi esnaf muafiyeti gibi bazı kısıtlı hakların varlığı ki bu konuyu ilgili yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Bugünkü yazımızda  “Şahıs şirketi nedir? Şahıs şirketi nasıl kurulur?” gibi sorulara cevap aradık.

Şahıs Şirketleri Hangi Vergileri Öder?

Şahıs işletmeleri sermaye şirketlerinden farklı olarak vergisel sorumluluk anlamında işletme sahibi ile ayrılmaz bir yapıdadır. Yani kişi vergilerin ödenmesinden şahsen sorumludur. İşletmenin tüm kazancı kişinin kazancı sayılmakta ve buna göre vergilendirilir.

Şahıs işletmeleri gelir vergisi mükellefi olduğundan artan oranlı olarak vergilendirilir. Yani yıllık kar 24.000TL’ye kadar ise %15, 24.000 – 53.000 TL aralığında ise %20, 53.000 – 130.000 TL aralığında ise %27, 130.000 – 650.000 TL aralığında ise %35 ve 650.000 TL’den fazla ise %40 oranında vergilendirilir.

Şahıs şirketlerinin ödemekle yükümlü olduğu diğer vergiler için ilgili yazımıza göz atabilirsiniz.

Şahıs Şirketinin Tüzel Kişiliği Var Mıdır?

Şahıs şirketleri tüzel kişiliğe sahip olabilir. Bu durumda şahıs şirketinin türüne dikkat edilmelidir. Söz konusu şirket komandit şirket ise ilgili şirketin ortaklarından biri tüzel kişiliğe sahip olabilir. Adi şirketler ise gerçek kişiler tarafından kurulmalıdır.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi kuruluşu diğer şirket türlerine nazaran daha kolaydır. Kuruluş için interaktif vergi dairesi üzerinden kuruluş başvurusu yapılmakta, ardından vergi dairesince yapılacak yoklama ile şirket kuruluşu tamamlanmaktadır.

Her ne kadar kuruluşu bireysel olarak yapabiliyor olsanızda, ilerleyen aşamalarda sıkıntı yaşamamak adına baştan konunun uzmanları ile anlaşma yapılmalıdır. Bu süreçlerin hepsini sizin adınıza yönetmesi için WorqCompany’i tercih edebilirsiniz. Bu anlamda gereken evraklardan birincisi noterden alınacak vekaletnamedir.

Şahıs İşletmelerinde Vergi Levhası Nasıl Alınır?

İkametinizin bulunduğu ilde şirket açılışı gerçekleştirmişseniz eğer, genellikle aynı gün vergi levhanız sistem tarafından oluşturulmaktadır. Vergi levhanıza https://intvrg.gib.gov.tr adresinden giriş yaparak ulaşabilirsiniz.

Yasal olarak vergi levhasının işletme dahilinde bulundurulması zorunludur.

Kurulum Sürecinde Gereken Evraklar Nelerdir?

Her ne kadar kuruluşu bireysel olarak yapabiliyor olsanızda, ilerleyen aşamalarda sıkıntı yaşamamak adına baştan işinin uzmanları ile anlaşma yapılmalıdır. Bu süreçlerin hepsini sizin adınıza yönetmesi için WorqCompany’i tercih edebilirsiniz. Bu anlamda gereken evraklardan birincisi noterden alınacak vekaletnamedir.

Gereken evraklardan bir diğeri yine noterden alınacak imza beyannamesidir. Adres olarak gösterilecek yerin kira kontratı veya yer sahibi iseniz tapusuda bulundurulması gereken evraklar arasındadır.

Şahıs Şirketi Kuruluşu Ne Kadar Zaman Alır?

Şahıs şirketi kuruluşu interaktif vergi dairesi üzerinden yapılabildiğinden dakikalar içinde yapılabilir ancak uygulamada yoklama memurunun gelip onay vermesi, vergi dairesinin yoğunluğuna göre değişmekle beraber birkaç gün içinde tüm süreç tamamlanmaktadır.

Şahıs Şirketinde Adres Neresi Olmalıdır?

İşletme adresi olarak üç seçenek bulunmaktadır. İşletme sahibi yapacağı işin türüne ve ihtiyacına göre dilerse gerçek bir ofis tutarak adres olarak kullanabilir. Günümüzde özellikle e-ticaret işleri bir bilgisayar yardımıyla yapılabildiğinden kişi isterse ikamet ettiği evi de işletme adresi olarak gösterebilmektedir. Adres konusunda bir diğer seçenek ise günümüzde oldukça popüler olan sanal ofis uygulamasıdır.

Sanal ofis kullanımının en büyük artısı kira stopajının olmamasıdır. Eğer ikamet ettiğiniz evinizi adres olarak gösterirseniz ödediğiniz kiranın vergisini ev sahibinden keserek devlete ödemekle yükümlü olursunuz ancak sanal ofislerde kiraya veren bir şirket olduğu için bu ödev ortadan kalmaktadır.

Sigortalı Bir Kişi Kendi Adına Şahıs Şirketi Kurabilir Mi?

Şahıs şirketi kurduğunuzda bağkur yaptırma zorunluluğunuz bulunmaktadır ancak zaten sigortalı bir çalışan iseniz aynı anda iki farklı sigorta kolu oluşmaması adına bağkur yaptımanıza gerek kalmayacaktır. Yani evet sigortalı çalışırken şahıs şirketi kurabilirsiniz hatta bağkur primi ödemeyeceğiniz için bu sizin açınızdan daha avantajlı bir durum olacaktır.

Devlet Memurları veya Eşleri Şahıs Şirketi Kurabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28. maddesine göre devlet memurlarının ticari kazanç ya da serbest meslek kazancı elde etmeleri yasaklanmıştır. Dolayısıyla şahıs şirketi ya da mesleki büro vb. kurmalarıda mümkün değildir.

Ayrıca devlet memurlarının eşleri içinde anılan kanun maddesinde hüküm bulunmaktadır. Bu hükme göre memurların eşleri ve reşit olmayan çocukları ticari veya mesleki faaliyette bulunmak isterlerse bu durum ilgili memur tarafından bağlı bulunduğu kuruma 15 gün içinde bildirmek zorundadır. Zamanında gerekli bildirimi yapmayan memur hakkında kınama cezası öngörülmektedir.

Öte yandan devlet memurlarının zirai faaliyette bulunmalarının önünde bir engel bulunmamaktadır. Yani memurlar bir tarla veya bahçe sahibi olarak ürün yetiştirebilir ya da çiftlik kurarak hayvancılık yapabilirler.

Son olarak devlet memurlarının reşit çocukları için ilgili kanunda bir hüküm bulunmamaktadır. Bunun anlamı memurların reşit çocukları için ticari veya mesleki faaliyet konusunda bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Şahıs Şirketi Kuruluş Maliyeti Nedir?

Kuruluşta gereken belgeler için notere ödenmesi gereken bedeller imza beyanı için yaklaşık 200 TL vekaletname için yaklaşık yine 200 TL’dir. Muhasebeciye ödenecek ücret bulunduğunuz ilin resmi tarifesine göre değişmekle beraber ortalama aylık 300 TL civarıdır. Eğer kuruluş işlemlerinizi de muhasebeciye yaptırmak isterseniz uygulamada 1000 TL civarı da bu iş için ücret istenebilmektedir.

Şirket kurma maliyeti ile ilgili detaylı bilgi için ilgili blog yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

Şahıs İşletmeleri E-Fatura Mükellefi Olabilirler mi?

E-fatura mükellefi olmak için yasada 5 milyon TL sınırı belirlenmiştir yani yıllık cirosu bu sınırı aşanlar E-fatura kullanmak zorundadır. Bunun dışında mükellefler dilerlerse E-fatura kullanabilmektedir.

Şahıs İşletmelerinde Neler Gider Gösterilebilir?

Şahıs işletmelerinde pek çok gider kalemi bulunmaktadır bunlar;

Yemek giderleri; işletmede çalışan personel var ise kanun çalışana verilecek yemek ücretine sınırlama getirmiştir buna göre 2021 yılı için bir personele verilebilecek günlük yemek ücreti KDV dahil 25,25TL’dir. Ancak işyerinde veya müştemilatında yemek toplu olarak hazırlanarak verilirse veya dışarıdan yine toplu olarak alınarak personele işyerinde yemek verilirse bu kısıtlama söz konusu değildir.

Ayrıca işle ilgili olmak şartıyla müşterilerle veya personelle yapılabilecek toplantılarda temsil ağırlama adı altında giderleştirilebilmetedir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus ailenizle yediğiniz yemeğin veya iş ile ilgisi olmayan herhangi bir gıda masrafının giderleştirilemeyeceğidir.

Seyahat giderleri; yine işle ilgili olarak yapılan her türlü yolculuk otel benzeri harcamalar giderleştirilebilmektedir. Ancak ilgili harcamaların söz konusu iş ile orantılı olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Yine ailenizle gittiğiniz bir tatili bu anlamda gider gösteremezsiniz.

Kıyafet giderleri; çoğu işletme işyerinde giydiği takım elbise veya çalışanlara aldığı normal kıyafetleri giderleştirebileceğini zannetmekle beraber ne yazıkki bu konuda da bir kısıtlama söz konusudur. Çalışanlara tulum, çizme gibi iş icabı ve geçici olarak verilen kıyafetler gider yazılabilirken, özel hayatlarında giyebilecekleri takım elbise gibi kıyafetlerin masrafları gider yazılamamaktadır. Eğer çalışanınıza bu anlamda kıyafet vermek isterseniz bunun bedelini çalışana ayni ödeme olarak gösterip stopaja tabi tutmanız gerekmektedir.

Binek otomobil giderleri; şirket aktifinde kayıtlı olmak veya şirket adına kiralanmak şartlarıyla binek araçların masrafları gider gösterilebilmektedir. Şirkete bir binek otomobil almanız halinde 2021 yılı için bu araca ödediğiniz KDV ve ÖTV dahil tutarın 320.000 TL’sini gider yazabilirsiniz bu tutarı aşan kısım kanunen kabul edilmeyen gider niteliğindedir.

Binek araç kiralamanız halinde de aylık sınır yine 2021 için aylık KDV hariç 6.000 TL’dir. Yine bu tutarı aşan kiralama bedeli ile KDV kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıtlara alınır.

Yukarıda bahsettiğimiz şekilde şahıs firmasının sahip olduğu ya da kiraladığı binek otomobillerinin diğer tüm giderlerinde de %70 oranında bir sınırlama söz konusudur. Bunun anlamı; ilgili araca ait benzin, mazot, otoyol, otopark, bakım harcamaları gibi tüm kalemlerin %70’i gider yazılabilmekte artan kısım ise giderleştirilememektedir.

İletişim giderleri; işle ilgili olması işletmeye kayıtlı olması şartıyla telefon, internet gibi iletişim harcamaları gider gösterilebilmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus 6802 sayılı Gider Vergiler Kanunu’nun 39. maddesi gereği bu harcamaların faturalarında yer alan Özel İletişim Vergisi tutarının giderleştirilemeyeceğidir.

Detaylı bilgi için aşağıda yer alan videomuzu izleyebilirsiniz.

E-Tİcaret Fİnansmanı

Siz de E-Ticaret Finansmanı ile İşini Büyütenler Arasında Yerinizi Alın